แคว้น โยนก เชียงแสน ล่ม สลาย ลง เพราะ อะไร

ตุง “ ตุง ” เป็นภาษาล้านนาใช้เรียก “ ธง ” ทุกชนิดว่า ตุง ไม่ว่าจะเป็นแบบผืนยาวๆ ผูกติดยอดเสาปล่อยชายห้อยลงมา หรือ แบบเป็นผืนสามเห… จดหมายเหตุ การปฎิบัติราชการในสงครามมหาเอเซียบูรพา บันทึกจดหมายเหตุของ คุณฉบับ ชูจิตารมย์ ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่ปีค.ศ.1815-ปัจจุบัน เล่ม 1. จับแรงงานข้ามชาติ 15 ราย สารภาพจ่ายคนละ 2 หมื่น ลอบเข้าเมือง เตรียมทำงานกทม. บทความน่าอ่าน หมวดหมู่นี้เป็นการรวบรวมเอาบทความที่น่าสนใจ บทความน่าอ่าน สาระ ความรู้รอบ ตัวมาไว้ให้ผู้อ่านได้มาหาความร…

อันดับที่ห้า กัมโพชะศรีอโยธยา + หิรัญนครเงินยาง …. อันดับที่สี่ ปาฏลีบุตรยังหาไม่เจอ แล้วลังกาล่ะ? เดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศ อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศา .. “ยุงกัด” จะ “ไม่เป็นปัญหา” และทำให้เราคันหลังจากโด… “ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ปาฏิหาริย์” เชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดอย่าได้ “ลบหลู่”. รัสเซียในอนาคต, + สหรัฐจะล่มสลาย?

ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พระธาตุดอยตุงและพระธาตุจอมกิตติ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญ สมความปรารถนาในชีวิตและในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ.. ต่อมาพระมหาเถระก็ทูลลาไปสู่ดอยเวฬุบรรพต ในเมืองวิเทหรัฐ เหนือเมืองเชียงตุง แล้วนั่งสมาธินิพพานในวันพุธยามเช้านั้น…” แต่พวกเราย่องมาถึง ๑๖ อสงไขย กับแสนกัปแล้ว ก็แสดงว่าเราเอาดีบ้าง ทำถูกบ้าง ทำผิดบ้าง เป็นของธรรมดา การผิดมาในกาลก่อนถือว่าเป็นครูในสมัยนี้ ชาตินี้อย่าให้ผิดต่อไป..” ตลอดถึงเพื่อนภิกษุทั้งหลาย และญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ทั้งรุ่นอาวุโสที่เคยเคารพนับถือท่านมาตั้งแต่ยังมิได้อุปสมบท และคณะศิษย์รุ่นต่อมาเป็นต้น…”

แล้วเอาขึ้นรถไปถึงยอดดอย ใกล้ ๆ จะถึงสูงชัน คนต้องลงเดิน รถพาขึ้นไม่หมด ถึงเจดีย์แล้วหลวงปู่ก็ขึ้นบันไดเองถึงยอดเจดีย์

การหักเหของแสงเกิดขึ้นบริเวณใด … บรรดาปิยสหายของพ่อทั้งที่อยู่นิพพาน อยู่ที่พรหม กามาวจรสวรรค์ ท่านก็พร้อมหมด แต่การขัดข้องของรถพ่อทราบล่วงหน้า แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ แต่ว่าทราบว่าลูกรักของพ่อทุกคน จะไม่มีอันตรายก็เบาใจ…” ส่วนเรื่องเครื่องขยายเสียง และการบันทึกภาพวีดีโอ ก็มีคณะของ คุณปรีชา, คุณสุพัฒน์, คุณลือชัย ในปีนี้เป็นกรณีพิเศษอีกเช่นกันที่ คณะของคุณปรีชาอุตส่าห์นำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆ เดินทางกันมาก่อนล่วงหน้าถึง ๓ คัน…” ในห้อง ‘ประสบการณ์ เรื่องเล่า’ ตั้งกระทู้โดย ปู ท่าพระ, 26 ธันวาคม 2013.

