ผู้ ป่วย ความ ดัน โลหิต สูง ไม่ ควร ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด

ใน​หลาย​ส่วน​ของ​โลก ยา​สมุนไพร​แผน​โบราณ​ยัง​คง​เป็น​ที่​นิยม​กัน. ที่​เยอรมนี โครงการ​ประกัน​สุขภาพ​ของ​รัฐบาล​อาจ​จ่าย​เงิน​ชดเชย​สำหรับ​ค่า​ยา​สมุนไพร​ด้วย​ซ้ำ. หลังจากการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้ว การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างอาจช่วยในการวินิจฉัย เช่น CBC,electrolytes,serum calcium, creatinine, glucose, AST, ALT, TSH เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับความน่าสงสัยของสาเหตุอื่นๆในผู้ป่วยรายนั้นๆ.

เชื่อ​กัน​ว่า​สมุนไพร​มี​สรรพคุณ​ใน​การ​รักษา​โรค​หลาย​ชนิด. คิด​กัน​ว่า​บาง​ชนิด​ช่วย​ร่าง​กาย​ต่อ​สู้​การ​ติด​เชื้อ. ส่วน​บาง​ชนิด​กล่าว​กัน​ว่า​ช่วย​ย่อย​อาหาร, ช่วย​ระงับ​ประสาท, เป็น​ยา​ระบาย, หรือ​ช่วย​ควบคุม​ต่อม​ต่าง ๆ. การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการใช้ไตจากผู้อื่น (ซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าสามารถเข้ากันได้) ให้มาทำหน้าที่แทนไตเ… ประเด็นหลักของการขาดวิตามินของผู้ ป่วยไตวายเรื้อรังคือการเข้มงวดเรื่องการรับประทานอาหาร ไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทได้ … Replacement of stool loss ให้น้ำเกลือเพื่อทดแทนอุจจาระที่ออกในปริมาณ มล./มล.

การเตรียมตัวและขั้นตอนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้อ… 4.2 แนะนำให้กินอาหารอ่อนจำนวนน้อยๆทุก 2-4 ชั่วโมง. O’Shaughnessy ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น Sir ในปี ค.ศ. 1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม. รายการ​ต่อ​ไป​นี้​คือ​อันตราย​ที่​อาจ​เกิด​ขึ้น​จาก​การ​ใช้​สมุนไพร​โดย​ไม่​ปรึกษา​ผู้​เชี่ยวชาญ​ที่​มี​คุณวุฒิ​ใน​ด้าน​นี้. รายงานเรื่อง กรณีศึกษาโรคไตวายเรื้อรัง (Chronic …

ผู้ ป่วย ความ ดัน โลหิต สูง ไม่ ควร ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด

Thomas Aitchison Latta (?-1833) ทราบผลการศึกษาของ O’Shaughnessy จึงทดลองทำตาม ที่แนะนำเป็นคนแรก. เขารายงานผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ The Lancet ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. ผู้ ป่วยที่ถ่ายอุจจาระ มล./กก./ชั่วโมง โดยพบในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรต้าบางราย และผู้ป่วยอหิวาตกโรคนับว่ามีการเสียเกลือและน้ำจำนวนมากอย่างรวดเร็วอาการ รุนแรง มีโอกาสเกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว. ส่วนผู้ป่วยขาดน้ำปานกลาง (ขาดน้ำ 9-10%) นั้นมีอาการทางคลินิกที่แยกจากภาวะขาดน้ำรุนแรงได้ไม่ชัดเจน. ในที่ที่ให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดได้ ให้การรักษาด้วยน้ำเกลือทางหลอดเลือดได้เลย.

