พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. มิลินฺทปญฺหปกรณํ.

พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด
พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

[๒๔๓๐] ราชมรรควิถีที่จะเสด็จพระราชดำเนินนั้น ประชาราษฎร์ช่วยกันประดับตกแต่งงามตระการตา ลาดด้วยดอกไม้ ตั้งแต่กรุงเชตุดร จนถึงที่ประทับของพระเวสสันดร

ชาดก 101

และผมที่หงอกก็จักหงอกมากขึ้น [๑๙๔๒] ลำดับนั้น พราหมณ์นั้นตกใจกลัว ตกอยู่ในอำนาจของนางพราหมณี

พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด
พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

กองพลราบจงตระเตรียมอาวุธให้พร้อม ชาวนิคม พราหมณ์ และพวกปุโรหิตจงตามเราไป [๒๓๔๔] ต่อจากนั้น เหล่าทหาร ๖๐,๐๐๐ นายผู้สง่างาม

พระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมี เวสสันดรชาดก

เลขที่ seventy nine หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ fifty five ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 พระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมี (เวสสันดรชาดก) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อพระเวสสันดร ดังนี้ พระนางผุสดีจึงทรงไปทูลขอพระเจ้าสญชัย มิให้ขับพระเวสสันดรออกจากเมืองพระเจ้าสญชัยตรัสว่า “บ้านเมืองจะเป็นสุขได้ก็ต่อ เมื่อราษฏรเป็นสุข พระราชาจะเป็นสุขได้ก็ เมื่อราษฏรเป็นสุข ถ้าราษฏรมีความทุกข์ พระราชาจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร ราษฏรพากัน กล่าวโทษพระเวสสันดรว่าจะทำให้บ้านเมืองยากเข็ญ เราจึงจำเป็นต้องลงโทษ แม้ว่าพระเวสสันดรจะเป็นลูกของเราก็ตาม” ในที่สุดพระเวสสันดร พร้อมด้วยพระมเหสี และโอรสธิดาก็ออกจากเมืองสีพีไป แม้ใน ขณะนั้นชาวเมืองยังตามมาทูลขอรถพระที่นั่ง ทั้งสี่พระองค์จึงต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทออกจากเมืองสีพีมุ่งไปสู่ป่า เพื่อบำเพ็ญพรตภาวนา

เนื้อเรื่องย่อของแต่ละกัณฑ์ได้ เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร

พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด
พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

อ่อนนุ่มเหมือนสัมผัสสำลี [newline]หญ้ารายรอบยาวไม่เกิน ๔ นิ้ว [๒๐๓๐] ต้นมะม่วง ชมพู่ มะขวิด และมะเดื่อมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำๆ ป่านั้นเป็นสถานที่เพิ่มความรื่นรมย์มากขึ้น เพราะมีหมู่ไม้ที่ใช้บริโภคได้

ทศชาติบารมี 10 ทัศน์

ทารกเหล่านี้มีผู้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยความพอใจ ตั้งแต่วันที่ได้ทารกเหล่านี้มา วันนี้เป็นคืนที่ ๑๕ [๒๓๐๘] ด้วยวาจาไพเราะอะไรเล่า ท่านจึงได้ทารกเหล่านี้มา ท่านควรทำให้เราเชื่อโดยวิธีที่ชอบ

๕) วิริยบารมี ทรงปฏิบัติธรรมมิได้ย่อหย่อน ๖) สัจจบารมี ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามมาให้ ๗) ขันติบารมี ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่างๆ ขณะที่เดินทางมายังเขาวงกต และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น แม้เมื่อทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตี พระกุมารอย่างทารุณ พระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้ ๘) เมตตาบารมี เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ มาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์

ฉลาดแต่ขาดเฉลียว มีปัญญาแต่ขาดสติหย่อนปฏิบัติตนก็พลาดท่าเสียทีได้ง่าย คนคดมักพูดหวาน คนพาลมักพูดเพราะ ต้องวิเคราะห์วินิจฉัยให้ถ้วนถี่ คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ซื้อเสื่อให้ดูลาย บางครั้งความสงสารอาจนำมาซึ่งความฉิบหาย หากเชื่อง่ายอาจนำมาซึ่งความทุกข์ ข้อคิดในกัณฑ์กุมาร

พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด
พระ เวสสันดร ชาดก เป็น ผู้ บำเพ็ญ บารมี ใน ด้าน ใด

เป็นการกระทำที่ถูกหรือไม่? หรือเป็นความเห็นแก่ตัว เพราะรู้ทั้งรู้ว่าบริจาคไปแล้ว ลูกเมียต้องลำบากทำไมจึงยังทำเช่นนั้น ?

  • พวกนายขมังธนูผู้ยิงได้แม่นยำ คล่องแคล่วชำนาญ
  • เป็นที่น่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายไปมากมาย
  • ให้บันเทิงเบิกบานด้วยกลิ่นและพวงดอกไม้
  • 2.พระมหาชนก บำเพ็ญบารมีด้วย วิริยะ ความเพียร ความแกล้วกล้าไม่กลัวอุปสรรค บากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุรกิจหน้าที่
  • ขอเชิญพระองค์เสด็จประทับ ณ เจตราชนี้ก่อนเถิด
  • ตอนนี้ยังไม่มีคำขอเป็นเพื่อน

นางมณีเมขลา “ใครหนอ ทนว่ายน้ำอยู่ได้ถึง 7 วัน ทั้ง ๆ ที่มองไม่เห็นฝั่ง จะทนว่ายไปทำไมกัน คงจะตายเสียก่อนเป็นแน่” พระมหาชนก “คนที่ทำความเพียรนั้น แม้จะตายไปในขณะกำลังทำความเพียรอยู่ ก็ไม่มีผู้ใดตำหนิ เพราะได้ทำหน้าที่เต็มกำลังแล้ว” พระเจ้าอริฏฐชนกแห่งกรุงมิถิลา มิเจ้าโปลชนกพระอนุชาเป็นพระอุปราขอำมาตย์คนหนึ่งไม่พอใจเจ้าโปลชนก ทูลพระราชาว่า เจ้าโปลชนกคิดขบถ พระราชาทรงเชื่อ ให้จับเจ้าโปลชนกไปขังไว้ เจ้าโปลชนกหนีไปได้ แล้วไปส้องสุมผู้คนยกมาตีกรุงมิถิลา พระเจ้าอริฏฐชนกเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ จึงให้พระมเหสีซึ่งมีครรภ์แก่หนีไป ส่วนพระองค์ออกรบ แล้วตายในที่รบ คลิกเพื่ออ่านทศชาติ ทศบารมี 3

close
Scroll to Top