เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

คือ สิ่งที่รัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชน ผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ คือ หน่วยงานในกระทรวงการคลัง มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรต่างๆจากประชาชน และนำส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ช่วงเวลาไหนที่ต้องยื่นแบบเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) จะยื่นแบบ และ จ่ายภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ในแต่ละปี (เป็นการคิดรายได้ในปีที่ผ่านมาทั้งปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท
เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

คำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน รูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด รูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด รูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ประเภทเงินได้พึงประเมิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ต้องรู้!

การ์ตูนรุทธ์ การ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์ รายงาน-วิเคราะห์ เรียงคน/ภาพข่าวสังคม เลือกตั้ง 62 เศรษฐกิจคอฟฟี่เบรก

เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท
เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

เพื่อเสียภาษี เรามาดูกันก่อนเลยค่ะ ว่ามีเงินได้เท่าไหร่

ข่าวพระราชสำนัก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวีดูย้อนหลัง ไลฟ์สไตล์Life การเงินและการลงทุน สุขภาพและความงาม

ยกตัวอย่างเช่น เราได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีไปแล้ว 10,000 บาท พอสิ้นปีมาคำนวณภาษีใหม่ได้จำนวน 15,000 บาท เราก็จ่ายส่วนต่างภาษีที่เพิ่มขึ้นอีก

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน a hundred,000 บาท และในกรณีที่ผู้มีเงินได้มีเงินได้ทั้ง เงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท ตัวอย่างเช่น นางสาว B เงินเดือนรวมทั้งปีภาษี 600,000 บาท 50% เท่ากับ 300,000 บาท แต่เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 หักได้สูงสุดแค่ a hundred,000 บาท ทำให้การหักค่าใช้จ่ายของ นางสาว A ในส่วนนี้ทำได้แค่ one hundred,000 บาทเท่านั้น และเช่นเดียวกันกับ เงินได้ประเภทที่ 1 คือจะไม่ได้มีแค่เงินเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ แต่ยังรวมไปถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการจ้างงานชั่วคราวด้วย อย่างเช่น การจ่ายหนี้ให้ และค่าเบี้ยประชุมที่ผู้ว่าจ้างออกให้ เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน a hundred,000 บาท แต่ถ้าผู้มีเงินได้มี เงินได้พึงประเมิน ทั้งประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน one hundred,000 บาท สำหรับในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน one hundred,000 บาท

เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท
เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

ที่ปรึกษา บัญชี ภาษี ให้บริการ ODOO ครบวงจร บริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ รับเป็นวิทยากรบรรยาย บัญชี ภาษี คอร์สเรียนบัญชี

เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท
เงิน ได้ พึง ประเมิน มี กี่ ประเภท

Register-จดทะเบียน ผู้สอบบัญชีภาษีอากรTAบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร กฏหมายที่เกี่ยวข้องTA

3.1 ผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 50(ข)) การจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเงินปันผล กรณีผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40(ข) แห่งประมวลรัษฎากร จะตัองถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทค่าเช่า กรณีผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งได้รับเงินได้ตามมาตรา forty แห่งประมวบรัษฎากร จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินได้ตามมาตรา forty แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทวิชาชีพอิสระ (วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี การประณีตศิลปกรรม)

  • บริการจดทะเบียน SSL
  • เมื่อเกิดเงินได้ขึ้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องทำอะไรบ้าง?
  • วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้ บุคคลทั่วไป 3 คนค้นหา แสดงสมาชิกใหม่

Scroll to Top