ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

/groups/ / 25. ก่อนใช้รถท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆ ท่านควรเตรียมความพร้อมอย่างไร ศึกษาเส้นทานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข. ศึกษาเส้นทาอ่านหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจนดึกค.

/groups/ / 691. ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการจอดรถ จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรค. จอดรถขวางทางเข้า-ออกง.

การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ ข้อใดถูกต้อง จอดรถยนต์บนพื้นราบและดับเครื่องยนต์ข. จอดรถยนต์บนพื้นลาดเอียงและติดเครื่องยนต์ค. จอดรถยนต์ที่ใดก็ได้และติดเครื่องยนต์ง. ล้างอัดฉีดรถยนต์ให้สะอาดก่อน /groups/ / 272.

ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด
ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางลงลาดชันง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบ /groups/ / 46. การตรวจสอบลมยางล้อรถ จะต้องตรวจสอบที่ล้อใด

ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา /groups/ / 97. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตรข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตรค. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตรง.

‘นนทบุรี’ พบ 33 รายใหม่ ผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19′ เปิดไทม์ไลน์ รามคำแหง’ ประกาศปิดบริการตรวจโควิดชั่วคราว หลังผู้ป่วยทะลัก กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด สังคม-คุณภาพชีวิต หนังสือพิมพ์ออนไลน์ iNewsPaper เนชั่นสุดสัปดาห์

ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด
ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

ขับด้วยความเร็วเท่าเดิมง. เร่งเครื่องยนต์เพื่อขับผ่านไปก่อน /groups/ / 562.

ขับรถช้า ใจเย็นvข. ขับรถเก่งคล่องแคล่วค. ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจง. ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงข.

ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด
ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม เศรษฐกิจ ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน การเงิน สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ดอกเบี้ยเงินฝาก

ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด
ผู้ ขับขี่ ต้อง เปิด ไฟ หน้า หรือ ไฟ ท้าย รถ ให้ รถ คัน อื่น เห็น ได้ ใน ระยะ ไม่ น้อย กว่า เท่าใด

น้ำในหม้อน้ำแห้งข. น้ำกลั่นแบตเตอรี่แห้งค. สายพานพัดลมขาดง.

close
Scroll to Top