หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

และ คลอโรพลาสต์ ไรโบโซมของไซโตพลาสต์ประกอบด้วย 2 subunitsซึ่งมีขนาดใหญ่และเล็กซึ่งมี forty S ตามลำดับ ซึ่งแยกจากกันได้เมื่อในเซลล์มีประจุของ

C4 ไมโครบอดี้ส์อีกชนิดที่พบมากคือไกลออกซิโซมส์ ซึ่งพบในเซลล์ของเอนโดสเปิร์ม หรือใบเลี้ยงที่มีการสะสมไขมันมาก ๆ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไขมันให้เป็นคาร์โบไฮเดรต ภายในมีเอนไซม์หลายชนิด เป็นอวัยวะภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กมีขนาดประมาณ 17-23 nm ซึ่งมองไม่เห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เกิดอยู่เป็นอิสระและเกิดรวมอยู่กับเยื่อหุ้มเช่นรวมกับเอนโดพลาสมิคเรตติคิวลัม

▼ กำลังโหลดข้อมูล… อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับชีววิทยา บนสุดล่างสุดอ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ Cell And Cell Parts

ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวมมิตร รวมกระทู้จากทุกห้อง รัชดา รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องเสียงรถยนต์ แต่งรถ การจราจร ราชดำเนิน การเมือง รัฐศาสตร์ กฎหมาย สภาผู้แทน รัฐบาล ฝ่ายค้าน พรรคการเมือง ไร้สังกัด กระทู้อื่นๆ ที่ไม่สังกัดห้องไหนเลย ศาลาประชาคม กฎหมาย ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิต เศรษฐกิจ คุ้มครองผู้บริโภค

หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร
หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

ดีออกซีไรโบนิวคลีอิก หรือ DNA เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมนิวเคลียส โปรตีน ที่สำคัญคือโปรตีนฮีสโตน โปรตีนโพรตามีน ทำหน้าที่เชื่อมเกาะอยู่กับ DNA ส่วนโปรตีนเอนไซม์ส่วนใหญ่จะเป็นเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก โครงสร้างของนิวเคลียส ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

สารขนาดใหญ่บางชนิดไม่สามารถผ่านช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น กรดอะมิโน นํ้าตาล กลีเซอรอล

เป็นที่สะสมโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์ ไมโทคอนเดรีย มีหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ คลอโรพลาสต์ พบเฉพาะในเซลล์พืช มีหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช ) เซนตริโอ พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ไลโซโซม เป็นหน่วยกำจัดของเสีย มีลักษณะเป็นถุงบรรจุน้ำย่อย มีหน้าที่ย่อยสารและสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการ แวคิวโอ มีขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช เป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำ

  • น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ
  • หน้าที่ของเยื่อเซลล์
  • ซึ่งพบในเซลล์ของพืช
  • ความเสียหายของเซลล์รวมถึงความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์
  • คลอโรพลาสต์มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงโดยมีการสร้างคาร์โบไฮเดรตในสโตรมา และสร้าง

เคล ดล บผ วสวยใส อ อนกว าว ย เคล็ดลับผิวสวยใส อ่อนกว่าวัย คือสารจำพวกไขมัน ที่มีชื่อว่า สฟิงโกไลปิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ มีหน้าที่ในการปกป้องเซลล์จากสิ่งแปลกปลอมภายนอก และยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผิวหนังสามารถทำหน้าที่อุ้มน้ำ และรักษาระดับการซึมผ่านของน้ำในผิวหนัง โดยเซราไมด์จะพบได้ที่ชั้นหนังกำพร้าชั้นนอก ซึ่งเป็นบริเวณผิวชั้นบนสุดของหนังกำพร้า โดยจะอยู่ติดกับเคราติน ของผิว หน้าที่ของเซราไมด์คือ จะเป็นตัวเชื่อมเคราตินให้เกิดการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ผิวแข็งแรง และ ลดการสูญเสียน้ำของผิว เซราไมด์สามารถที่จะช่วยปกป้องผิวให้แข็งแรง ลดการสูญเสียน้ำของผิว ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นและกระจ่างใสได้

เยื่อหุ้มเซลล์

การค้นพบและทฤษฎีของเซลล์ Schleiden และ Schwan ได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ มีสาระสำคัญ คือ “สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์” Rudolf Virchow ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์และการเพิ่มจำนวนเซลล์จากเซลล์ที่เจริญเติบโต จึงเพิ่มเติมทฤษฎีเซลล์ว่า “เซลล์ทุกชนิดย่อมมีกำเนิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อน” ประเภทของเซลล์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 1.ไม่มีออร์แกเนลล์ชนิดที่มีเยื่อหุ้ม,ไม่มี Centrioles และ Microtubules

หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร
หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

2.2 นิวเคลียส นิวเคลียสค้นพบโดย รอเบิร์ต บราวน์ นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. สารประกอบทางเคมีของนิวเคลียส ประกอบด้วย ดีออกซีไรโบนิวคลีอิก แอซิด หรือ DNA เป็นส่วนประกอบของ โครโมโซมในนิวเคลียส

หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร
หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ซึ่งมีความหนาแน่นและเข้มข้นต่าง ๆ กันไป ภายในแมททริกซ์มีไรโบโซม DNA อยู่ ไมโตคอนเดรียจึงสามารถสร้างโปรตีนได้เองที่เยื่อหุ้มชั้นในจะมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอีเลคตรอน และกระบวนการ Oxidative Phosphorylation และมีโครงสร้างที่เรียกว่า Elementary particleฝังตัวอยู่ทำหน้าที่สร้าง ATPsynthaseเพราะมีเอนไซม์

บทที่1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 อธิบายและบอกวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบท้ายบท บทที่ 1

หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร
หน้าที่ สํา คั ญ ของ เยื่อ หุ้ม เซลล์ คือ อะไร

เอนโดพลาซึม เป็นชั้นของไซโทพลาซึมที่อยู่ด้านในใกล้นิวเคลียส ชั้นนี้จะมีลักษณะที่เข้มข้นกว่าเนื่องจากมี ออร์แกเนลล์ และอนุภาคต่างๆ ของสารอยู่มาก จึงเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ของเซลล์มากด้วย ไซโทพลาซึม นอกจากแบ่งออกเป็น 2 ชั้น แล้วยังมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ออร์แกเนลล์ เป็นส่วนที่มีชีวิต ทำหน้าที่คล้ายๆ กับเป็นอวัยวะของเซลล์ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 1.ไมโทคอนเดรีย ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ ประกอบด้วยสารโปรตีน ประมาณร้อยละ และลิพิดประมาณร้อยละ ภายในไมโทคอนเดรียมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิดเรียกว่า มาทริกซ์ มีเอนไซม์ที่สำคัญในการสร้างพลังงานจากการหายใจ นอกจากนี้ยังพบเอนไซม์ในการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA และโปรตีนด้วย หน้าที่ของไมโทคอนเดรียคือ เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจ

close
Scroll to Top