การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

ซึ่งสันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอมและมอญ หลังจากนั้นพระองค์โปรดเกล้าฯให้ จารึกตัวอักษรบนหลักศิลาจารึกหลักที่ นับว่าเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

ในการปกครองของแต่ละเมืองนั้น ก็มีรูปแบบทั่วไปในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมักแบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ หมู่บ้าน ตำบล เมือง หลักการปกครองแบบปิตุราชาประชาธิปไตย การปกครองของสุโขทัยที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกที่ 1 ซึ่งจารึกเมื่อ พ.ศ. 1835 (หลังจากที่พ่อขุนรามคำแห่งได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 1826) ได้อธิบายวิธีปกครองไว้เป็นแบบประชาธิปไตยมากเทียบเคียงได้กับมหากฎบัตร ของอังกฤษซึ่งพระเจ้าจอห์นถูกขุนนางบังคับให้จำกัดพระราชอำนาจเมื่อ ค.ศ. 1215 (พ.ศ. 1758) จึงอาจกล่าวได้ว่าศิลาจารึก 1835 นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสยาม หลักการสำคัญที่จารึกไว้มีดังนี้

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

หน้าหลักภาษาอังกฤษภาษาไทยSTEMคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ หน้าหลักสาธิตจุฬาฯสื่อทรูปลูกปัญญา การสนับสนุนด้านการศึกษาอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 319 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10

แชร์ไปที่ Twitterแชร์ไปที่ Facebookแชร์ใน Pinterest ป้ายกำกับ:ระบบพ่อปกครองลูกคืออะไร หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น บทความที่เก่ากว่า คลิกดูรายละเอียดและสมัครได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเปิดบัญชี

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัย ประชาชนมีอาชีพทำเครื่องถ้วยชามสังคโลกเป็นจำนวนมากเพราะได้พบเตาเผาที่เรียกว่า เตาในเมืองศรีสัชนาลัย และที่สุโขทัย สิ่งที่ผลิตออกมานั้น นอกจากจะเป็นเครื่องถ้วยชาม

การค้าประเวณี อาชญากรรมความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ รัฐสิ้นสภาพในทวีปเอเชีย รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. สิ้นสุดในคริสต์ศตวรรษที่ 15

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร
การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มาประชุมฟังธรรม วิหารสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น วิหารวัดมหาธาตุ วิหารวัดศรีสวาย 5 วิหารวัดศรีสวาย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีหลังคาเป็นชั้นแหลมลดหลั่นกันไปจนถึงยอดมณฑป

ปกครองราชธานี และหัวเมืองต่าง ๆ แบ่งออกเป็น

การ ปกครอง แบบ พ่อ ปกครอง ลูก ส่ง ผล ดี ต่อ อาณาจักร สุโขทัย อย่างไร

เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ (ลิไทย) ทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. การปกครองที่ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาปกครองนี้เรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชา กษัตริย์ผู้ปกครองอยู่ในฐานะธรรมราชาหรือราชาผู้ทรงธรรม ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม การปกครองราชธานีและหัวเมือง การปกครองในสมัยสุโขทัยจะมีลักษณะเป็นแบบการกระจายอำนาจการบริหารจากราชธานีไปสู่หัวเมืองต่างๆ ซึ่งหัวเมืองในอาณาจักสุโขทัย แบ่งออกเป็น

โดยได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิกุบไลข่าน การทำสงครามนำความเสียหายให้แก่ขอม เป็นการทำลายอำนาจทางการเมืองของขอมที่เคยมีอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้สิ้นสุดลง 8.ความสัมพันธ์กับอาณาจักรอยุธยา

Scroll to Top