คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน

มาฆะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะ ปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย สุทธานันตะทะยาณาโณ สัตถา โลเก อะนุตตะโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง คิริพภะเย วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปะริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะ สาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อะนุตตะรัง ตะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระกาละมะตี ตัมปิ ปะสาเทนะ อะนุตตะรัง อะยัมปิ ปะริสา สัพพา ปะสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตา ตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะธูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาพะลัง

คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน
คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน

ถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 2534 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขาบอกไม่มีเวลา ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ เทวดาที่ไหนจะมาสวดมนต์ด้วย บางบ้านนะครับที่ผมเห็นโอ้โฮ้หิ้งพระยังกับศาลเจ้า

คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน
คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน

คำกรวดน้ำแบบสั้น > > อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอให้ผลส่วนบุญนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด” (นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน
คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) ชัยปริตร (มหากาฯ) นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

● คาถาป้องกันถูกคุณ ● คาถาป้องกันผี ● คาถาป้องกันผีพราย

คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน
คํา ไหว้ พระ ใน บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว ทริปกินเที่ยว / รวมบทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนา เพื่อชีวิตเสริมสิริมงคล รวบรวมบทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ และบทแผ่เมตตาสำหรับตัวเอง มาเริ่มไปพร้อม ๆ กัน สวดมนต์อธิษฐาน ขอพรชำระจิตใจให้ผ่องใสกันแล้ว ยังฝึกสมาธิได้อีกด้วย บทสวดมนต์ วันมาฆบูชา

Scroll to Top