ส พ ม 15 เงินเดือน

ส พ ม 15 เงินเดือน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน

ส พ ม 15 เงินเดือน
ส พ ม 15 เงินเดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 รายไตรมาส รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินประกันสัญญารายละเอียดดังแนบค่ะ อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

แบบบันทึก Cas ปี 2562

พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง) Linkการศึกษา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ส พ ม 15 เงินเดือน
ส พ ม 15 เงินเดือน

รายงานระบบ ARS บริการระบบสารสนเทศ สื่อวิดีโอ Channel เว็บไซต์แนะนำ ค้นหาข้อมูลในเว็บ

หนังสือสำนักงาน ก ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5ว30 ลว 28 กันยายน 2560

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๓ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส พ ม 15 เงินเดือน
ส พ ม 15 เงินเดือน

แจ้งประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการอิสลามศึกษา ปจด.มิ.ย.64 แจ้งประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทน ปจด.มิ.ย.sixty four แจ้งประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการตามกรอบ ปจด.มิ.ย.64

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารทำเนียบ ผู้อำนวยการ สพม.กท 1 ผู้บริหาร สพม.กท 1

ส พ ม 15 เงินเดือน
ส พ ม 15 เงินเดือน

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา] หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์] กฎหมายและคดี เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์] ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]

จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อำนาจและบทบาทหน้าที่ ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.
  • 64 สำนักงานศึกษาธิการ แจ้งรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธฺและเสรีภาพต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 48)
  • วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
  • แบบบันทึก CAS ปี 2562

ทิ้งคำตอบไว้ ยกเลิกการตอบ รับทำกระเป๋าผ้า โฟมล้างหน้า โปรเน็ตดีแทค

Scroll to Top