วันที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ ตักบาตร เท โว โร ห ณะ คือ วัน ใด

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการอบรม โครงการอบรมพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ แล… วันที่ (20 กรกฎาคม 2558) เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมให้สัมภาษณ์พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ในรายการ ชุมชนคนชอบช่วย ออกอากาศทางช่อง Nation TV ช่อง 22,32 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที… วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ… วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวองัคณา ศรีสวาสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองค… วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสาวอังคณา ศรีสวาสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดโ… นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิ๊ธีเปิดงาน นมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมคคัลลาน์ ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ… คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุวรรณภูมิ ท่านปณิธาน สุนารัตน์ เพื่อมอบข้อปฏิบัติราชการการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2…

วันที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ ตักบาตร เท โว โร ห ณะ คือ วัน ใด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสายใยรักจากแม่สู่ลูก นำโดยท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้… เทศบาลตำบลสุวรรภูมิร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรรภูมิ ผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมศรีศุภอักษร เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยมีท่านสมศักดิ์ เศ… วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมถวายต้นดอกไม้เงิน ในงานบุญผะเหวด ณ วัดเหนือสุพรณวราราม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในงานมีกิจกรรม… เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นำโดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรรภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ออกติดตามแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการระบบดูแลระยะนาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC…

วันนี้ ( 23 กันยายน 2557) เวลา 10.30 น. อำเภอสุวรรณภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ และนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงาน… วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโรงพยาบบาลกระดิ…

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 นายทองสุข ไข่ทอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ประ… วันนี้ ( 1 กันยายน 2557 ) เวลา 09.00 น. งานเทศกิจร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิร่วมจัดระเบียบร้านค้าตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจราจรไม่ติดขัดบริเวณตลาดหน้าธนาคารออมสิน และหน้าตลาดวัดเหนือ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิขอขอบ… วันนี้ ( 24 ตุลาคม 2557 ) เวลา 7.30 น.

ตักบาตรเทโว 2564 ประเพณีโบราณของไทยหลังวันออกพรรษา

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ และหน่วยงานราชการต่างๆ ออกตรวสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ แห่งที่ 2 โดยมีนายพศิน โกมลวิชย์ รองผ… วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมีการแสดงจากน้องๆนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศา… วันนี้ (22 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับกรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 เพื่อสรุปบทเรียนกา… วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นำโดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินในงานประเพณีบุญะเหวด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสว่างโพธิ์ทอง ตำบลสระคู อำเภอสุว… วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นายสุชาติ ทุมแสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินในงานประเพณีบุญะเหวด ประจ… วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นายสมยศ ต้นประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินและของใช้ส่วนตัวให้ นางสาวบี กลิ่นบัวหลวง ณ บ้านเลข… วันนี้ ( 14 กันยายน 2557 ) เวลา 9.19 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 นายทองสุข ไข่ทอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และ… วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี เครือข่ายโครงการชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนสู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะตำบลบุ่งเลิศ ออกนิเทศติดตามให้กำลังใจและแนะนำข้อเสนอแก่ตำบลเครือข่าย ณ ห้องป… วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น .

วันที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ ตักบาตร เท โว โร ห ณะ คือ วัน ใด

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมงานวันบูรพาจารย์ ทอดเทียนรวม ณ วัดสว่างโพธิ์ทอง โดยมีนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมีนายส… เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ เป็นประธานในพิธี ณห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 และได้รับเกียรติจากวิทยากรดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่น มา… เมื่อวันนี้ (13 ตุลาคม 2557 ) เวลา 10.00 น. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกอปพร. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 โดยมี นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิในฐานะผู้อำน… วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2557 ) เวลา 10.09 น.

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ต… Nn แต่ถ้าถึงขั้นห้ามนายกฯเข้าห้องน้ำ หรือไปกินข้าวหรือไปปฏิบัติภารกิจสำคัญ อันนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะหน่อมแน้มมากเกินไป ยุคสมัยนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดวิทยุโทรทัศน์รับฟังการอภิปรายงบประมาณได้… พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง ‘สัจจกิริยากถา’ ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน ในวันแห่งเทศกาลวันลอยกระทง และวันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประยูรฯ กทม. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.39 น. กำหนดการ กราบทูลเชิญ ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ุ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประทานกรุณาเสด็จทรงเททองหล่อพระประทานพร หล่อรูปเหมือนล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และหล่อพระหทัยพระเจ้าใหญ่ยางเครือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศาลแ… สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและการจัดองค์กร วิสัยทัศน์/พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน สำนักงาน อบต.