การรักษาญาติ การดูแลญาติที่ทุกข์ร้อนกระวนกระวายกับอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงของผู้ป่วย จะทำให้ทั้งผู้ป่วยและญาติสงบขึ้น ญาติไม่ควรกดดันให้ผู้ป่วยลุกทำโน่นนี่อยู่ตลอดเวลา ให้ทำเท่าที่ทำได้อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้ว. แม้​โดย​ทั่ว​ไป​จะ​ถือ​กัน​ว่า​สมุนไพร​นั้น​ปลอด​ภัย แต่​ก็​มี​ข้อ​ควร​ระวัง. อย่า​ระมัดระวัง​น้อย​ลง​เพียง​เพราะ​ผลิตภัณฑ์​นั้น​มี​ฉลาก​ติด​ว่า “จาก​ธรรมชาติ.” สารานุกรม​เรื่อง​สมุนไพร​เล่ม​หนึ่ง​กล่าว​ว่า “ข้อ​เท็จ​จริง​ที่​ไม่​น่า​ยินดี​ใน​เรื่อง​นี้​คือ​สมุนไพร​บาง​ชนิด​เป็น​อันตราย​อย่าง​ยิ่ง. [น่า​เศร้า] บาง​คน​ไม่​คิด​ให้​รอบคอบ​ถึง​ผล​กระทบ​ของ​สมุนไพร ไม่​ว่า​ชนิด​ที่​เป็น​อันตราย​หรือ​ไม่​เป็น​อันตราย.” สาร​ประกอบ​ทาง​เคมี​ใน​สมุนไพร​อาจ​เปลี่ยน​อัตรา​การ​เต้น​ของ​หัวใจ, ความ​ดัน​โลหิต, และ​ระดับ​กลูโคส. ด้วย​เหตุ​นี้ ผู้​ป่วย​โรค​หัวใจ, โรค​ความ​ดัน​โลหิต​สูง, หรือ​โรค​ที่​เกี่ยว​กับ​น้ำตาล​ใน​เลือด เช่น โรค​เบาหวาน ต้อง​ระวัง​เป็น​พิเศษ.

ผลงานที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ Barua ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award ในการประชุม Asian Conference on Diarrhoeal Diseases and Nutrition ครั้งที่ 10 ในปี ค.ศ. 2003 สำหรับ Cash, Nalin และ Mahalanabis ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาสาธารณสุขประจำปี ค.ศ. 2006 ร่วมกัน และ Schultz ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ประจำปีค.ศ. สารานุกรม​สมุนไพร​เล่ม​หนึ่ง​กล่าว​ว่า “อันตราย​ของ​การ​กิน​ยา [สมุนไพร] ด้วย​ตัว​เอง​มี​หลาย​อย่าง.” ใน​กรอบ​ของ​บทความ​ที่​ชื่อ “อันตราย​ของ​การ​กิน​ยา​ด้วย​ตัว​เอง” คุณ​จะ​พบ​รายการ​ของ​อันตราย​ที่​อาจ​เกิด​ขึ้น​จาก​การ​ใช้​สมุนไพร.

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ ศ 2559

นี่​เป็น​เหตุผล​ที่​ว่า​ทำไม​หมอ​ไคโรแพรกติก​จึง​เชี่ยวชาญ​เป็น​พิเศษ​ใน​การ​นวด​กระดูกสันหลัง​เพื่อ​ปรับ​ข้อ​กระดูก​สันหลัง​ให้​คนไข้​ของ​ตน. มี​รายงาน​ว่า​อาหาร​เสริม​อย่าง​เช่น วิตามิน​และ​เกลือ​แร่​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​ป้องกัน​และ​แก้​ปัญหา​สุขภาพ​หลาย​อย่าง รวม​ทั้ง​โรค​โลหิต​จาง​และ​กระดูก​พรุน—และ​กระทั่ง​ป้องกัน​ไม่​ให้​ทารก​เกิด​มา​ไม่​สม​ประกอบ. เรื่อง​น่า​ห่วง​อีก​อย่าง​หนึ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​รักษา​ด้วย​สมุนไพร​คือ ไม่​มี​การ​รับประกัน​เรื่อง​คุณภาพ​ของ​ผลิตภัณฑ์​อย่าง​เสมอ​ต้น​เสมอ​ปลาย. ไม่​กี่​ปี​มา​นี้ มี​รายงาน​เกี่ยว​กับ​ผลิตภัณฑ์​สมุนไพร​ที่​ปน​เปื้อน​สาร​โลหะ​หนัก​และ​สาร​ปน​เปื้อน​อื่น ๆ. นอก​จาก​นี้ มี​การ​พบ​ว่า​ผลิตภัณฑ์​สมุนไพร​บาง​อย่าง​มี​ส่วน​ผสม​ตาม​ที่​บอก​ไว้​ใน​ฉลาก​เพียง​เล็ก​น้อย​หรือ​ไม่​มี​เลย. ตัว​อย่าง​เหล่า​นี้​เน้น​ว่า จำเป็น​ต้อง​ซื้อ​ผลิตภัณฑ์​สมุนไพร​รวม​ทั้ง​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​สุขภาพ​อื่น ๆ จาก​แหล่ง​ที่​มี​ชื่อ​และ​ไว้​ใจ​ได้.

