พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

เงินพดด้วงในรัชกาลนี้ เดิมประทับตราจักร และตราตรีศูล แต่หลังจากบรมราชาภิเษกแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ผลิตเงินพดด้วงประจำรัชกาลแล้วประทับตราพระแสงจักร-บัวอุณาโลม สมัยรัชกาลที่ 2 ตราที่ประทับบนเงินพดด้วย คือ ตราจักรและตราครุฑ สันนิษฐานว่าตราครุฑ มาจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ 2 คือ “ฉิม” ซึ่งเป็นวิมานของพญาครุฑ สมัยรัชกาลที่ 3 ตราปราสาทเป็นตราประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 3 ผลิตเมื่อพระองค์เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติในปี พ.ศ.

คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ดูหนัง-ฟังเพลง โครงการอสังหาฯ เรื่องดีที่อยากเล่า

จากคำบอกเล่าของหนังสือ พระราชพงศาวดารพม่า โดย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ eight ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร
พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

ชุมนุมสุดท้ายที่พระเจ้าตากสินสามารถปราบได้สำเร็จคือ ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินปราบได้แต่ไม่สามารถจับตัวหัวหน้าชุมนุมได้คือ ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินยกทัพไปปราบและได้ลูกช้างเผือกของหัวหน้าชุมนุมคือ ชุมนุมเจ้าพระฝาง. ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินยกทัพไปปราบแต่หัวหน้าชุมนุมกระด้างกระเดื่อง พระเจ้าตากสินจึงสั่งให้ประหารชิวิต คือ ชุมนุม เจ้าพิมาย ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินยกทัพไปปราบแล้วนำตัวหัวหน้ามารับราชการในกรุงธนบุรีคือชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพข่าวกิจกรรม

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร
พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

ในช่วงต้นรัชกาลยังคงใช้เหรียญที่ผลิตในรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จึงโปรดเกล้าฯให้ผลิตเหรียญเงินหนึ่งบาทประจำรัชกาล เป็นเหรียญตราพระบรมรูป-ไอราพต สมัยรัชกาลที่ 7 ในรัชกาลนี้มีการผลิตเหรียญหมุนเวียนออกใช้ไม่มากนัก เนื่องจากอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เหรียญประจำรัชกาลที่นำออกใช้เป็นเหรียญชนิดราคา 50 และ 25 สตางค์ ตราพระบรมรูป-ช้างทรงเครื่อง

2396 ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งด้านอักษรศาสตร์ โบราณราชประเพณี วิชาการสงคราม และการปกครอง ทั้งยังทรงใฝ่พระทัยศึกษาพระธรรมวินัย ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2409 และเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะทรงมี พระชนมพรรษาเพียง sixteen ปี โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราช การแทนพระองค์ จนทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.

  • การศึกษา สาธารณสุข
  • ลมกรดอิตาลี แชมป์ one hundred เมตรชายโอลิมปิก
  • แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้ตลอดไป
  • ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
  • 2440 ทรงเข้าศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ และทรงเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ วิชาปืนเล็ก และวิชาทหารปืนใหญ่ภูเขา ทั้งยังได้ทรงเข้าประจำการในกองพันที่ 1 กรมทหารราบเบาเดอรัม อันเป็นการฝึกอบรมกองทหารเพื่อเตรียมไปราชการสงครามบัวร์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ จากนั้น ใน พ.ศ.
  • ปราจีณบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี

ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นที่เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหลวงชั่วคราวนั้น ทรงเป็นผู้ครองอยุธยา ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง รวม 3 ปี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชโอรสของพระบรมไตรโลกนาถ พระอนุชาต่างมารดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ three ก่อนขึ้นครองราชเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก โดยทรงสร้างวัดหลายแห่งและทรงหล่อพระพุทธรูป คือ พระศรีสรรเพชญ์

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร
พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล แผนการปฏิบัติงานประจำปี ประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานข่าวประกาศ/รับสมัครงาน

คลังความรู้

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร
พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย ของ กรุง ศรีอยุธยา คือ ใคร

Tags พระเจ้าเอกทัศ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา ขุนหลวงขี้เรื้อน กรมขุนอนุรักษ์มนตรี เสียกรุงครั้งที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทย ⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE กระทู้ที่มีคอมเม้นต์ล่าสุด หมอริท ลงภาพคลินิกตัวเอง ที่แทบไม่ใช่คลินิกความงาม

เจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษถึงแก่ทิวงคต ซึ่งความสร้างความเศร้าโศกแก่สมเด็จพระเอกาทศรถมากจึงมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นพระอุปราชอีกเลย จนกระทั่งสวรรคต รวม 5 ปี พระศรีเสาวภาคย์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระเอกาทศรถ บรรดาพระราชวงศ์และขุนนางจึงอัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่มิได้มี คำว่า สมเด็จนำหน้าพระนาม เพราะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะเสวยราชย์ได้เพียงเดือนเศษ เพราะพระศรีศิลป์ พระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ประสูติแต่พระสนม ซี่งขณะนั้นผนวชเป็นภิกษุมีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมได้คบคิดกับขุนนางจับพระศรีเสาวภาคย์สำเร็จโทษเสีย รวมเดือนเศษ

close
Scroll to Top