บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

อิทธิพลคู่กำเนิด(ต่อ) ดูเนื้อคู่ คู่ครอง(แบบจีน) อิทธิพลสัญลักษณ์ปีเกิดชาย-หญิง เคล็ดลับเรื่องลายเซ็น ตำนานเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ดูปีสมพงศ์เนื้อคู่ชาย-หญิง

ผามออีแดง-ภาพสลักนูนต่ำ ช่องจอม-สุรินทร์ นิทรรศการสาธิตละอออุทิศ Tk park อุทยานการเรียนรู้ สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

เพลงยาวถวายโอวาท : คาดว่าประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแด่เจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว

๏ ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบพิตรอดิศรโอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาดด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาจะสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวายประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสาเป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกาขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติไปฯ ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อนเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียน กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่ ตอบกลับอีเลินนิ่ง

บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร
บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ทำสม่ำเสมียน (ขุนแผนสอนพลายงาม) บางตอนจาก นิราศภูเขาทอง ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

มิถุนายน’วันสุนทรภู่’ยอดกวีเอกของโลก เปิดประวัติและผลงานเลืองชื่อ

ตอนที่ ๑๑๐ พระบาทหลวงตีด่านเมืองกำพลเพชร ตอนที่ ๑๑๑ พระมังคลามีสารง้อศรีสุวรรณสุดสาครและสินสมุทร ให้มาช่วยรบพระบาทหลวง ตอนที่ ๑๑๒ ทัพพระมังคลารบกับทัพพระบาทหลวง ตอนที่ ๑๑๓ ทัพศรีสุวรรณกับสี่กษัตริย์ตีกระหนาบทัพพระบาทหลวง

  • นั่นเอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่
  • เครือเขาหลง พืช เสน่ห์
  • แต่ไม่ลาเสียเลยก็ใจจืดใจดำ เลยเขียนหนังสือทิ้งไว้ว่า ไปแล้วไม่ไปลับ ไปชั่วคราว ปีหน้าจะกลับมาทำขวัญ ไม่ต้องห่วงว่าเป็นการเปิดหนีไปไม่ไยดี ทิ้งให้สองสาวอายชาวบ้านอยู่ทางนี้ ในเมื่อพี่ไปแล้วก็จงรักษาตัวไว้ให้ดี รอพี่กลับมา เหมือนเนื้อเพลงสุนทราภรณ์
  • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทางตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับ พระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ ครูกวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้สร้างสรรค์บทประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมาย ซึ่งท่านเคยมาเยือนที่อำเภอแกลงแห่งนี้เมื่อครั้งวัยหนุ่ม พร้อมกับได้ประพันธ์ นิราศเมืองแกลง เอาไว้ด้วย สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) เป็นกวีในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งเมืองไทย เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) และเมื่อสิ้นรัชกาล ก็ได้ออกบวชเป็นเวลา 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สุนทรภู่ มีบิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชื่อถือตาม พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง ชีวิตและงานของสุนทรภู่ อีกทั้งยังมีปรากฏเนื้อความอยู่ใน นิราศเมืองแกลง ของสุทรภู่เองอีกด้วย เชื่อกันว่าในวัยเด็ก สุนทรภู่ได้ร่ำเรียนหนังสือกับพระใน สำนักวัดชีปะขาว ตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏใน นิราศสุพรรณ และต่อมาในวัยหนุ่ม สุนทรภู่ได้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่ง ชื่อแม่จัน ซึ่งเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูล จึงถูกกรมพระราชวังหลังกริ้ว จนถึงให้โบยและจำคุกคนทั้งสอง

