สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

ดร.วิทยา ทัศมี นายอุดมสิน คำมุงคุณ การน้อมนำศาสตร์พระราชาใช้ในศึกษา

สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว… ประกาศฯ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาจีน&n… รายละเอียดไฟล์แนบ !!!

การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ. องค์การค้าของ สกสค. ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สพฐ. เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.

สารบัญบริการภาครัฐ 1. สวัสดิการภาครัฐ ธุรกิจ การค้า การลงทุน คุ้มครองผู้บริโภค ประกวดราคา และแบบฟอร์ม กฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย

สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพ. สำนักงบประมาณ.. Digital Learning Gateway สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. หน่วยงานจังหวัด สห.

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัชรภรณ์/เพิ่มเติม ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. จัดแข่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ… ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี… เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ

ประกาศ ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่ร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดพูดจาภาษาถิ่นเมืองระยอง ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อจำแนกสถานศึกษาเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

Copyright © 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2. กลุ่มงานในสังกัดกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐานประวัติความเป็นมา แผนที่ตั้ง/แผนผังอาคารสำนักงาน

สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ (ฺGCODE) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562

ข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ สารบัญเว็บไซต์ ›หน่วยงานภาครัฐ›สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ

การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร โครงการโครงการโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนแม่เหล็ก รุ่น 1 และ 2 (สนผ.สพฐ.)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.

สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
สํา นักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม 6 พ.ย.63)

close
Scroll to Top