เฟิร์น เป็น พืช ชนิด ใด

CHM

แต่ที่นิยมใช้จัดสวนคือเฟิร์นราชินีเงิน บอสตัน มะขามทอง เกล็ดหอย ก้างปลาทอง ฯลฯ เคล็ดลับในการปลูก ดูแล ขยายพันธุ์ กำนันสุเทพ อธิบาย…ต้นเฟิร์นนี่ชอบความชุ่มชื้น และไม่ชอบถูกแสงแดดโดยตรง จะทำให้ใบไหม้หงิก ไม่สวยงาม และตาย ฉะนั้น น้ำต้องถึงและปลูกในที่ร่ม หรือมีสแลนคลุม ให้หลีกเลี่ยงน้ำประปาและน้ำเค็ม เพราะจะทำให้ใบไหม้ ก้างปลาเขียว. อย่างที่นี่มักเจอปัญหาน้ำเค็มเป็นประจำ แก้ไขโดยขุดบ่อซึม เอาน้ำประปาผสมให้เจือจาง ทิ้งไว้ 7 วัน จึงนำไปรดน้ำได้ ดินก็จะช่วยกรองความเค็ม เมื่อน้ำในบ่อซึมยุบก็เติมน้ำประปาลงไปใหม่ อย่าให้น้ำพร่อง ข้อสำคัญที่คนมักละเลย หลงดีใจฝนตกไม่ต้องรดน้ำ…พืชชนิดอื่นอาจคิดเช่นนี้ได้

เฟิร์น เป็น พืช ชนิด ใด

หญ้าถอดปล้อง/หญ้าหางม้า/หญ้าเหงือก (Equisetum spp.) ระยะ sporophyte ประกอบด้วยลำต้นกลวง เห็นข้อปล้องชัดเจน มีทั้งลำต้นเหนือดินและใต้ดินเรียกว่า rhizome ลำต้นเหนือดินมีสีเขียวเป็นสัน มีซิลิกาสะสมที่ผนังเซลล์ ปลายกิ่งมี strobilus สร้างสปอร์ที่มีขนาดเดียว มีใบเล็ก มีเส้นใบ 1 เส้นเรียงเป็นวงอยู่รอบข้อ ไม่มีคลอโรฟิลล์ ระยะ gametophyte มีรูปร่างคล้ายแผ่นหัวใจ ขนาดเล็ก มีสีเขียว มี rhizoid เรียกว่า prothallus/prothallium ประกอบด้วยอวัยวะสร้าง sperm เรียกว่า antheridium และอวัยวะสร้าง egg เรียกว่า archegonium ตัวอย่างเฟิน เฟินก้านดำ เฟินใบมะขาม ชายผ้าสีดา ผักกูดน้ำ ผักแว่น กูดเกี๊ยะ แหนแดง จอกหูหนู ลิเภา ข้าวหลวงหลังลาย เฟินนาคราช ปรงทะเล ปรงทองหรือปรงไข่ เป็นพวกแรกที่เริ่มมีเมล็ด แต่ไม่มีรังไข่มาห่อหุ้มจึงเรียกว่าเมล็ดเปลือย เมล็ดวางอยู่บนแผ่นสีน้ำตาล ซึ่งแผ่นน้ำตาลเรียงซ้อนกันกันเป็นรูปกรวย เรียกว่า cone ภายในเมล็ดมีใบเลี้ยงหลายใบ มี endosperm ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก gametophyte ตัวเมีย การผสมพันธุ์อาศัยการละอองเรณู ไม่อาศัยน้ำเป็นตัวกลางในการปฏิสนธิ Gametophyte มีขนาดเล็ก ไม่เป็นอิสระ ต้องเจริญอยู่บน sporophyte ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเพราะเนื้อไม้ที่เจริญดี มีทั้งไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและไม้ยืนต้น จัดเป็น dominant species ในยุคจูแรสซิกคาดว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพวกไดโนเสาร์ซึ่งมีมากในยุคนั้น

มอสส์ และเฟิร์น ต่างกันอย่างไร

เป็น protiat ที่เคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลา เช่น มี alveoli ซึ่งเป็นถุงเล็กๆ (membrane-bound sacs)ใต้เยื่อหุ้มเซลล์ หน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่บางคนเชื่อว่าอาจช่วยให้เพิ่ม stability แก่ cell floor หรือ ควบคุมสมดุลของน้ำและไอออนในเซลล์ประกอบด้วย หากมีมากไปทำให้เกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ ซึ่งมีสีออกเป็นทางน้ำตาลหรือแดงหรือส้มปนชมพู เพราะสีของสารสีจำพวก carotenoids ซึ่งมีมากใน parotenoids ซึ่งมีมากใน protests กลุ่มนี้สารพิษจาก protests กลุ่มนี้สามารถฆ่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาได้นอกจากนี้เมื่อคนกินหอยที่มีสารพิษจาก protests เหล่านี้ย่อมเป็นอันตราย ได้แก่ Plasmodium ทำให้เกิดโรคมาเลเรีย มียุงก้นปล่อง เป็ฯพาหะ ลักษณะของ flagella มีทั้งแบบมี hair และไม่มี hair ประกอบด้วยหลายกลุ่ม เช่น ราน้ำ สาหร่ายสีทอง สาหร่ายสีน้ำตาล และสาหร่ายไดอะตอม