Update หลังจากเริ่ม Start Scan เอกสารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน EKG และเพิ่มเติม Medical Profile ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผ… ด้วยความปราถนาดีจาก “สยามทูเว็บดอทคอม” และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ อ่านเพิ่มเติม … จึงหวังว่าผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลและได้อ่านเรื่องต่างๆ ในเวบไซต์นี้คงได้รับความรู้และอาจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือบุคคล รอบข้างได้ไม่มากก็น้อย..

ตอบปัญหาผิว 5 ข้อที่เจอบ่อย

ต่าง​จาก​วิตามิน​และ​ยา​หลาย​ชนิด สมุนไพร​ส่วน​ใหญ่​ถือ​กัน​ว่า​เป็น​อาหาร​และ​มัก​กิน​เปล่า ๆ ตอน​ท้อง​ว่าง. สมุนไพร​อาจ​อยู่​ใน​รูป​แคปซูล ซึ่ง​สะดวก​และ​กิน​ง่าย​กว่า. ถ้า​คุณ​ตัดสิน​ใจ​จะ​ใช้​ยา​สมุนไพร ก็​นับ​ว่า​สุขุม​ที่​จะ​ให้​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​นี้​แนะ​นำ. สมุนไพร​สามารถ​ใช้​ได้​หลาย​รูป​แบบ เช่น ยา​ชง, ยา​ต้ม, ยา​ดอง, และ​ยา​พอก. แต่​ผู้​เชี่ยวชาญ​เตือน​ว่า​สมุนไพร​ที่​ใช้​เป็น​ชา​โดย​ทั่ว​ไป​แล้ว​ไม่​ควร​นำ​ไป​ต้ม​ใน​น้ำ. ส่วน​ยา​ต้ม​คือ​การ​นำ​ส่วน​ต่าง ๆ อย่าง​เช่น​ราก​และ​เปลือก​ไม้​สมุนไพร​มา​ต้ม​เพื่อ​ให้​ส่วน​ผสม​ที่​มี​ฤทธิ์​ละลาย​ออก​มา​อยู่​ใน​น้ำ.

โรคไตรั่วหรือเนโฟรติก กลุ่มอาการเนโฟรติก เกิดจากการที่ไตขับโปรตีนหรือไข่ขาวออกทางปัสสาวะมากซึ่งเก… คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบ… คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบั… คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบั…

ผู้ ป่วย ความ ดัน โลหิต สูง ไม่ ควร ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด

การ​ใช้​สมุนไพร​เพื่อ​รักษา​โรค​มี​มา​ตั้ง​แต่​สมัย​โบราณ​แล้ว. พาไพรัส​เอเบอส์ ซึ่ง​เขียน​ใน​อียิปต์​ประมาณ​ศตวรรษ​ที่ 16 ก่อน ส.ศ. มี​ตำรับ​ยา​พื้น​บ้าน​นับ​ร้อย​ชนิด​ซึ่ง​ใช้​รักษา​โรค​หลาย​ประเภท. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ปกติ​แล้ว​ยา​สมุนไพร​จะ​ได้​รับ​การ​บอก​เล่า​ต่อ ๆ กัน​มา​จาก​คน​รุ่น​หนึ่ง​สู่​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง. เพื่อให้คลายสงสัย รศ.นายแพทย์ ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรแพทย์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความกระจ่างว่า…

