ปี ภาษี 2563 เริ่ม ตั้งแต่ วัน ใด ถึง วัน ใด

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ วิธีการชำระภาษี กรณีไม่ชำระภาษีตามกำหนดเวลา

อย่างที่พี่ทุยบอกไปแล้วว่าเงินได้ต่อปี 319,001 บาทขึ้นไปค่อยคิดถึงเรื่องการลดหย่อนอื่น ๆ แต่บางคนมักจะสนใจสิทธิการลดหย่อนภาษี ทั้งที่ไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่า แม้ว่าจะมีสิทธิในการลดหย่อนเพื่อช่วยลดภาระทางภาษีต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ที่พี่ทุยจะพูดถึงในที่นี้จะเป็นการลดหย่อนอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐ เช่น ปีที่แล้วมีโครงการช้อปดีมีคืน รวมทั้งการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ SSF และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ลดหย่อนกัน สำหรับการลงทุนในกองทุน ภาษีมนุษย์เงินเดือนลดหย่อนภาษีเงินเดือนเสียภาษี [สรุปโพสต์เดียวจบ] “ค่าลดหย่อนภาษี” ปี 2563 มีอะไรบ้าง ? คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้ – MoneyGuru.co.th

ปี ภาษี 2563 เริ่ม ตั้งแต่ วัน ใด ถึง วัน ใด

ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร สิทธิประโยชน์พนักงาน สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ บริการด้านกรมธรรม์ บริการทดแทนสินไหม

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนลงทุน ภาคเอกชน หวั่นเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง เสนอรัฐกระตุ้นศก.6 ด้าน คลังอัดงบ 1.1 แสนลบ.

ปี ภาษี 2563 เริ่ม ตั้งแต่ วัน ใด ถึง วัน ใด

บทความไวรัส การเมืองสัมภาษณ์พิเศษ การ์ตูนรุทธ์

กรมสรรพากรย้ำ 30 มิ ยนี้ สิ้นสุดการขยายเวลายื่นแบบ ภงด90

มาตรการทางภาษี อบรม – สัมมนาภาษี ข่าวสารการเข้ารับราชการ

ปี ภาษี 2563 เริ่ม ตั้งแต่ วัน ใด ถึง วัน ใด

บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร © 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศการใช้งานคุกกี้

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบฯ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว 8.2 กรณียื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ท่านสามารถขอคัดแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ เอกสารประกอบการขอคัดแบบฯ มีดังนี้ เกาะติดข่าวที่นี่ ข่าวฮิตติดแท็ก

ปี ภาษี 2563 เริ่ม ตั้งแต่ วัน ใด ถึง วัน ใด

เห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม จาก 5% เหลือ 2% ทำให้จากเดิมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะปรับเป็น 300 บาท โดยจะลดให้เป็นเวลา three เดือน เริ่มกันยายนนี้ ถึง พฤศจิกายน 2563 มาตรการปลดล็อคเมืองระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. ห้างเปิดถึงสามทุ่ม โรงหนังเปิดแล้ว อาบอบนวดรอไปก่อน

  • แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษี
  • สินค้าและบริการอะไรบ้างที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ ?
  • บริการทางการเงิน
  • ธุรกิจส่วนตัว
  • ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป

7.1 กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 7.2 กรณีมีภาษีต้องชำระ

TNNTHAILAND.COM ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้แก่ท่านตาม ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ เกี่ยวกับกรุงศรี เรื่องเงินย่อยง่าย เรื่องชีวิตคิดให้ง่าย อัปเดตยื่นภาษี 2563 ทุกคำถามเรื่องภาษี ที่นี่มีคำตอบ เข้าสู่ปีใหม่ทีไรหลายคนมักจะตั้งเป้าหมาย ลดหย่อนภาษีที่แตกต่างจากปีอื่น ๆ มีอะไรบ้าง มาอัปเดตเงื่อนไขยื่นภาษีปี 2563 พร้อมกันเลย

2543 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ฯ ไว้ดังนี้ 1. ต้องจำนองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้นโดยมีระยะเวลาการจำนองตามระยะเวลาการกู้ยืม four. กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยในปีที่ขอหักลดหย่อนเกินกว่า 1 แห่ง ให้หักลดหย่อนได้ทุกแห่งสำหรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว 6. ให้หักลดหย่อนได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีที่จะหักลดหย่อนได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 7.

close
Scroll to Top