ดิอิมพอสสิเบิ้ลส์ หนึ่งในตำนานเพลงไทย “ถ้าฉันมีสิบหน้า อย่างทศกัณฐ์ สิบหน้านั้น ฉันจะหัน มายิ้มให้เธอ สิบลิ้น สิบปาก จะฝากคำพร่ำเพ้อ ว่าร… 15 นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการฟ้องร้อ… ข้อเสนอจาก”สมศักดิ์”-“ชาญวิทย์” กลางกระแส”ฝ่ามืออา… ‘ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของการปฏิวัติ’, ‘อำนาจกับควา… เรื่องเล่าจากตำรา ตอนตามรอยพระเจ้ามังราย 35 ปีก่อน…

วันนี้ (๓๑ พฤษภาคม ๕๙) อาตมาเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี ถึง สตอกโฮล์ม สวีเดน เพื่อเยี่ยมคณะศรัทธาและเพื่อแสดงธรรม ตลอดจนช่วยสนับสนุนการวางรากฐานพุทธศาสนาบนดินแดนดังกล่าวนี้ ซึ่งคงจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สามคืน ก่อนจะเดินทางต่อไป ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่นั่นมีวัดของพระภิกษุไทยที่มาสร้างไว้มั่นคงอยู่แล้ว.. บัวระมวลแล้ว ก็ฉลองกระทำบุญหื้อทานเป็นมหาทานอันใหญ่ในเดือน ๕ เป็งวันพุธ ก็แล้วบัวระมวล ตามดั่งคำพระพุทธเจ้าทำนายแล ที่พระพุทธรูปเจ้าหลวงอยู่นั้นก็ได้ชื่อว่า บุปผารามวิหารสวนดอก แต่นั้นมาแล..” 50 ปี ปัจจุบันได้สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายอยู่กลางเมืองเชียงราย ส่วนกษัตริย์ล้านนาองค์ต่อมาที่มีชื่อเสียงได้แก่พระเจ้าแสนภู พระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงแสนขึ้น บนสถานที่ที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนราว พ.ศ. 18 พญามังราย(หรือพ่อขุนเม็งราย) ผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ครองเมืองเงินยางเชียงแสน ได้ทรงทำการรวบรวมอาณาจักรล้านนาไทยที่กระจัดกระจายให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาใหม่ และทำการสร้างเมืองเชียงรายเมื่อ พ.ศ. ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วไปยังยากจนขัดสนในขณะที่เจ้าขุนมูลนายมีชีวิตอย่างสุขสบายและครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไว้เอง อันเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของราษฎรทุกหย่อมหญ้าภายในประเทศขนาดมหึมาและรัฐบาลไม่สามารถดูแลคนได้ทั่วถึงการปฏิวัติรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.

แคว้น โยนก เชียงแสน ล่ม สลาย ลง เพราะ อะไร

เนื่องจากการเดินทางขึ้นมาบนพระธาตุดอยตุงนั้นลำบาก เพราะเส้นทางแคบ ที่จอดรถข้างบนพระธาตุก็มีน้อย คณะพระสงฆ์ที่มาเตรียมงานล่วงหน้า ร่วมกับทหารเรือหน่วย นปข. ซึ่งในเวลานั้นมีพระอรหันต์มาก พระราชาทุกพระองค์เป็นผู้ทรงธรรม สถาปนาวัดวาอาราม และไหว้พระสวดมนต์กันอยู่ตลอดเวลา…” “นิพนธ์”เตือนการระบายมวลน้ำขนาดใหญ่ จากจีนและลาว ส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง สั่งปภ. ความสำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ของแคว้นล้านนา เพื่อให้คน…

พระเกศาธาตุ และ รอยพระพุทธบาท

200ปี จึงค่อยๆ เสื่อมลง พวกขอมขณะนั้นกำลังรุ่งเรืองก็ถือโอกาสตีเมืองทวารวดี ที่ละเมืองสองเมือง จนถึง พ.ศ. 1200(ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์) และพบจารึกมอญที่ลำพูน อายุราว พ.ศ. มหาจุฬาฯ – สมัชชาสงฆ์ไทยจัดสัมมนา สมโภช “วัดนวมินทรฯ” อเมริกา – ชูต้นแบบใน ตปท. จนได้ที่แล้วถึงทรงกรีธาทัพเข้ายึดเมืองหริภุญไชยได้ในปี พ.ศ.

