ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ Baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์

ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ Baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์

สอนสดไม่น่าเบื่ออีกต่อ ใช้ Zoom + Baamboozle เรียนเหมือนเล่น ดึงดูดความสนใจเด็กให้เรียนสดกับเรา โดยใช้ Zoom กับ Baamboozle สร้างเกมบอร์ดคำถามแบบซ่อนโจทย์ที่ผู้เรียนต้องลุ้นกับโจทย์คำถามและตอบให้ถูกต้องสะสมคะแนนเพื่อเป็นผู้ชนะ อาหารหลัก5หมู่ ให้นักเรียนค้นพบความรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการ์ดแปลงร่างเป็นอาหาร และการประกวด Master Chef Junior เนื้อคู่หนูอยู่ไหน แจกบัตรคำให้นักเรียน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้นักเรียนไปจับคู่กับเพื่อนอีกคนสร้างเป็นคำซ้อนที่ถูกต้อง และจัดประเภทคำซ้อนให้ถูกต้อง (ขอบคุณไอเดียจากครูลูกกวาด) หน้าหลักแบ่งปันไอเดียประเมินครูค้นหา

ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์
ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ Baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์

หมวดหมู่ไอเดีย ไอเดียของฉัน ไอเดียที่ได้รับเครดิต ไอเดียที่เก็บไว้ ไอเดียที่เคยดู ออกแบบการสอนบูรณาการไอซีทีด้วย Learning Curve แนวทางการออกแบบการสอนบูรณาการไอซีทีด้วย Learning Curve ในสถานการณ์ Covid19 (สอนออนไลน์ผ่าน zoom)

ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์
ข้อ ใด เป็น ข้อดี ของ การ ใช้ Baamboozle ใน การ สร้าง เกม บอร์ด คำถาม แบบ ซ่อน โจทย์
Scroll to Top