ความดันโลหิตสูง Hypertension อาการ, สาเหตุ, การรักษา, วิธีป้องกัน ฯลฯ

อาหารผู้เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต … เราจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูล… ผู้ป่วยเบาหวาน ยี่สิบเปอร์เซ็น เสี่ยงตาบอด ควรตรวจตาปีละครั้ … การรับกลับเข้าห้องเก็บเวชระเบียนทำอย่างไร (มีคำตอบให้ครับ…ว่าทำได้) ปกติการรับกลับเข้าในระบบ HOSx… ตั้งคำถามตั้งแต่ไก่โห่ครับ ไม่มีเวชระเบียนได้มั๊ย ถ้าไม่พิมพ์ OPD Card ค่าใช้จ่ายน่าจะลดเยอะเลยนะลองพิจารณาดู จะนำเอาเป็นวาระของจัง…

ซึ่งปริมาณเท่านี้สามารถทดแทนได้ด้วย ORS น้ำเกลือสายนี้ควรลดอัตราลงให้ช้า เพื่อเปิดหลอดเลือดไว้ หากมีอุจจาระออกมากจะได้เติมน้ำเกลือให้อีก. การ​กิน​ยา​ด้วย​ตัว​เอง​อาจ​รักษา​ความ​เจ็บ​ป่วย​เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ แต่​อาจ​ทำ​ให้​ปัญหา​ร้ายแรง​ทาง​สุขภาพ​อย่าง​อื่น​รุนแรง​ขึ้น เช่น โรค​ความ​ดัน​โลหิต​สูง. สมุนไพร​อาจ​มี​ทั้ง​คุณค่า​ทาง​โภชนาการ​และ​ทาง​การ​รักษา. ตัว​อย่าง​เช่น พืช​บาง​ชนิด​ซึ่ง​มี​สรรพคุณ​เป็น​ยา​ขับ​ปัสสาวะ อย่าง​เช่น​พาร์สลีย์ ยัง​มี​โพแทสเซียม​ใน​ปริมาณ​ค่อนข้าง​มาก​อีก​ด้วย. โพแทสเซียม​ใน​พืช​เหล่า​นี้​ช่วย​ชดเชย​แร่​ธาตุ​ที่​จำเป็น​ใน​ร่าง​กาย​ซึ่ง​สูญ​เสีย​ไป​กับ​การ​ขับ​ปัสสาวะ. แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยจัดเก็บที่ห้องเวชระเบียนซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะและเป็นสัดส่วนจำกัดการเข้าถึง และ ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนในการค้นและจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนเท่านั้น และห้ามบุคคล ภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ..