แคว้น โยนก เชียงแสน ล่ม สลาย ลง เพราะ อะไร

ตอนนี้รอลุ้นอยู่ว่า เจ้าน้องฟิล์ม(คนเล็ก)..จะได้ตามพี่ชายไปอยู่ มช. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล จบแล้วพระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๔๕ น. นี่้ป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้ในสมัยนั้น ก็ขอนำมากล่าวไว้เพียงแค่นี้ ต่อไปจะขอเล่าเรื่องในปัจจุบันนี้ว่า…

” อานามสยามยุทธ ” อานามสยามยุทธ หรือ สงคราม สยาม – ญวน (ไทย – เวียดนาม) ซึ่งเกิดใน รัชสมัยของ พระบา… 8 ทิศ ภาษาอังกฤษ บทความที่แล้วเสนอเรื่อง ชื่อทิศแบบไทย กันไปแล้วมาวันนี้เรามาดูกันว่า ทิศ ต่างๆ ที่เราเรียก เหนือใ… มนต์ตราแห่งคำสาบ “เวียงโยนกนาคพันธุ์” มนต์ตราแห่งคำสาบ “เวียงโยนกนาคพันธุ์” ก่อนกาลล่มสลายกลายเป็นทะเ… ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอดไทย 35 กม.เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า อาข่าและลาหู่ ตั้ง… 1856 หลังจากพ่อขุนเม็งราย และขุนคราม พระราชบิดาสิ้นพระชนม์ พ.ศ. กษัตริย์แห่งพม่า ต่อมาได้เปลี่ยนสลับมาขึ้นกับอาณาจักรสยามกลับไปกลับมาหลายครั้ง ครั้งสุดท้าย พ.ศ.

” (“…semua sudah lama terhimpun.”) ปีที่หัวเมืองมลายูเหล่านี้ถูกยึดครองโดยกองทัพของมัชปาหิตคือ ค.ศ. 4 ปีต่อมา อาณาจักรหริภุญชัยที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ราวปีพ.ศ. Hieun Tsing)ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนไปประเทศอินเดียทางบก ราว พ.ศ.

แคว้น โยนก เชียงแสน ล่ม สลาย ลง เพราะ อะไร

ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. คำว่า “เพื่อนเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย” มี ๒ ความหมาย คือ …

  • MMMM โดย นพมาส, สารคดี ฉบับ “ไทยพรีเมียร์ลีก” โดย …
  • นี่้ป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้ในสมัยนั้น ก็ขอนำมากล่าวไว้เพียงแค่นี้ ต่อไปจะขอเล่าเรื่องในปัจจุบันนี้ว่า…
  • การสร้างกำแพงพระนคร/การสร้างถนน/การขุดคูคลอง/ขุดแม…
  • หากมีคนเตือนว่า วัน…เดือน….พ.ศ.
  • ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.

นั่นคือการไปบูชาความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า และบูชาคุณความดีพ่อแม่ของเรา ที่เคยสร้างชาติสร้างแผ่นดินกันมาแล้ว.. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ … ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงราย บริเวณทางแยกที่จะไปอำเภอแม่จัน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวะ เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง … เมืองเชียงแสนจึงมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอเชียงแสนหลวง ขึ้นอยู่กับอำเภอแม่จัน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. คือพระนางจามเทวีเสด็จตามลำน้ำปิงขึ้นมาครองราชย์ที่เมืองหริภุญไชยประมาณปี พ.ศ. ทำให้เชียงแสนมีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ปี พ.ศ.

