มาติกา ภายใน หมาย ถึง

สงฆ์ปัญจวรรค (สงฆ์พวก ๕ คือ ต้องมีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไป ทำปวารณา ให้ผ้ากฐิน และอุปสมบทในปัจจันตชนบท) สงฆ์ทศวรรค (สงฆ์พวก ๑๐ คือต้องมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป ให้อุปสมบทในมัธยมชนบทได้) สงฆ์วีสติวรรค (สงฆ์พวก ๒๐ คือต้องมีภิกษุ ๒๐ รูปขึ้นไป ทำอัพภานได้)

มาติกา ภายใน หมาย ถึง
มาติกา ภายใน หมาย ถึง

ตรวจเช็ค หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 45 เล่ม มจร จัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมถวายหนังสือ #หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 91 เล่ม ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ ดิจิตอล ความละเอียดสูง เพื่อดำเนินการจัดส่งไปไป ท่านสามารถ ดูรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ 91 เล่ม (ชุดใหญ่) พระไตรปิฎก,หนังสือพระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ร่วมบุญ จัดพิมพ์หนังสือ เป็นธรรมบรรณาการ โดยใช้หนังสือ ธรรมะทรงคุณค่า “วิธีสร้างบุญบารมี” -โดย-สมเด็จพระสังฆราชฯ – 19 บาท อนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ บทสวดมหามงคลหลวง อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง แปลไทย เล่มละ 30 บาท จำนวน 1,651 เล่ม

MP3 บทสวดมนต์ คู่มือ…อุบาสก… MP3 บทสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับ…สวดประจำบ้านเรือนอย่างง่าย… CD มงคลพิธี (เจริญพระพุทธมนต์…

มาติกา ภายใน หมาย ถึง
มาติกา ภายใน หมาย ถึง

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ประสบการณ์ และอานุภาพปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต! บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม และ วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่น มีโชคลาภ โดย TrueID Horoscope รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมบทแผ่เมตตา สวดทุกคืน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!

มาติกา ภายใน หมาย ถึง
มาติกา ภายใน หมาย ถึง

๗.๒.๑๘ กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ทำพินทุ ๗.๒.๑๙ กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากสังฆาฏิ ๗.๒.๒๐ กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากอุตตราสงค์ ๗.๒.๒๑ กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากอันตรวาสก ๗.๒.๒๒ กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากจีวรมีขันธ์๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแล้วทำให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น

มาติกา ภายใน หมาย ถึง
มาติกา ภายใน หมาย ถึง

สัมมาทิฐิปัญจกะ ๕ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ สัทธาพลสัตตกะ ๗ คือ สัทธาพละ วีริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละฯ อโลภติกะ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะฯ

มาติกา ภายใน หมาย ถึง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top