  • ถึง​กระนั้น หลาย​คน​เชื่อ​ว่า​เพื่อ​จะ​ใช้​สมุนไพร​อย่าง​ได้​ผล ต้อง​มี​การ​ใช้​ใน​ปริมาณ​ที่​เพียง​พอ​และ​ใน​รูป​แบบ​ที่​เหมาะ​สม.
  • ผ่านมาหนึ่งไตรมาศของปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลภูกระดึงดูราบและเรียบ แต่ภายใต้ความเป็นไปดังกล่าวสิ่งที่กังวลของทีมบริหาร(บางคน) พบว่า “…
  • เพื่อ​ท่าน​ผู้​อ่าน​จะ​ได้​แนว​คิด​เกี่ยว​กับ​การ​รักษา​ด้วย​ทาง​เลือก​อื่น​ซึ่ง​ใน​ปัจจุบัน​ผู้​คน​จำนวน​มาก​ขึ้น​ใน​หลาย​ประเทศ​กำลัง​ใช้​อยู่ เรา​จึง​ขอ​พูด​ถึง​วิธี​รักษา​บาง​อย่าง​พอ​สังเขป.
  • และเมื่อแก้ภาวะช็อกแล้ว แก้ deficit และ maintenance ต่อจนครบ 24 ชั่วโมง.
  • ” การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติครับ แต่เรื่องที่ไม่ปกติ คือ การนั่งดูองค์กรเปลี่ยนแปลง…”
  • ยา​แบบ​โฮมีโอแพทิ​ได้​มา​จาก​การ​นำ​ยา​ที่​จะ​รักษา​มา​เจือ​จาง​ซ้ำ​หลาย ๆ ครั้ง—บาง​ครั้ง ทำ​ให้​เจือ​จาง​มาก​จน​โมเลกุล​ของ​สาร​เดิม​ไม่​เหลือ​แม้​แต่​โมเลกุล​เดียว.

มีประวัติผ่าตัดมดลูกหรือ classic cesarean delivery. Preterm labor หรือมีความเสี่ยงสูงในการเกิด preterm labor. โรคเอสแอลอี SLE หรือ โรคพุ่มพวง ป่วยแล้วอันตรายหร… Update 7 มิถุนายน 2555 นับถึงวันนี้ Browser จัดการเรียบร้อยแล้วแสดงผลตาม Visit number การแสดงผลจัดแสดงตามวันที่มารับบริการเชื่อ… ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว TrueScience Beauty…

ผู้ ป่วย ความ ดัน โลหิต สูง ไม่ ควร ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด

การผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อฟอกเลือด ถ้าคุณ จะต้องได้รับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังในไม่กี่เดือนข้างหน้… การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและเครื่องมือ(Steril… ตัวอย่างผู้ป่วย มีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม มี ภาวะขาดน้ำ 10% หรือมากกว่าแต่ให้คิดแค่ 10%. 3.2 ถ้ามีอาการขาดน้ำบ้างหรือขาดน้ำปานกลาง ใช้แผน ข. และเริ่มให้อาหาร ข้าวต้ม โจ๊ก กล้วยสุก น้ำส้ม น้ำมะพร้าวอ่อน เพื่อให้โพแทสเซียม. วิธี​ที่​คุณ​ใช้​รักษา​ตัว​เอง​อาจ​ไม่​เหมาะ​กับ​ความ​เจ็บ​ป่วย​ที่​คุณ​เป็น​อยู่ ถึง​แม้​คุณ​จะ​วินิจฉัย​โรค​ได้​ถูก​ต้อง.

บทความการดูแลสุขภาพ และเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี © All Rights Reserved. สามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าร้อยละ 95 จากการดำเนินการของ อสม. 3.การคัดกรองมีด้วยกันหลายรูปแบบ วิธีที่สะดวกที่สุดคือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีมารับบริการที่ รพ.สต. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นทักษะ กระบว…

ผู้ ป่วย ความ ดัน โลหิต สูง ไม่ ควร ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด

หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​เกี่ยว​กับ​สมุนไพร​วิทยา​อธิบาย​ว่า สมุนไพร​บาง​ชนิด​มี​กลไก​ป้องกัน​ใน​ตัว​มัน​เอง​หาก​ใช้​เกิน​ขนาด. ตัว​อย่าง​เช่น สมุนไพร​ชนิด​หนึ่ง​ซึ่ง​ใช้​เพื่อ​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​ผ่อน​คลาย​จะ​กระตุ้น​ให้​อาเจียน​ออก​มา​ถ้า​กิน​มาก​เกิน​ไป. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ลักษณะ​เด่น​ดัง​กล่าว​ซึ่ง​ไม่​ได้​มี​ใน​สมุนไพร​ทุก​ชนิด​หา​ได้​ลบ​ล้าง​ความ​จำเป็น​ที่​ต้อง​กิน​ตาม​ขนาด​ที่​ปลอด​ภัย. สถานการณ์การรักษาโรคไตโดยวิธีฟอกเลือด ฟอกล้างของเสียออกทางช่องท้องและปลูกถ่ายไตในปัจจุบัน เมื่อไตเป็นโรครุนแรงจนเสียการทำงาน … คือ​การ​ใช้​เข็ม​เล็ก​แหลม​แทง​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​ใด​บริเวณ​หนึ่ง​ของ​ร่าง​กาย​เพื่อ​กระตุ้น​ให้​เกิด​การ​สนอง​ตอบ​เชิง​รักษา.