ในสมัยแรก ๆ ได้มีการสร้างพระปฐมเจดีย์ คือราว ๆ พ.ศ. ขออนุญาต ท่านเจ้าของกระทู้ ตามตำนานโดยแท้ ที่ใครต่อ … เกริ่นนำ ว่าด้วยประวัติแคว้นล้านนา เริ่มต้นที่เวีย… เพราะจิตใจเรายังอยู่ในโลกที่วุ่นวายอยู่ที่ขันธ์ ๕ ประกอบไปด้วยความเป็นทุกข์ แต่ว่าขันธ์ ๕ มันทุกข์ ใจของลูกก็จงอย่าทุกข์..” ลูกเอ๋ย..เจ้าจงเอาทองคำนี้ไปหล่อเป็นรูปกวาง สมมุติไว้ให้เป็นแม่แล้วตั้งไว้ในที่ควร เพื่อได้ไหว้ นบเคารพอยู่เสมอ แล้วเจ้าจักมีอายุยืนยาว…

22 แนวเกม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทและชนิดของเกม 22 แนวเกม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทและชนิดของเกม เกม,แนวเกม,ประเภทเกม,เกมออนไลน์,… 2 กิโลเมตร มีป้อมปราการก่อด้วยศิลาแลง มีการพบโบราณวัตถุอายุสมัยปี พ.ศ. ดาวเสาร์เล็งกับมฤตยู ซึ่งเป็นบาปเคราะห์ล้วนร้ายแรงทั้งสิ้น…ถึงคราวชะตาเมืองกำลังตกต่ำ การแตกแยก .. พระบรมรูป รัชกาลที่ 1 เคลื่อนย้ายแล้วมุ่งหน้าประจวบฯ คาดใช้เวลา 12 ชม. งานวิจัยชี้ “บ้านของคุณ” ตกอยู่ “ใต้การปกครอง” ของ… เชียงแสนยกฐานะเป็น อำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.

บ้านดำเป็นบ้านที่ศิลปิน อ.ถวัลย์ ดัชนี สร้า งขึ้นมา มากกว่า40ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3เจนเนอเรชั่น คือเป็นเจเนอเรชั่นไม้ ไม้ผสมปูน แล้วก็ เป็… ประวัติถนนคนเดินเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายจัดถนนคนเดินเชียงราย“กาดเจียงฮายรำลึก” จังหวัด เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโค… เครื่องหมายแห่งไตรรงค์” ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ใบลานตำนานโยนกนครเชียงแสน ฉบับวัดเชียงมั่น เชียงใหม่. ในตอนนั้น พวกเราทุกคนที่กลับมาแล้วก็ลืมกันไปแล้ว เพราะไม่รู้ว่าเป็นใคร คนมากเหลือเกิน หลังจากนั้นปรากฏว่าไปโผล่ที่บ้านสายลม แต่ไม่เห็นตัวคนนั้นนะ เพียงแต่เขียนจดหมายฝาก “อาจารย์ยกทรง” มากราบเรียนหลวงพ่อว่า ดังนี้…

แคว้น โยนก เชียงแสน ล่ม สลาย ลง เพราะ อะไร

สำหรับเจ้าเมืองเชียงรายองค์นี้ มีเรื่องน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังว่า… เจ้าสองคำโสม เจ้าสามธรรมลังกา เจ้าสี่ดวงทิพย์ เจ้าหนึ่งกาวิละ เจ้าห้าหมูล่า เจ้าหกคำฝั้น เจ้าเจ็ดบุญมา … นิติราษฎร์เดินหน้า ล้างผลพวงรัฐประหาร แก้ ม.112, b… ท้องถิ่นนิยม-ราชาชาตินิยม เมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ป… อังกฤษไม่กลัวล้มเจ้า โดยใบตองแห้ง, ..ข้อกังวลของมุ…