สถานที่ท่องเที่ยว ระยอง

สุนทรภู่ได้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่ง ชื่อแม่จัน ชะรอยว่าหล่อนจะเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูล จึงถูกกรมพระราชวังหลังกริ้วจนถึงให้โบยและจำคุกคนทั้งสอง แต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จทิวงคตในปี พ.ศ. 2349 จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศล งานประพันธ์ของสุนทรภู่เท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันมีปรากฏอยู่เพียงจำนวนหนึ่ง และสูญหายไปอีกเป็นจำนวนมาก ถึงกระนั้นตามจำนวนเท่าที่ค้นพบก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก เรียกได้ว่า สุนทรภู่เป็น “นักเลงกลอน” ที่สามารถแต่งกลอนได้รวดเร็วหาตัวจับยาก ผลงานของสุนทรภู่เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร
บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

นิทานเรื่องสำคัญที่สุด คือ พระอภัยมณี ซึ่งน่าจะเริ่มแต่งในช่วงนี้ด้วย (เป็นแต่เริ่มแต่ง มิได้แต่งตลอดทั้งเรื่อง) นิทานเรื่องนี้แปลกแหวกแนวยิ่งกว่านิทานจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องใดที่เคยมีมา ทำให้คณะละครนายบุญยังโด่งดังอย่างมาก เป็นที่ต้องการของใครต่อใคร และแน่นอนชื่อเสียงของท่านสุนทรภู่ก็โด่งดังไปไม่แพ้กัน ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกล้เคียง รับราชการครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๕๙ – ๒๓๖๗) อายุ ๓๐ – ๓๘ ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นมหากวีและทรงสนพระทัยเรื่องการละครเป็นอย่างยิ่ง ในรัชสมัยของพระองค์ได้กวดขันการฝึกหัดวิธีรำจนได้ที่ เป็นแบบอย่างของละครรำมาตราบทุกวันนี้ พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้นใหม่อีกถึง ๗ เรื่อง มีเรื่องอิเหนาและเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น มูลเหตุที่สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการ น่าจะเนื่องมาจากเรื่องละครนี้เอง ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีทอดบัตรสนเท่ห์ เพราะจากกรณีบัตรสนเท่ห์นั้น คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกประหารชีวิตถึง ๑๐ คน แม้แต่ นายแหโขลน คนซื้อกระดาษดินสอ ก็ยังถูกประหารชีวิตด้วย มีหรือสุนทรภู่จะรอดชีวิตมาได้

undefined

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ประวัติ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ความเป็นมา ของวันปีใหม่ไทย ประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท้าวทองกีบม้า จากละครบุพเพสันนิวาส สู่เรื่องจริงแห่งราชินีขนมไทย 21 กันยายน วันสันติภาพโลก

บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร
บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

เพียงแค่ three ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับแจ้งเตือน บทความมาใหม่ในหมวดที่คุณสนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตอนนี้ได้ติดตามบทความเรียบร้อย เมื่อบทความที่ติดตามอัปเดตจะแจ้งเตือนทันที

undefined

เป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลง แล้วเกิดฝันร้ายว่าชะตาขาด จึงบันทึกความฝันพร้อมรำพันความอาภัพของตัวไว้เป็น “รำพันพิลาป” จากนั้นจึงลาสิกขาบท ) ที่เมืองนครชัยศรี และแต่ง ๆ หยุด ๆ เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกลอนนิทาน และกาพย์สุรางคนางค์ 28

บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร
บุตร เพียง คน เดียว ของ สุนทร ภู่ กับ แม่จัน มี ชื่อว่า อะไร

( บูชาบิดากลอน ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ) ถ้าขอพรใดได้ดังใจคิด ใคร่ขอมีชีวิตเป็นอิสระ เพื่อเขียนร้อยกรองแก้วแพรวพจนะ และแน่ละ…เทิดท่าน “ภู่” เป็นครูกลอน ด้วยเลื่อมใสในวจีกวีเอก เหมือนท่านเสกมนต์สลักทุกอักษร ไพเราะรสพจน์พิรามหวามอาวรณ์ ” ศรีสุนทรโวหาร” ท่านเลิศนัก

Scroll to Top