เฟิร์น เป็น พืช ชนิด ใด

ใช้ในการสืบพันธุ์ สปอร์ของพืชไร้ดอกแต่ละชนิดมีจำนวนมาก เมื่อสปอร์เจริญเติบโตเต็มที่ จะ ร่วงหรือปลิวงอกเป็นพืชใหม่ได้ สปอร์ไม่ใช่เมล็ด เพราะสปอร์ไม่ได้เกิดจากการผสมเกสรและลักษณะภายในของ

เลี้ยงหมูเพื่อนำขี้วัว ใส่นา ข้าวไรซ์เบอรี่ ต้นทุนลดเหลือ 3,000 บาท

ได้รับอาหาร ความชื้น และอุณหภูมิที่พอเหมาะ และสาหร่ายทะเล สืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์

เฟิร์น เป็น พืช ชนิด ใด

ซึ่งจะแตกต่างจากเหง้า ที่หมายถึง ลำต้นใต้ดินที่ทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น เหง้าขิง หรือข่า แต่เหง้าหรือลำต้นของเฟิร์นนั้น มักจะเป็นลำต้นที่ไม่สะสมอาหารและอาจจะเกิดใต้ดิน บนหิน หรือเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ หรือลำต้นของไม้ยืนต้น เฟิร์นบางชนิด เช่น “มหาสดำ” มีลำต้นตั้งตรง และมีขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายต้นหมาก หรือต้นมะพร้าว คือ มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เกิดรวมเป็นกระจุกอยู่ที่ยอด กลุ่มอับสปอร์ กลุ่มอับสปอร์ของเฟิร์นบางชนิดอาจมีเยื่อบางๆ ที่เกิดจากฐานรองอับสปอร์ เจริญออกมาคลุมกลุ่มอับสปอร์เอาไว้ เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ อับสปอร์ เช่น กูดกิน เฟิร์นบางชนิดมีกลุ่มอับสปอร์เกิดใกล้ขอบใบ และมีขอบใบพับงอลงมาปกคลุมกลุ่มอับสปอร์ไว้ เช่น เฟิร์นก้านดำ

เฟิร์น

การเกิดผลและเมล็ด โครงสร้างของผล การจำแนกชนิดของผล เมล็ด การงอกของเมล็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด ลักษณะการงอกของเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์พืช การปักชำ การตอน การติดตา การต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

Pteridium aquilinumและ Pteridium esculentum (ต้นเฟิร์น) ซึ่งเป็น fiddleheads ที่ใช้เป็นผักปรุงสุกในญี่ปุ่น และเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศญี่ปุ่นที่มีอัตราสูง มันยังเป็นหนึ่งในวัชพืชทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ราบสูงของอังกฤษ และมักจะวางยาพิษวัวควายและม้า Diplazium esculentum (เฟิร์นผัก) แหล่งอาหารของบางสังคม Pteris vittata (เฟิร์นเบรค) ใช้ดูดซับสารหนูจากดิน Polypodium glycyrrhiza (เฟิร์นชะเอม) เคี้ยวรากเพื่อรสชาติที่ถูกใจ เฟิร์นไม้ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในพื้นที่เขตร้อนบางแห่ง Cyathea cooperi (เฟิร์นต้นไม้ออสเตรเลีย) สายพันธุ์รุกรานที่สำคัญในฮาวาย

เฟิร์น เป็น พืช ชนิด ใด

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป เว็บไซต์ประจำจังหวัด พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด

ยูฟิลโลไฟตา Polypodiophyta – เฟิร์น Spermatophyta – เมล็ดพืช ยิมโนสเปิร์ม ศัพท์และหมวดย่อย

  • สวนแนวตั้ง เป็นสวนที่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่แนวราบที่มีอย่างจำกัด โดยใช้พื้นที่แนวตั้งให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ อาจใช้พื้นที่บนแนวกำแพง หรือขั้นบันได รวมถึงบริเวณไหล่เขา หรือเขื่อนกันดินไม่ให้ทลายลงไป โดยทำชั้น หรือเว้นช่องสำหรับวางกระถางต้นไม้ หรือทำระแนงสำหรับแขวน
  • จิราภร แสงผาด
  • © 2010 การสืบพันธุ์ของพืชดอก เว็บไซต์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิกุล งามวิริยะ
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม
  • เลือกหมวดหมู่
  • เงื่อนไขการใช้บริการ

× รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2559

close
Scroll to Top