ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

(ภาพ : จากหลากหลายเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต) อาณาจักรหริภุญชัย เป็นอาณาจักรมอญ ที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน ตำนานจามเทวีวงศ์โบราณได้บันทึกไว้ว่า ฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัยขึ้นในปี พ.ศ. 1310 แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรละโว้ ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย ในครั้งนั้นพระนางจามเทวีได้นำพระภิกษุ นักปราชญ์ และช่างศิลปะต่าง ๆ จากละโว้ขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนมากราวหมื่นคน พระนางได้ทำนุบำรุงและก่อสร้างบ้านเมือง ทำให้เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) นั้นเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ต่อมาพระนางได้สร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) ขึ้นอีกเมืองหนึ่งให้เป็นเมืองสำคัญ สมัยนั้นปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริภุญชัย มีหนังสือหมานซูของจีนสมัยราชวงศ์ถัง กล่าวถึงนครหริภุญชัยไว้ว่าเป็น “อาณาจักรของสมเด็จพระราชินีนาถ” (หนี่ว์ หวัง กว๋อ ) 1824 พญามังรายมหาราชผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา ได้ยกกองทัพเข้ายึดเอาเมืองหริภุญชัยจากพญายีบาได้ ต่อจากนั้นอาณาจักรหริภุญชัยจึงสิ้นสุดลงหลังจากรุ่งเรืองมา 618 ปี มีพระมหากษัตริย์ครองเมือง 49 พระองค์

ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด
ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

4ครูสอนภาษาจีนยอดเยี่ยมที่นครราชสีมา 4ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ดีที่สุดที่เกาะสมุย 5ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ดีที่สุดที่หลักสี่ 5ติวเตอร์สอนวิทยาศาสตร์ ดีที่สุดที่รังสิต 6ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษดีที่สุดที่อ.หาดใหญ่

คุณกาญจนา โยธินารักษ์ คุณกาญจนา พันธุ์ดี คุณกำธน สงวนพฤกษ์

ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด
ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

ใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ลายสังข์ศิลป์ชัย ฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด คลิกไปอ่าน การฟ้อนเพื่อเซ่นบวงสรวงบัดพลีหรือบูชา

1.4 มุมมองทางประวัติศาสตร์ 2 ผลงาน2.1 กำสรวลศรีปราชญ์ 3 ในวัฒนธรรมประชานิยม

คุณบุรินทร์ สุวรรณหงส์ คุณบุศรา ทับสมุทร คุณบุษยา ศรีเจริญ คุณบุษยา ศรีวิจารย์ คุณปฏิมา ธรรมชุตินันท์ คุณปฐากรณ์ ภาคแพทย์

ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด
ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

สารจากประธานกรรมการบริษัท สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร

ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด
ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

สอนพิเศษสุโขทัย สอนพิเศษสุพรรณบุรี สอนพิเศษสุราษฎร์ธานี สอนพิเศษสุรินทร์

ศรี ธน ญ ชัย เป็น เรื่องราว ประเภท ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top