ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือได้แก่ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บหรือฟ้อนเมือง ฟ้อนลาวแพน ฟ้อนรัก ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนดวงเดือน ฟ้อนดวงดอกไม้ ฟ้อนดวงเดือน ฟ้อนมาลัย ฟ้อนไต ฟ้อนดาบ ฟ้อนโยคีถวายไฟ ระบำชาวเขา รำกลองสะบัดไช เพลงพื้นเมืองภาคเหนือเช่นเพลงซอ เพลงชาวเหนือ เพลงดวงดอกไม้ ตัวอย่างเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ เพลงซอ ทำนองซอละม้ายหญิง น้อยมานพอ้ายจะมาเป็นกู่พี่มานพ ที่จุมาเป็นกู่ อ้ายช่างมีความฮู้ ติดตั๋วท่องหาพี่มีความรู้บ้างไหม

ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด
ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

ให้ชูชกมันวายชีวิตน้ารุ่งยกกลอนขึ้นประดิษฐ์เห็นว่าไม่ผิดไหร่(ปาน)จริงแหละรุ่งตนเป็นเจตบุตร เป็นคนประเสริฐสุดงามวิไลถ้าเมื่อชูชกเข้าไปต้องม้วยซึ่งชีวาแต่คนอื่นอื่นเขาเลี้ยงวัว บางคนก็เลี้ยงควายแต่เจตบุตรรุ่งนายทำไมถึงเลี้ยงหมา เป็นศิลปะการรำและการละเล่นของชนชาวพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิปะการแสดงจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงาน หรือเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เต้นกำรำเคียว รำโทนหรือรำวง รำเถิดเทิง หรือรำกลองยาว เป็นต้น มีการแต่งกาย ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง การละเล่นพื้นเมืองภาคกลางภาคกลางมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย เหมาะแก่การกสิกรรม ทำนา ทำสวน ประชาชนอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงมีการเล่นรื่นเริงในโอกาสต่าง ๆ มากมาย ทั้งตามฤดูกาล ตามเทศกาล และตามโอกาสที่มีงานรื่นเริง ภาคกลางเป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรม การแสดงจึงมีการถ่ายทอดสืบต่อกัน และพัฒนาดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆ จนบางอย่างกลายเป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบฉบับไปก็มี เช่น รำวง และเนื่องจากเป็นที่รวมของศิลปะนี้เอง ทำให้คนภาคกลางรับการแสดงของท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าไว้หมด แล้วปรุงแต่งตามเอกลักษณ์ของภาคกลาง คือการร่ายรำที่ใช้มือ แขนและลำตัว เช่นการจีบมือ ม้วนมือ ตั้งวง การอ่อนเอียง และยักตัว

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ ติดต่อหน่วยงาน ในการแสดงจะเริ่มด้วยการตีรำมะนาเป็นการ โหมโรงในเพลงออก ๑๒ ภาษา ต่อด้วยการร้องเพลง ไหว้ครู (เกริ่นหน้ากลอง) มีการสอดแทรกคำขอบคุณเจ้าภาพและทักทายผู้ชม จากนั้นจึงเริ่มร้องโต้ตอบกัน โดยฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ดังนั้นเพลงร้องของ ฝ่ายชายจึงจะเป็นเพลงผูกเพื่อให้ฝ่ายหญิงที่ร้องตาม ร้องเพลงแก้ โดยมีลูกคู่ร้องรับเป็นท่อนๆ แล้วจึง ด้นกลอนเดินความ เมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิม พร้อมกับตีรำมะนา และฉิ่งเข้าจังหวะการร้องรับนั้น ประวัติความเป็นมาของลิเกและลำตัดนี้ นายมนตรี ตราโมท ได้เล่าไว้ในหนังสือ “การละเล่น ของไทย” ว่า มีกำเนิดจากต้นเค้าเดียวกัน คือมาจาก การล้อมวงตีรำมะนาและสวดในหมู่แขก ซึ่งต่อมา พัฒนาให้สนุกขึ้น แยกออกเป็น ๒ สาขา คือสาขา หนึ่งเรียกว่า “ฮันดาเลาะ” เริ่มจากโหมโรงด้วยเพลง รำมะนา แล้วร้องเพลงบันตน ต่อจากนั้นก็แยกแสดง ออกเป็นชุด ๆ เป็นการออกภาษาต่างๆ อันเป็นต้นเค้า ของลิเก ส่วนอีกสาขาหนึ่งคือ “ละกูเยา” เป็นการ ว่ากลอนด้น แก้กันเป็นต้นเค้าของลิเกลำตัดหรือลำตัดสมัยต่อมา ลำตัดจึงเป็นการตั้งชื่อการแสดงที่เหมาะสมและ เข้าใจง่าย กล่าวคือ คำว่า “ลำ” แปลว่า ร้อง เพลง หรือกลอน เมื่อนำมารวมกับคำว่า “ตัด” จึงหมายถึง การตัดเอาเพลงพื้นบ้านหลายชนิด เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย และเพลงอีแซว เป็นต้น มารวมเรียงรวมกันอย่างใหม่เป็นการละเล่น ที่เรียกว่าลำตัด โดยใช้การร้องโต้ตอบกันด้วยไหวพริบ ปฏิภาณกวี หรือลักษณะเพลงปฏิพากย์ คล้ายกับ การเล่นเพลงพื้นเมืองของไทย เช่น เพลงฉ่อยเพลงอีแซว และเพลงเรือ รวมทั้งทะแยมอญของมอญ และการแสดงเจรียงของเขมร ค้นหา เว็บบอร์ด Gallery ข่าวสาร บทความ

ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด
ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

สุกรี เจริญสุข เกาะติดทุกสถานการณ์จาก บทความก่อนหน้านี้

ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด
ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ สื่อประกอบการสอน

ย้อนกลับ

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๕๓๔๘ โทรสาร. สายด่วนวัฒนธรรมCopyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด
ลิเก ป่า เป็น วัฒนธรรม พื้นบ้าน ของ ภาค ใด

ข่าวประกวดราคา ผู้ชนะการประมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก E-GP ข่าวรับสมัครงาน

close
Scroll to Top