กระบวนการ สร้าง Dna สาย ผสม มี ขั้น ตอน อย่างไร

การวิจัยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ที่ UCSF และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ Genentech Edited transcript of 1994 สัมภาษณ์ Herbert W. Boyer โครงการประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ประวัติปากเปล่า. เจาะลึกที่มาที่ไปและอนาคตของ HealthTech Trend หรือ เทคโนโลยีสุขภาพที่จะมาดิสรัปวงการแพทย์ และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในยุคโควิด…

close
Scroll to Top