เนื้อ สัตว์ ชนิด ใด รับประทาน แล้ว ปลอดภัย ที่สุด

1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม. แล้วถ้าเกิดเผลอบริโภคเชื้อราเข้าไป จะเกิดอันตรายอย่างไร…. 6 สิ่งที่ส่งผลเสีย เมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ระวั…

หลายคนอาจคิดว่า ถ้าให้ความร้อนกับอาหารจะสามารถทำลายเชื้อราได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วถึงราจะไวต่อความร้อนและสามารถถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิ 60 – 70°C แต่ราบางชนิดมีการสร้างสปอร์ที่ทนกับความร้อนสูงไม่สามารถทำลายโดยความร้อนได้ และยังคงมีสารพิษจากเชื้อรา ที่ราสร้างขึ้นมากระจายอยู่ทั่วในอาหาร ไม่สามารถทำลายออกไปได้ แล้วอย่างนี้ควรทิ้งจริง ๆ แล้วใช่หรือไม่…. เป็นผลิตภัณฑ์ที่พบได้ทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม สารพวกนี้ได้แก่ น้ำมันก๊าด เบนซิน ยาฆ่าแมลงชนิดน้ำมัน เช่น DTT. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ฐานข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

close
Scroll to Top