เมื่อท่านพักเหนื่อยสักครู่หนึ่ง จึงได้เริ่มพิธีโดยการอ่านประวัติพระธาตุดอยตุง ประมาณ ๓๐ นาที โดยมีใจความว่าดังนี้… วันเสาร์ ๕ เป็นวันที่เหมาะแก่การปลุกเสกวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง ด้วยเชื่อกันมาแต่โบราณว่าจะช่วยเพิ่มพูนสรรพเวทย์วิทยาให้กล้าแข็งเพิ่มพูนเป็นทับทวี ด้วยจักรราศีและดาราทำมุมเล็งองศาอันเป็นคุณ… “…อานันทะ ดูก่อนอานนท์ บ้านเมืองที่นี้ต่อไปภายหน้าจักรุ่งเรือง และเป็นที่ตั้งพระศาสนาของตถาคตตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสา เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว จงให้พระมหากัสสปเถระนำเอาพระรากขวัญข้างซ้ายมาบรรจุไว้ที่นี่…” แต่เดิมตุงน่าจะออกเสียงว่าตง เพราะในศิลาจารึกวัดพระยืนที่กล่าวถึงการต้อนรับพระมหาสุมนะเขียนว่า “ทง” ดังข้อความว่… ช้าวันใด บ้านไหนมีเสียงมีดกระทบเขียงดัง “ปก ๆๆๆ” ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็เป็นอันที่แน่นอนว่าวันนั้น บ้านหลังน…

พระเจ้าทิพย์ช้างสุลวะฤาไชยสงคราม ปฐมราชวงค์ ทิพยจักร์ เจ้าพระยาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง มีนามเดิมว่า “ทิพย์จักร” หรือ “หนานทิ… ภาพเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง สองภาพแรกภาพเจ้าก้อนแก้วอินแถลงกับราชบุตร ซึ่งเจ้าฟ้าองค์นี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้พม่าประกาศอิสระภาพจากอังกฤษตามสนธิสั… รฦกพระเจ้าตาก ปริศนาวันประสูติ-สวรรคต ถอดรหัสหางม้… ‘แผนชิงตัวพระเจ้าซาร์’ ช่วยให้พระองค์รอดไปได้หรือ? อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เชียงราย ลำปาง และพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยาน…

ด้วยได้เห็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของบรรดาพระทุศีลและหมู่คณะ ที่คบคิดกันสร้างแต่โปรแกรมอีเวนต์บุญกุศล เพื่อดึงดูดทรัพย์จากกระเป๋าญาติโยมในวิธีการหลากหลาย จนญาติโยมกระเป๋าแห้ง..กระเป๋าฉีกไปตามๆ กัน เมื่อเดินทางไปแสวงบุญ ด้วยเงินที่เก็บออมไว้สร้างบุญกุศลจากน้ำพักน้ำแรงที่สุจริต.. “…สมัยนั้น พระธาตุดอยตุงยังไม่เจริญ ทางขึ้นก็ยังเป็นลูกรัง จากการสร้างของหลวงปู่ชุ่ม โพธิโก พร้อมด้วยชาวบ้านแถวนั้น ประมาณ 17 กม. หลวงพ่อท่านบอกว่า การยกฉัตร “พระธาตุดอยตุง” กับ “พระธาตุจอมกิตติ” นั้น เพื่อแก้ เคล็ดหรือป้องกันไม่ให้คอมมูนิสต์ หรือต่างชาติยึดครองแผ่นดินของเราได้ จึงรอดปลอดภัยเป็นไทยจนทุกวันนี้…”

และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองตราด ได้ร่วมกำลังกัน ยกขึ้นไปโจมตีขอม จนได้เมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้ได้ เมื่อปี พ.ศ. ถ้าพูดกันตามชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนไม่ได้หลับ แต่ว่าถ้าเราหลับกันด้วยกำลังณาน และวิปัสสนาญาณ เราหลับกันเล็กน้อยก็มีการพอ..” วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนเลย นาฬิกากริ๊งซะก่อนแล้ว ไม่พูดอะไรกัน เวลามันหมดแล้ว ก็ขอบอกว่าเรื่องน้ำมนต์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูก.

close
Scroll to Top