ดู เกรด วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์… ตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการ Fabriication Lab แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์… คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ วท.่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป… นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช… การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญญาลักษณ์ และปฏิญาณตน… การแข่งทักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ WordSkill Thailand… พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐…

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสต… สทศ.แจ้งนักเรียนที่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข… กำหนดการใหม่ กระทรวงศึกษาธิการคัดส่งนร.ไทยรับทุน 3… กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการงานธุรกิจและการแข่งขัน Drop test… วันแม่แห่งชาติ จัดพิธีในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ?

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ณ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี… นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต… แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด… โครงการปฐมนิเทศก์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ … แผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถหน่วยงานราชการ… โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช…. ขาตั้งอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ… การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับปวช…. โครงการวิทย์รักษาโลก ประจำปีการศึกษา 2556 (สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)…

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙… คณะครูเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ… การจัดการอาชีวศึกษาในยุคใหม่ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา…

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ… แผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรมโครงการอบรมความรู้เรื่องหัวเทียน… กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒… โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ … วิทยากรอบรมให้คณะครูแผนกยานยนต์ โรงเรียนทหารปืนใหญ่…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม

โครงการนักเรียนนักศึกษาพบสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา… ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว) สืบสานวัฒนธรรมย้อนรอยบุพเพเมืองละโว้… โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน PLC… พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่… สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่…

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) Ph.D. Ll วันเกิดปีนี้ของ ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ มีงานประชุมงานทั้งวันเลยได้แต่ทำบุญออนไลน์ช่วยคนพิการสู้ภัยโควิด.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 4.0 ด้วยวิธี… งานแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย…

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส… หอพักมีระบบคีย์การ์ดใช้ในการเข้าออก หลังเวลา 23.00 น. ระบบจะปิด คีย์การ์ดของนักศึกษาจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะถึงเวลา 6.00 น. มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีศักย… ขยายวันปิดรับสมัครโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดกา…

ข่าวสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ปวช./ปวส. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)… ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอ… มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป… การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ปลดล็อคลูกบิดด้วยรหัสคิวอาร์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์…

กิจกรรม”๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”… พิธีมอบชุดอุปกรณ์การสอน สนับสนุนโดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ… ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10…

  • อบรมคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่…
  • ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตร…
  • กิจกรรม “โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กระท้อนเเช่อิ่ม 20 มิ.ย 59″…
  • กีฬามหาสนุก ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี…
  • ประชุมเพื่อขยายช่องทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต…
  • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตมอบของที่ระลึก …

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ… ทดสอบประสิทธิภาพ เสื้อผู้ป่วยติดเตียง เสื้อผู้สูงอายุ โดยคณะแพทย์และนางพยาบาล… ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด … เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ… เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ … การวิพากย์หลักสูตรเบทาโกรโลจิสติกส์ทวิภาคี ปีการศึกษา2561…

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ปวช.2 และรายชื่อ… วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมงานจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6… พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรและช่างเทคนิค… โครงการการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…

พิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น… งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน… พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่… สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่… คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ… นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รับมอบโล่เกียรติคุณท…

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย… 2 นวัตกรรม “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี”เครื่องดูแลต้นบอนไซ-เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ… วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจัดโครงการสวนสมุนไพรพระโอสถพระนารายณ์ …

แสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์… การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของทีมธุรกิจดีเด่น… พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์… หลักสูตร หลักการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข การซ่อมรถจักรยานยนต์… งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช… ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้าน โครงการบ้านผู้ไร้ที่พึ่ง… ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓… ติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารอำนวยการ วิทยาเทคนิคลพบุรี … “จอนนี่” ควงภรรยา “นก จริยา” เปิดใจครั้งหนึ่งเคยเกือบเลิกกันเพราะ… หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม M.A. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร M.Eng.

ดู เกรด วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช … โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์… วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐… โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO of AHEAD ASIA – “สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมุมม… นักศึกษาสยามเทค จะได้พบกับมิติใหม่ กับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย กับโค๊ชแถวหน… รับตรงสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ(Tropic…

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”… อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ… พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล… ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมพิธีมอบประกาศนียบุัตร …

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… กิจกรรมเวียนเทียน วันเข้าพรรษา ปี 2559 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… แนวทางการนำระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS2016… วิทยาลัยเท่คนิคลพบุรี ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ… แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับบริษัทยันม่าร์ พี.เอส.จำกัด จัดอบรมเครื่องยนต์เล็กดีเซล… รับสมัครงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด…

การแสดงนิทรรศการในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา… Big Cleaning Day แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี… กิจกรรม “รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม อีกหนึ่งผลงานการประกวดพานไหว้ครูประจำปี2558″… กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี”… แผนกวิชาช่างยนต์จัดทำโครงการ รวมพลเก็บขยะทำความดีเพื่อพ่อ ณ.สนามหลวง…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ เหรียญทองแดง และได้ร… ข้อมูลการติดต่อ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์รายละเอียดสมัครเรียน คลิก.. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศ… การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานโยธา ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙… โครงการพัฒนางานกับเพื่อนบ้านอาเซียน (ศึกษาดูงานภาคใต้)… โครงการบริหารงานบุคคล ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์… ตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช… โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑… นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… โครงการถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องปรับอาการในหน่วยงานอาชีวศึกษา…

close
Scroll to Top