บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

๒๔๕๘ ดำรงตำแหน่งนายกหอพระสมุดสำหรับ พระนคร ๒๔๖๖ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และเป็นนายพลเอก ๒๔๖๘ ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรี ๒๔๖๙ ดำรงตำแหน่งนายก ราชบัณฑิตยสภา ๒๔๗๒ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน พระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”

บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร
บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

และทั้งยังเป็นนักปราชญ์นักปกครองที่สามารถอีกด้วย บรรณานุกรม พูนพิศมัย ดิศกุล. ชีวิตและงานของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๗. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.กรุงเทพ:มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ๒๕๒๕. ทักษิณ ณ ตะกั่วทุ่ง.

บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร
บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

ประยุทธ์-ปรีดีใน ‘ดี-เลว’ ‘จูราสสิก ปาร์ก’ ภาค OctDem เมื่อ”สัส”วิวัฒนาไขว่ห้าง ‘ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว’ ‘สังคมคนบ้า-น้ำตาทนาย’ ดูพม่าจากภาษาข่าวไทย ข่าวที่เกี่ยวข้อง สร้างศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง คลังรวมหลักฐานมรดกโลก ‘ภูพระบาท’ตั้งหลักใหม่ให้ผ่านมรดกโลก MOU ใช้เทคโนโลยีแสงวิจัยวัตถุโบราณคดีมีค่า ประเดิมตรวจลูกปัดโบราณ-แหล่งแร่

บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร
บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่ายุคเหล็กในประเทศไทยน่าจะเริ่มต้นที่ภาคใด ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก

เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย ยอดสะสมทะลุ 3 หมื่นราย โคราชไข่แตก วันเดียวพบโควิด 5 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม. “ไป๋ ทะกน” โดนรวบตัวที่บ้านพักในย่างกุ้ง เมื่อตอนตี5

บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร
บิดา ทาง โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ ไทย คือ ใคร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ม.ล.ปนัดดาฯ ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างคุณค่าอย่างไรให้ตนเองและสังคม” เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒๒๒๙ ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ปรากฏชื่อเสียงเกียรติยศในปรีชาสามารถทางการทูตให้กับกรุงศรีอยุธยาและประเทศสยามในเวลาต่อมา ถึงกับมีการกล่าวถึงท่านว่า เป็นนักการทูตลิ้นทอง และนักการทูตมือฉมังพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงมีถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณปี พ.ศ.

Scroll to Top