ชื่อย่อ ของ สหพันธ์ เซปักตะกร้อ นานาชาติ คือ ข้อ ใด

คอร์นีเลียส, สตีฟ; Cornelius, Danie สถานะทางกฎหมายของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศปี กฎหมายกีฬาทั่วโลกและรายงานการจัดเก็บภาษี 6. สหพันธ์หมากรุกนานาชาติ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551.

  • สหพันธ์หมากรุกนานาชาติ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551.
  • สหพันธ์หมากรุกนานาชาติ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551.
  • คอร์นีเลียส, สตีฟ; Cornelius, Danie สถานะทางกฎหมายของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศปี กฎหมายกีฬาทั่วโลกและรายงานการจัดเก็บภาษี 6.
  • คอร์นีเลียส, สตีฟ; Cornelius, Danie สถานะทางกฎหมายของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศปี กฎหมายกีฬาทั่วโลกและรายงานการจัดเก็บภาษี 6.
  • สหพันธ์หมากรุกนานาชาติ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551.

close
Scroll to Top