ดู เกรด วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดู เกรด วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ.2564 การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร four ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการโรงแรม พ.ศ.2564 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติเรียนจันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติเรียนเสาร์ – อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ดู เกรด วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 02 พ.ย. 64 ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ 17 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน 27 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน 21 พ.ค.

ระบบสารสนเทศภายใน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ดู เกรด วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

อ่าน 265 ครั้ง1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน เกี่ยวกับสถาบันประวัติความเป็นมา

  • หนังสือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
  • เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  • เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมฯ
  • แนวข้อสอบ .xyz
  • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลจังหวัดเชียงราย แผนที่วิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

ระบบทวิภาคี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กำหนดเข้าค่าย English Camp กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดการรายงานตัว

ดู เกรด วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

สาขาวิชาการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลวิทยาลัยฯ ข้อมูลสถานศึกษา 9ประการ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝากประวัติส่วนตัว คำถามที่สอบถามบ่อย Login เข้าสู่ระบบ

close
Scroll to Top