ล่าสุดดู เกรด วิทยาลัย การ อาชีพ ขอนแก่น

ดู เกรด วิทยาลัย การ อาชีพ ขอนแก่น

ต้องอ่าน

ตุลาคม 29, 2021 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ… มีนาคม 22, 2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร… (อัพเดทวันที่ 19 เมษายน 2564) รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรีย … ติดตามข่าวสารแบบ Real Time ของวิทยาลัยได้จาก Facebook Page เลยจ้า..

ดู เกรด วิทยาลัย การ อาชีพ ขอนแก่น

ธันวาคม 20, 2021 การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ่… วันอังคารที่ eight มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ… คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา … รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรียนฟรีไม่มีเกี่ยวเนื่อง ปีการศึกษ … วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดให้บริการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ … ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการอบรม…

กลุ่มสาขาวิชา บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐีศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม

โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ก.พ. อีเวนต์ Dek-D •ติว On Stage •TCAS แฟร์ (เข้าฟรี!) •สอบ Pre-Admission TCAS •สอบ Pre-ONET ม.3 •สอบ Pre-ONET •สอบเสมือนจริงพรี ก.พ. เรา คณะนี้ก่อตั้งเมื่อ…..เป็น…..ปัจจุบันสภาได้รับรอง….

ดู เกรด วิทยาลัย การ อาชีพ ขอนแก่น

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)… รายงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการออกแบบ… หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ… สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการ…

ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์สอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ … รายงานการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช…. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบปกติ …

วันพฤหัสบดี ที่17 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำคณะครู… มกราคม 13, 2022 ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่… รายงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วันที่ 7-8 มีนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก…

บทความล่าสุด