จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

แต่นี่เป็นกรณีพิเศษ จึงตอบให้ในถามมา- ตอบไป ครับเป็นการบูชาองค์เทพของลูกครับ ถึงหมอยา ที่เคารพครับคงจำผมได้นะครับ ที่ไปดูดวงกับพี่แฮค อ่ะ กลุ่มที่พักยกไปเดินแฟชั่นอ่ะครับ แล้วคนที่เคยถามเรื่อง องค์เทพโดน สะกดอ่ะครับ

อย่าได้ตกไปสู่ทุคติอบายภูมิ จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเทอญ. คำขออโหสิกรรม+ถอนสาบาน

حمید سلطانیรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ กงศุลใหญ่มาเลเซียปร حمید سلطانیรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ กงศุลใหญ่จีนประจำจั حمید سلطانیผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย ผอ. และ รองฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทุกคณ พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผบช.ภ.9 มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ حمید سلطانیรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีฯร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิททธิมนุษ

حمید سلطانیผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 12 กรกฎา حمید سلطانیพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

حمید سلطانیฝ่ายสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงห حمید سلطانیสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยา حمید سلطانیสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน เปิดงานภาคนิทรรศการ ? การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553? حمید سلطانیการแข่งขันแกงกะทิ ทำขนมต้ม จัดหฺมฺรับ และทำขนมจู้จูน เมื่อวันที่ กันยายน 2553 ณ อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษาและบริเวณ

จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ
จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

حمید سلطانیมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชภัฏ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ حمید سلطانیพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคอนโดมิเนียมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณก่อสร้าง ถนนสงขลา – น حمید سلطانی”สุนทรียสนทนา เบิกฟ้าราชภัฏ ก้าวสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ حمید سلطانیกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปาริฉัตรช่อใหม่…เส้นทางสู่ความสำเร็จ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึก حمید سلطانیกองพัฒนานักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างสุข…สนุกกับการเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภา

จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ
จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

คาถามหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตาให้ไพศาลทั่วทั้ง 10 ทิศ พร้อมคำแปล ถ้าเป็นโรคร้ายใช้สูตรปราบมะเร็งของ อ ไม้ร่มค่ะ Join เป็นสมาชิกร้าน สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ บล็อกแบนเนอร์ลงประกาศ แชร์ แอฟริกาออสเตรเลียเบลเยี่ยมแคนาดาประเทศจีนฝรั่งเศสเยอรมนีฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเก๊ามาเลเซีย

จัดกิจกรรมบิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเก้าเส้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ชุมชนเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี อ.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนอธิการบดี กล่าวขอบคุณชุมชน หน่วยงาน และเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับวง The old man ซึ่งมี รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมแสดงดนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ เรือนรับรองพิเศษโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรม “หลักสูตรระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยมี นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าทีประจำหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานต้อนรับตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด เน้นประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาแนวทางการร่วมมือพัฒนาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ
จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

حمید سلطانیศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างรอบระยะเวลา حمید سلطانیผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมรภ.สงขลา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปร حمید سلطانیผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีการสมโภชกฐิน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารกองพัฒนานักศึ นิตยา ธัญญพานิชย์ รองอธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร حمید سلطانیประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เมื

จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ
จุด ธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เบิก บุญ

حمید سلطانیนางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา เข้าร่วมบูรณาการ กระบวนการบ่มเพาะ ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร حمید سلطانیรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงานบัณฑิตใหม่อำลามหาวิทยาลัยมั่นใจสู่โลกกว้าง และป حمید سلطانیมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ มีนาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเ حمید سلطانیนายศุภกร หนูสม นายกสโมสรบุคลากรมรภ.สงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมรภ.สงขลาร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดง حمید سلطانیนายจิตตะเสน เจริญ ผอ.ศูนย์การศึกษาพัฒนาการแพทย์แผนไทยภาคใต้พร้อมด้วยคณะร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่ รศ.ดร.สุ حمید سلطانیคณบดีคณะมนุษยศาสและสังคมศาสตร์พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ซึ่งเข้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระดับจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมจัดบูธงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ three ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าพบ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ของมหาวิทยาลัย ในโครงการ “UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม” และ ความร่วมมือการบริการเรื่องกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความร่วมมือรในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

حمید سلطانیตัวแทนบ้านสาธฺติปฐมวัยมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที حمید سلطانیผู้จัดการเขตธนาคารกรุงไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสงขลา มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แ حمید سلطانیผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากาญจนวนิช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสง حمید سلطانیผู้อำนวยการสำนักงบประมาณด้านการศึกษา 2 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแนะนำกา

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จึงจัดกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ sixteen มกราคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธิเปิด เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา จัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและการหยั่งเสียงสรรหาฯ โดยผลการหยั่งเสียง ปรากฏว่า ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ ได้รับผลคะแนนสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ thirteen มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ชาญชัย เรืองขจร อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมหารือเดินหน้า มรภ.สงขลาวิทยาเขตสตูล

close
Scroll to Top