คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

พร้อม ๆ กันดีกว่าค่ะ ความหมายของวันวิสาขบูชา คำว่าวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่า”วิสาขปุรณมีบูชา”แปลว่า”การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”ดังนั้นวิสาขบูชาจึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 6 การกำหนดวันวิสาขบูชา อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนดวันวิสาขบูชาไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วัน-เวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ ประวัติวันวิสาขบูชาและ

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ พระพุทธองค์ทรงอุบัติเพื่อสัตว์โลก ทรงดับโศกดับทุกข์สร้างสุขสานติ์ ประสูติ ตรัสรู้และนิพพาน สืบตำนานวันวิสาขบูชา ตัดกิเลสเศร้าหมองงามผ่องผุด “พระวิสุทธคุณ” บุญครอบหล้า

ยอดนิยมประจำวัน

ปฏิทินงานผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมจังหวัด รายการที่นี่อยุธยา ชวนเที่ยวกรุงเก่า “พระนครศรีอยุธยา” ผลิตภัณฑ์ชุมชน

คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา
คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

การถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ระบบคลังข้อมูลดิจิตัล กรมศิลปากร

วันฉัตรมงคล วันที่ระลึกครบรอบการขึ้นครองราช

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การบริหารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา
คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

บุญสุพร เพ็งทา สุภัค แฝงเพ็ชร เกริน ช้อยเครือ

ขั้นตอนการติดต่อราชการฝ่ายการคลัง ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ระเบิยบการเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือเวียนประจำเดือน

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  • การถือศีลอดของชาวมุสลิม
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  • ระดับปริญญาตรี และประชาชน
  • เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ข่าวสาร ข่าวสารโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

undefined

เด็กหญิงศศิพิมพ์ โคกบุญชู โรงเรียนสหวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ “พระพุทธองค์ทรงเมตตา ประทานธรรมล้ำค่า น้อมใจมาทำความดี” เด็กชายอภิสิทธิ์ โนคำ

คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา
คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

ตรวจความพร้อมจุดคัดกรองCOVID-19 จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระสังฆราช กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดวัดป่าภูก้อน​ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

undefined

รายงานเศรษฐกิจ หุ้น-การเงินภาวะหุ้นรายวัน บริหารการเงินประกัน วางแผนการเงิน – ลงทุน ในประเทศอาชญากรรรม-กระบวนการยุติธรรม ภูมิภาคต่างประเทศปริทรรศน์โลก

คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา
คํา ขวัญ วัน วิสาขบูชา

เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ ในทำนองเดียวกัน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

Scroll to Top