การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

1893 – 7 เมษายน พ.ศ. กรุงธนบุรี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. กรุงรัตนโกสินทร์ 6 เมษายน พ.ศ.

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

แบ่งปันให้เพื่อน ดูคลิป – วิดีโอ อ่านการ์ตูน ดาวน์โหลดเพลง-ริงโทน

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

ความตอนหนึ่งว่า “ทุกวันนี้ตั้งใจที่จะทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาไพร่ฟ้าประชากร ให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ตั้งอยู่ในคติธรรม ๔ ดำรงจิตจตุรัส ทาน และได้สุคติภูมิ… เมื่อครั้งทรงจัดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎก พระองค์และสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงประกาศต่อคณะสงฆ์ว่า

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

ลักษณะการไหว้โดยการประนมมือให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว ผู้หญิงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลัง พร้อมย่อเข่าลง ประนมมือไหว้ ถามว่าเป็นการไหว้ผู้ใด ไหว้คนทั่วไป ไหว้คนเสมอกัน ไหว้ผู้อาวุโส (คำบรรยาย) การไหว้บิดามารดาหรือผู้ที่มีพระคุณและผู้มีอาวุโสอันเป็นที่เคารพยิ่ง คือ ลักษณะการไหว้โดยการยกมือประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรวดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วผู้ชายให้ค้อมตัวลง ประนมมือไหว้ ส่วนผู้หญิงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลัง พร้อมกับย่อเข่าลงประนมมือไหว้

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สวรรคต พ่อขุนบานเมืองได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒ และได้ทรงตั้งพระรามคำแหงเป็นมหาอุปราชครองเมืองชะเลียง พ่อขุนบานเมือง ได้ครองราชย์

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top