พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

ขอบคุณมากครับ เป็นข้อมูลที่ดีเลย เดี๋ยวผมเอาไปคำนวณดูว่าจะได้กี่ล้านปี เรื่องนี้ผมเข้าใจครับ แต่ผมเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลแล้วรู้สึกมีความสุข คือชอบในสิ่งที่ทำ ปทุมมุตผมเป๋นใตร? อะไรประมาณนี้ ทำไมวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์มีวืวัฒนาการมาจากลิง แต่พระพุทธองค์ว่ามาจากพรหมที่ลงมากินง้วนดิน แล้วใต้โลกยังมีง้วนดินอยู่มั๊ย หรือมีแต่ลาวา ฯลฯ. แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่อาจปฏิเสธ หรือปักใจเชื่อได้เพราะยังไม่สัมผัสได้ด้วยอายตนะ

พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี
พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

อย่างพระมหาไพรวัลย์ยุ่งมั้ย? ท่านเชื่อมั้ย? มาเร็วไปใช่มั้ย? พระมหาไพรวัลย์บอกว่า ณ วันนี้โลกเราอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าพระองค์นี้? เชื่อทั้งโลก เรื่องที่ท่านพูดจาก 7 พันล้านคน fifty two เปอร์เซ็นต์ ไม่เชื่อ 52 เปอร์เซ็นต์นี่โดนแน่?

การเมือง โควิด โควิด-19 covid-19 โควิด19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสโคโรนา อดีตนางเอกดัง “น้ำฝน โกมลฐิติ” ใช้ชีวิตครอบครัวที่อเมริกา ฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้ว “เป้ วงมายด์” ยิ้มแก้มฉีก เฉลยเพศลูกแฝด ถูกใจว่าที่คุณพ่อเข้าอย่างจัง

นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่า อิทธิฤทธิ์ของอสูรเทพราหูนั้นพิสดารอย่างยิ่ง เมื่อแรกกำเนิดนั้นมีร่างกายครึ่งบนเป็นยักษ์ ครึ่งล่างเป็นพญานาค มีร่างกายสีทองอมดำสัมฤทธิ์ ทรงครุฑเป็นพาหนะ บ้างว่าทรงเมฆหมอก แสดงให้เห็นว่าพระราหูนั้นควบคุมธาตุน้ำและธาตุลม บ้างก็ว่าพระราหูทรงพาหนะเป็นยักษ์ ทางโหราศาสตร์ถือว่าพระราหูมีพระเสาร์เป็นเพื่อนสนิท เมื่อพระราหูกำเนิดมาแล้วยังมีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ส่วนพระราหูซึ่งแค้นใจที่พระอาทิตย์และพระจันทร์แอบนำเรื่องที่ตนดื่มกินน้ำอมฤตไปทูลฟ้องพระนารายณ์ เมื่อสบโอกาสเหมาะเมื่อใด พระราหูจึงเข้าจับพระอาทิตย์พระจันทร์มากลืนกินทุกครั้ง แต่เมื่อได้ยินเสียงตีเกราะเคาะไม้ก็คายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมา การกลืนพระอาทิตย์ เรียกว่า สุริยคราส ขณะที่การกลืนพระจันทร์ เรียกว่า จันทรคราส นั่นคือเรื่องเล่าของปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้นทางดาราศาสตร์ทุกวันนี้ ตำนานพระราหูในพระพุทธศาสนา ในกาลต่อมา พระอาทิตย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองเกิดเป็นสุริยเทพ ผู้มีรัศมีส่องแสงเป็นสีทองส่องสว่างแก่มนุษย์ยามกลางวัน พระจันทร์ตั้งจิตขอไปเกิดเป็นจันทราเทพผู้มีรัศมีเย็นตา ให้ความสว่างแก่มนุษย์ยามกลางคืน ส่วนพระราหูนั้นต้องการมีเดชอำนาจเหนือพี่ทั้งสอง ด้วยอำนาจจิตดังกล่าวเมื่อสิ้นใจไปแล้วทำให้เกิดเป็นเทพอสูรนามว่า พระราหู ที่มีร่างกายดำทะมึน มีอำนาจสามารถดับความสว่างของพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ เมื่อใดที่พระราหูเจอพระอาทิตย์และพระจันทร์ ต้องเข้าไปอมบ้าง ไปหนีบไว้ที่รักแร้บ้าง ซ่อนไว้ใต้คางบ้าง เป็นเช่นนี้เสมอไป และลักษณะการบดบังพระอาทิตย์และพระจันทร์ดังกล่าวนี้ ครูบาอาจารย์ชั้นต่อ ๆ มาจึงนำมาวาดเป็นยันต์พระราหู หรือมาแกะลายพระราหูบังพระอาทิตย์ แต่ส่วนมากมักเลือกเอากิริยาที่พระราหูอมพระอาทิตย์พระจันทร์มากที่สุด ตำนานพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทร์ราหู

พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี
พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุปัททะเว, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ ด้วยอานุภาพ แห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลายเป็นเอนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก, ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง,