การ​วิจัย​บาง​ราย​ชี้​ว่า การ​ฝัง​เข็ม​อาจ​ช่วย​รักษา​โรค​หลาย​ชนิด​ให้​หาย และ​อาจ​เป็น​ทาง​เลือก​ที่​ปลอด​ภัย​แทน​การ​ใช้​ยา​ชา​หรือ​ยา​สลบ. องค์การ​อนามัย​โลก​ยอม​รับ​การ​ใช้​วิธี​ฝัง​เข็ม​เพื่อ​รักษา​อาการ​ป่วย​ต่าง ๆ 104 ชนิด. 4.3 บอกให้ผู้ป่วยต้องกลับมาตรวจรักษาอีกที่สถานบริการสาธารณสุข ถ้ามีอาการขาดน้ำ อ่อนเพลีย หน้ามืด ผู้ป่วยเด็กไม่ยอมกิน ไม่ยอมนอน ร้องปลอบไม่นิ่ง อาเจียนบ่อยครั้ง กินอาหารและน้ำไม่ได้ มีไข้สูง หรือถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด. อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งหรือโรคที่หมดหวังต่างๆ มีสาเหตุที่หลากหลาย และการดูแลจะขึ้นกับสาเหตุนั้นๆแต่ยาที่ดีที่สุด คือ ความเข้าใจ เห็นใจถึงความทุกข์ของผู้ป่วยโดยญาติและทีมผู้ดูแลรักษา ไม่เพิกเฉย ทำเป็นไม่เห็น ไม่รับรู้ เพราะการรักษาคนต้องใช้คนรักษาไม่ใช่ยา. ไม่​ใช่​วารสาร​ทาง​การ​แพทย์​และ​จึง​ไม่​แนะ​นำ​ให้​ใช้​การ​รักษา​หรือ​กิน​อาหาร​แบบ​ใด​แบบ​หนึ่ง ไม่​ว่า​จะ​เป็น​สมุนไพร​หรือ​ไม่. ข้อมูล​ใน​บทความ​นี้​มี​จุด​ประสงค์​เพื่อ​เป็น​ความ​รู้​ทั่ว​ไป​เพียง​อย่าง​เดียว.

การรับประทาน Protandim จะไปเพิ่มค่า SOD และ Glutat… โรคไม่ติดต่อ คืออะไร มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร ปัจจั… ยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับ Molecular Targe… สวัสดีค่ะ เพื่อนพ้องน้องพี่ SLE in Thailand ที่รักทุกท่าน วันนี้ขอนำเรื่องราวๆ ดีๆ เกี่ยวกับ “ไข่ขาวในปัสสาวะหรือ Proteinuria&quo… งานวิจัยรองรับ Protandim นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ต้… ภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation …

ที่​กล่าว​เช่น​นี้​ก็​เพราะ​เป็น​ไป​ได้​ที่​จะ​เกิด​อันตราย​ต่อ​สุขภาพ​เมื่อ​มี​การ​ใช้​สมุนไพร​บาง​อย่าง​ควบ​คู่​กับ​การ​รักษา​ตาม​วิธี​หลัก. เนื่อง​จาก​ตระหนัก​ว่า​คนไข้​บาง​คน​กำลัง​รักษา​ด้วย​ทาง​เลือก​อื่น แพทย์​หลาย​คน​จึง​พยายาม​จะ​ไม่​ให้​ความ​เห็น​ส่วน​ตัว​เกี่ยว​กับ​การ​ดู​แล​สุขภาพ​ซึ่ง​จะ​เป็น​อุปสรรค​ต่อ​การ​ร่วม​มือ​กับ​นัก​บำบัด​ด้วย​ทาง​เลือก​อื่น ทั้ง​นี้​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​คนไข้. Oral Rehydration Therapy ให้กิน ORS ปริมาณตามความรุนแรงของภาวะขาดน้ำ ต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม คือ 100 มล./กก./4 ชั่วโมง. ถ้าไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักตัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปลายสามารถกำหนดปริมาณ ORS ที่ให้ใน 4 ชั่วโมงให้ผู้ป่วยตามอายุและช่วงน้ำหนักตัว (ตารางที่ 4). เพื่อลดภาวะกรดในกระแสเลือด ทำให้โพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์มากขึ้น แต่ต้องระวัง ถ้ามีโซเดียมสูงอยู่ก่อนแล้ว และให้ในรูปของยาเม็ดรับประทาน คือ Sodamint 5 tab ๏ q.i.d. p.c. สาเหตุอื่นๆ เช่น นอนไม่พอ ซึมเศร้า วิตกกังวล โลหิตจาง ยา ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคทางระบบประสาท โรคระบบหัวใจและปอด ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น.

อย่าง​ไร​ก็​ตาม เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​จะ​ให้​แพทย์​วินิจฉัย​อาการ​บวม​โต​นี้​เพื่อ​ตรวจ​เช็ค​ให้​แน่​ใจ​ว่า​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ทำ​การ​รักษา​อย่าง​จริงจัง​มาก​กว่า เช่น​ใน​กรณี​ของ​มะเร็ง. กระนั้น เมื่อ​เปรียบ​เทียบ​กับ​การ​ใช้​ยา​หลอก​แล้ว​พบ​ว่า​การ​ใช้​ยา​แบบ​โฮมีโอแพทิ​ให้​ผล​บาง​อย่าง​ใน​การ​รักษา​อาการ​ต่าง ๆ ได้ เช่น หืด, ภูมิ​แพ้, และ​อาการ​ท้องร่วง​ของ​เด็ก. ผลิตภัณฑ์​ที่​ใช้​ใน​วิธี​โฮมีโอแพทิ​ถือ​ว่า​ปลอด​ภัย​ที​เดียว เพราะ​ถูก​ทำ​ให้​เจือ​จาง​มาก. บทความ​หนึ่ง​ที่​ตี​พิมพ์​ใน​วารสาร​เจมา ฉบับ 4 มีนาคม 1998 ให้​ข้อ​สังเกต​ว่า “สำหรับ​ผู้​ป่วย​หลาย​คน​ที่​ทน​ทุกข์​จาก​ปัญหา​เรื้อรัง​ซึ่ง​ไม่​ทราบ​แน่ชัด​ว่า​เป็น​อะไร โฮมีโอแพทิ​อาจ​เป็น​วิธี​รักษา​ที่​สำคัญ​และ​เป็น​ประโยชน์. ถ้า​ใช้​ภาย​ใน​ขอบ​เขต​แล้ว โฮมีโอแพทิ​สามารถ​เสริม​เข้า​กับ​เวชกรรม​สมัย​ใหม่​ใน​ฐานะ​เป็น ‘เครื่อง​มือ​อีก​ชิ้น​หนึ่ง​ใน​กระเป๋า​แพทย์.’ อย่าง​ไร​ก็​ตาม ใน​ภาวะ​ฉุกเฉิน​ที่​อาจ​คุกคาม​ชีวิต คง​สุขุม​กว่า​หาก​ใช้​วิธี​หลัก​ใน​การ​รักษา. ยัง​มี​สมุนไพร​ที่​จะ​ทำ​ให้​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​ออก​มาก​ขึ้น​อีก​ด้วย.

