กลุ่ม อาการ พา ทั ว เกิด จาก ความ ผิด ปกติ ของ โครโมโซม คู่ ที่ เท่าใด

PH chromosome ในเซลล์ไขกระดูก(วิจารณ์ พานิช และ สรรใจ แสงวิเชียร . Cancer Therapy พ.ญ.เอื่้อมแข สุขประเสริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มข. ซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง ต้องซักให้สะอาดก่อนใช้ ลด… ย้ำสวมหน้ากากถูกวิธี ถูกประเภท ลดการแพร่เชื้อโคว…

กลุ่ม อาการ พา ทั ว เกิด จาก ความ ผิด ปกติ ของ โครโมโซม คู่ ที่ เท่าใด

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). โรคพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย. สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์. 2548. พรรณี พิเดช, ประภพ ด่านเศรษฐกุล, เลอสรร สุวรรณฑล. โรคธาลัสซีเมีย.

การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ & ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ :

โครงการตรวจสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การตรวจดูฮีโมโกลบินที่ผิดปกติเพื่อดูภาวะเสี่ยงกับโรคธาลัสซีเมีย. เอกสารความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี.

ความรู้เรื่องสุขภาพ. 2547. Turner) เป็นคนแรกที่รายงานถึงกลุ่มอาการนี้ในปี ค.ศ. กริฟฟิธส์ เอเจ มิลเลอร์ เจเอช ซูซูกิ ดีที บทนำสู่การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (ฉบับที่ 7) น. บทที่ 18.

close
Scroll to Top