ปกครองของ ท้าวธตรัฏฐะ คันธัพพะเทวดา นี้สิงอยู่ในไม้นั้นตลอดไป แม้ใครจะตัดไปใช้สอยอย่างใด ๆผิดกับ รุกขเทวดา ที่อาศัยอยู่ตามต้น ไม้ถ้าต้นไม้นั้นตายหรือถูกตัดฟัน ก็ย้ายจากต้นนั้นไปต้นอื่น

พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี
พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

เว็บรวม ธรรมะดีๆ คติธรรม หลักธรรม ข้อคิด ครูบาอาจารย์ เรื่องราวของ พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ และ พระสงฆ์ ข่าวในพระราชสำนักเกาะติด Covid-19ด่วน โควิด 19 การเมืองสัมภาษณ์พิเศษ การ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์

นี้ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ ว่าเท่านี้เม็ด เท่านี้ ๑๐๐ เม็ดเท่านี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ์ กัปทั้งหลาย ที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้น มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้ กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชา เป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ สัตว์

พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี
พระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะ ไม่ มา บังเกิด ใน ช่วง ที่ มนุษย์ มีอายุ น้อย กว่า กี่ ปี

แม้ถือปฏิสนธิแล้ว ก็ไม่รู้ปฏิสนธิจิต. พระองค์รู้ชัดอย่างนี้ว่า เราถือปฏิสนธิในที่นี้. ���������������ก็พระเถระบางพวกกล่าวว่า ควรจะได้อาวัชชนปริยาย พระมหาสัตว์จะรู้ในทุติยจิตตวาร และในตติยจิตตวารเท่านั้น. แต่พระมหาสิวเถระผู้ทรงพระไตรปิฏก กล่าวว่า ปฏิสนธิของพระมหาสัตว์ทั้งหลาย ไม่เหมือนปฏิสนธิของสัตว์อื่น สติสัมปชัญญะของพระมหาสัตว์เหล่านั้นถึงที่สุดแล้ว ก็เพราะไม่อาจจะรู้จิตดวงนั้นด้วยจิตดวงนั้นได้ ฉะนั้น พระมหาสัตว์จึงไม่รู้จุติจิต แม้ในขณะจุติ ย่อมรู้ว่าเรากำลังจุติ ถือปฏิสนธิ ก็ไม่รู้ปฏิสนธิจิต รู้ชัดว่าเราถือปฏิสนธิ ในที่โน้น.

นั้น พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาไม่ได้สอนเรื่องทุกขัง ไม่ได้สอนเรื่องอนิจจังไม่ได้สอนเรื่องอสุภะ ก็กราบทูลว่าโนเหตังปันเต ตัวอารมณ์นั้นเป็นทุกข สัจจะ ทีนี้สติสัมปชัญญะความเพียรที่พิจารณานั้นเป็นมรรคสัจจะ ที่นี้ตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นทุกข สัจจะปรากฏแก่นามรูปมันเกิดขึ้นแก่นามรูป ทำให้เราเกิดตัณหาว่าเป็นรูปของเรา เวทนาของเรา สัญญาของเรา สังขารของเรา วิญญาณของเรา เขาเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิ ตัณหาก็คือความอยากได้มานะก็คือความอยากเป็น ทิฏฐิ ก็คือความอยากใหญ่

  • « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
  • พระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานประเภทอสุภกรรมฐานประเภทซากศพ ประเภทดูร่างกายประกอบด้วยอาการ ๓๒ ของ ผม ขน เล็บ ฟัน และหนัง ประกอบด้วยธาตุ ๔ แล้วก็ดูศพในป่าช้า แต่ละอย่างนี้ก็เพียงต้องการจะให้จิตใจมันคลาง
  • ในกาลนั้นจะมีมนุษย์บางกลุ่ม หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาห่างไกล เกิดความสลดใจ จึงเริ่มประกอบกุศลอีกครั้ง ซึ่งมีผลทำให้อายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอสงไขยปี อายุขัยของคนในชมพูทวีปจะขึ้นลงอยู่อย่างนี้ตามอำนาจกิเลสที่แรงกล้าหรือเบาบางของมนุษย์ในแต่ละยุค เรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏอยู่ในจักกวัตติสูตร นักศึกษาควรหาโอกาสศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
  • ถ้าท่านโควินท์จักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แม้เรา ทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของท่าน คตินั้นจัก เป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ฯ ๗๕

คัมภีร์ศาสนาพุทธ ตำราพุทธศาสนาช่วงต้น เส้นทางสู่การปลดปล่อยในศาสนาพุทธ

ไม่ช้าเทพบุตรก็คลอดออกมา เศรษฐีจึงตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า “ธรรมบาลกุมาร” และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย เวลาผ่านไป “ธรรมบาลกุมาร” โตขึ้นได้เรียนรู้ภาษานก และเมื่ออายุเจ็ดขวบ ก็ได้เรียนไตรเภทจบ ธรรมบาลกุมาลจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง “ท้าวกบิลพรหม” ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร three ข้อ โดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมาร เสีย ซึ่งปัญหาที่ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารก็คือ เมื่อได้ฟังคำถามดังนั้น “ธรรมบาลกุมาร” ไม่สามารถตอบได้ จึงขอผัดผ่อนท้าวกบิลพรหมไปอีก 7 วัน ระหว่างนั้น “ธรรมบาลกุมาร” ก็ได้พยายามคิดหาคำตอบ

Scroll to Top