ตาม​ธรรมเนียม​ปฏิบัติ มี​การ​แนะ​ให้​ใช้​สมุนไพร​เพื่อ​รักษา​ความ​เจ็บ​ไข้​บาง​อย่าง เช่น หวัด, ท้อง​อืด​ท้อง​เฟ้อ, ท้อง​ผูก, นอน​ไม่​หลับ, และ​คลื่นเหียน. อย่าง​ไร​ก็​ตาม บาง​ครั้ง​มี​การ​ใช้​สมุนไพร​เพื่อ​รักษา​ความ​เจ็บ​ป่วย​ที่​ร้ายแรง​กว่า​นี้ และ​ไม่​ใช่​เพียง​แค่​รักษา แต่​ยัง​ใช้​ป้องกัน​ด้วย. ตัว​อย่าง​เช่น ใน​เยอรมนี​และ​ออสเตรีย มี​การ​ใช้​สมุนไพร​ซอว์พัลเมตโต ใน​การ​รักษา​ขั้น​แรก​สำหรับ​อาการ​ต่อม​ลูก​หมาก​โต​แบบ​ไม่​ใช่​มะเร็ง. ใน​บาง​ประเทศ ผู้​ชาย 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์​เป็น​โรค​นี้​เมื่อ​ถึง​ช่วง​หนึ่ง​ของ​ชีวิต.

การ ให้ ORS ให้กินตามปริมาณที่กำหนดใน 4 ชั่วโมงโดยให้ประมาณ 1/3 ในชั่วโมงแรก ที่เหลือแบ่งให้กินจนหมดในเวลา 3 ชั่วโมงต่อไป หากต้องการกินเพิ่มให้กินนมแม่ หรือน้ำเปล่า เพราะถ้ากินตามต้องการอาจได้เกลือแร่มากเกิน ทำให้บวมได้. องค์การ อนามัยโลกได้แนะนำการรักษาไว้ 3 แผน คือ แผน ก. โดยเลือกแผนการรักษาตามความรุนแรงของภาวะขาดน้ำดังแสดงในตารางที่ 3. เช่น​เดียว​กัน ต้น​แวเลอเรียน​ซึ่ง​ใช้​เป็น​ยา​ระงับ​ประสาท​กัน​มา​นาน​แล้ว​ก็​มี​แคลเซียม​สูง. แคลเซียม​อาจ​ช่วย​เพิ่ม​ฤทธิ์​ของ​ยา​ระงับ​ประสาท​ให้​แรง​ขึ้น​ได้.

การ​ศึกษา​วิจัย​ตลอด​หลาย​สิบ​ปี​ที่​ผ่าน​มา​ชี้​ว่า ใน​บาง​กรณี​การ​ฝัง​เข็ม​อาจ​กระตุ้น​ให้​ร่าง​กาย​ปล่อย​สาร​เคมี​เกี่ยว​กับ​ระบบ​ประสาท​ออก​มา เช่น เอนดอร์ฟิน ซึ่ง​ช่วย​บรรเทา​อาการ​ปวด​และ​อักเสบ​ได้. ผ่านมาหนึ่งไตรมาศของปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลภูกระดึงดูราบและเรียบ แต่ภายใต้ความเป็นไปดังกล่าวสิ่งที่กังวลของทีมบริหาร(บางคน) พบว่า “… หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​กล่าว​ว่า ยา​ประเภท​นี้ “คือ​สมุนไพร​สกัด​ด้วย​สุรา​หรือ​บรั่นดี​หรือ​วอดก้า ทั้ง​แบบ​ล้วน ๆ หรือ​แบบ​เจือ​จาง​แล้ว.” นอก​จาก​นั้น​ก็​มี​ยา​พอก​ซึ่ง​ทำ​ได้​หลาย​วิธี. ตาม​ปกติ​ยา​นี้​จะ​ใช้​พอก​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ร่าง​กาย​ที่​เป็น​โรค​หรือ​บาดเจ็บ.

close
Scroll to Top