ล่าสุดการ ดูแล ผู้ ป่วย ที่ ติด เชื้อ ไวรัส ไข้เลือดออก ควร ทำ อย่างไร

การ ดูแล ผู้ ป่วย ที่ ติด เชื้อ ไวรัส ไข้เลือดออก ควร ทำ อย่างไร

ต้องอ่าน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติไม่ให้ตนเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยขอให้แยกรับประทานอาหาร สวมหน้ากากตลอดเวลา สถานที่ทำงานทำตามมาตรการ VUCA ฉีดวัคซีนครบ ป้องกันตนเองทุกครั้ง ร้านค้า สถานประกอบการใช้มาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์. กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข..แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ. ทั้งนี้หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 ทันที.

การ ดูแล ผู้ ป่วย ที่ ติด เชื้อ ไวรัส ไข้เลือดออก ควร ทำ อย่างไร

วันนี้ (26 ส.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือศบค. คุณภาพชีวิตโควิด-19ศบค.เด็กติดโควิด-19โควิด วันนี้โควิด 26 ส.ค. ลงทะเบียนรักษาโควิด-19 ที่บ้านผ่านช่องทางของ สปสช. ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

ทำอย่างไรเมื่อ ‘เด็กติดเชื้อโควิด

1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

การ ดูแล ผู้ ป่วย ที่ ติด เชื้อ ไวรัส ไข้เลือดออก ควร ทำ อย่างไร

บทความล่าสุด