ประกาศจัดตั้ง อบต

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายสมยศ ต้นประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมงาน และรายงานความคืบหน้าในแต่ละฝ่ายที่ได้รับผิดชอบ การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพ… วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

วันนี้ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พุทธาภิเษกพระพุทธรูปฉลอง ๓๐๐ ปี เมืองศรีภูมิ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ในพิธีครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำ… วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นำโดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินในงานประเพณีบุญะเหวด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเหนือสุพรรณวนาราม ตำบลสระคู อำเ… วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมยศ ต้นประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดอบรม โครงการสานสัมพันธ์ใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก…

วันที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ ตักบาตร เท โว โร ห ณะ คือ วัน ใด

นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระพุทธรูป ฉลอง ๓๐๐ ปี เมืองศรีภูมิ โดยเริ่มมีขบวนแห่พระพุทธรูปจากบริเวณ ขบวนพิณพาทย์และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ เทพบุตร ๘ คู่ร่วมขบวนตั้งแต่บ… วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙ (การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป้นเกียรติ การฝึ… นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแนวทางในการจัดงานวันรำลึกเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลกิจการสภา ชั้น ๓ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาช… วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ ณ หอประชุมศรีศุภอักษร โดยได้รั…

วันอปพร ประจำปี 2558

จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันท… Nn ย้อนอดีต วิรัช รัตนเศรษฐ เคยเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ส่วน ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นประธาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นผบ.ทบ. เมื่อถึงคิวพิจารณางบลับราชการลับของทหาร ฝ่ายค้านอยากจะซักฟอกซักถามอยากจะตัด อยากจะให้เปิดเผยแต่ฝ่ายทหารก็ไม่ยอมจนถึงทางตัน เดินหน้าพิจารณาต่อไปไม่ได้… นายกฯ-ภริยา นำตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป-วางพานพุ่ม เนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. สมุดโทรศัพท์จังหวัดนครพนมออนไลน์

ร่วมต้อนรับครู นักเรียน โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรเข้าทัศนศึ… เวียนเทียน ภาษาอังกฤษ อธิบายได้ว่า The candlelight procession. ก้าวไกลชี้ ‘บิ๊กตู่’ ยื้อเลือกผู้ว่าฯกทม.

วันนี้ ( 12 พฤศจิกายน 2557) เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณ… วันนี้ ( 16 กันยายน 2557 ) เวลา 8.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการ “รู้เท่าทันป้องกันโรคติดต่อ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธี และมีนายอัสนี กลางคารประธา…

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้มีพระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตร หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ มีพระภิกษูสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๙ รูปหลังจากนั้น นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พ… วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นำโดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินในงานประเพณีบุญะเหวด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านโพนสูง ตำบลสระคู อำเภอสุวร… วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนแฮดวิทยา มีกิจกรรมการแสดงต่างๆจากน้องๆโรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล๑) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุว…

  • ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 โดยมี นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิในฐานะผู้อำน…
  • นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนน้ำดื่ม ขนมให้แก่เด็กๆ อาทิ ธนา…
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโรงพยาบบาลกระดิ…
  • เลือกสังฆทานอย่างไรให้พระได้ใช้ให้คนไทยได้บุญ…
  • วันนี้ (15 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00 น.
  • นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี งานรำลึกเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) อำเภอสุวรรณภูมิ ทั้งนี้งานดังกล่าวนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวร…

นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นมัสการพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่ง… วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ(เทศบาล๑) ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ภายในงานมีการจับฉลาก… วันนี้ (13 เมษายน 2557 ) เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดย นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล และส่วนราชการประจำอำเภอกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุว… คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ มีกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบา…

๒๕๕๙ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” … วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสาวอังคณา ศีสวาสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕ “หินกองเกมส์” ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภู… เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.

วันที่ มี ความ สัมพันธ์ กับ การ ตักบาตร เท โว โร ห ณะ คือ วัน ใด

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายรังสรรค์-นางยุพิน ศรีชินราช อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลสระคู เทศบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญ… สมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ โดยนายพนม ศรีแสนปาง นายกสมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการฯ พี่น้องประชาชนชาว จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลปู่ย่าอำเภอสุวรรณภูมิ ณ บริเวณตรงข้ามศาลหลักเมืองอำเภอสุวรรณภูมิ โดยฯพณฯ เชาว์ ส… วันนี้ ( 5 กันยายน 2557 ) เวลา 09.00 น. กองคลังจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 โดยวันนี้จัดประชุม หมู่ 4 ณ วัดสว่างอารมณ์เพื่อเป็นการขยายฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเพิ่มค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ ตาม… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมกับพี่น้องในชุมชนร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดใต้วิไลธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนรา… วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้าร่… วันนี้ (ุ6 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น.

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล๑) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยมีนายอัสนี กลางคาร ประธานคณะกรร… เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดย นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2557 โดยในวันนี้มีกิจกรรมการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟ หัวสะพานท่าทางเกวียน หมู่ 4 ตำ… วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2557 ) เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร่วมบวงสรวงจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพ… วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. นายสุพรรณ โตหนองหว้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จัดกิจกรรมลงแหจับปลา ณ หนองร่องคำ (หน้าที่ทำการ อบต.สระคู) ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ และนางสาวอังคณา ศรีสวาสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ …

close
Scroll to Top