ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร

ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร

สาเหตุของท้องผูกที่พบบ่อย ได้แก่ ๐การรับประทานอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ และมีปริมาณเส้นใยไม่เพียงพอ ๐ขาดการออกกำลังกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ) ๐ยาบางชนิด เช่น

ศัลยศาสตร์ทั่วไป ดูประวัติ โทรเพื่อทำการนัดหมาย ติดต่อสอบถาม นัดหมายแพทย์ อาวตาร สิงห์สัจเทพ ธีรพล อังกูลภักดีกุล กิตติ สุรพัฒนานนท์

ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร
ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร

ภาวะเนื้อเน่าตายเนื่องจากไส้ตรงส่วนปลิ้นลงมาจนเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้ หรือกลับมาเป็นภาวะ Rectal Prolapse ซ้ำหลังการรักษา เป็นต้น การลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Rectal Prolapse ทำได้ด้วยการดูแลการทำงานของลำไส้ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงอาการท้องผูกตามคำแนะนำดังนี้ ลดปริมาณการรับประทานอาหารแปรรูปและรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงในทุกมื้อ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่วหรือรำข้าว เป็นต้น ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colorectal Most Cancers

แล้วถูกส่งจากผนังทางเดินอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อนำอาหารเหล่าน้ำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนกรดไขมันและกลีเซอรอล จะดูดซึมเข้าสู่หลอด น้ำเหลืองฝอย การดูดซึมแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามอวัยวะทางเดินอาหารดังนี้ มีการดูดซึมน้อยมากจนไม่ถือว่ามีการดูดซึม ภาพเคลื่อนที่ three.5 การดูดซึมสารอาหารประเภทโปรตีน ภาพเคลื่อนที่ 3.6 การดูดซึมสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร บทความที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์รักษาเฉพาะทาง

โรคมะเร็งลำไส้ คืออะไร

และ rectosigmoid colon โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ทำผ่าตัดอย่างเดียวและกลุ่มที่ให้ preoperative irradiation โดยให้ปริมาณรังสีที่อุ้ง เชิงกราน 2,000 cGy ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ แล้วตามด้วยการทำผ่าตัด พบว่าอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี นั้นไม่แตกต่างกัน (38.8% และ forty eight.5%) นอกจากนี้ก็มีการศึกษาของ The Medical Research Council จากประเทศอังกฤษ4 โดยการใช้ low dose preoperative radiation ซึ่งแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ปริมาณรังสี 500 cGy ครั้งเดียว กลุ่มที่ 2 ให้ปริมาณรังสีก่อนทำผ่าตัด 2,000 cGy ใน 2 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 3 ทำผ่าตัดอย่างเดียว จากการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกัน คือไม่พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้นกว่าการทำผ่าตัดเพียงอย่างเดียว มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี 42%, forty และ 38% ตามลำดับ ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาการใช้ low dose preoperative radiation ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วน Rectum และ rectosigmoid ซึ่งจากการศึกษาต่าง ๆ พอจะสรุปในขณะนี้ได้ว่า การใช้ low dose preoperative radiation นั้น สามารถลดอุบัติการกำเริบของโรคเฉพาะที่ลงได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่พบว่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็น routine

โรคของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ มะเร็งผิวหนัง รอยโรคผิวหนังที่กลายเป็นมะเร็งได้ โรคของระบบเลือดและน้ำเหลือง เนื้องอกที่ต่อมไทมัส มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

  • การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่มีการพัฒนาไปมากในปัจจุบัน สาเหตุที่มีการแบ่งระยะย่อยออกไปอีกก็เพื่อตอบสนองต่อวิธีการผ่าตัดและการให้ยาแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพยากรณ์โรค ในที่นี้จะขอสรุปแนวทางการรักษาอย่างคร่าว ๆ เท่านั้น
  • โรงพยาบาลในเครือ
  • ๐อุจจาระมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง
  • ปัญหาผิว สิว ฝ้า กระ ฯลฯ

T คือ เนื้องอก ส่วนที่แสดงถึงลักษณะและขนาดของก้อนเนื้อ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงขนาดของก้อนเนื้อคือ T1-T4 N คือ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบของก้อนเนื้อนั้นได้รับการแพร่กระจายหรือไม่ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงระดับแพร่กระจายไปยังบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือ N1-N2 M คือ การแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายหรือไม่ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงระดับแพร่กระจายคือ M0-M1

การใช้ยามุ่งเป้า Targeted Therapy

เนื้องอกที่ไขสันหลัง เนื้องอกที่เส้นประสาท โรคของระบบข้อและกระดูก เนื้องอกที่กระดูก

ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร
ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร
ไส้ ตรง ทํา หน้าที่ อะไร

สูตรพอกหน้า . ที่สุดในโลก . หากนำบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของท่าน กรุณาลิ้งค์กลับมายังหน้าต้นฉบับด้วยครับ… Copyright ©2016. เกร็ดความรู้.web พบกับความรู้รอบตัวและสาระน่ารู้มากมายได้ทุกวันที่นี่….All Rights Reserved. NEWS & EVENTS ข่าวสารสุขภาพ (เร็ว ๆ นี้)

สาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด ในปัจจุบันนี้มีหลักฐานและข้อมูลทางการแพทย์ที่ชี้บ่งว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยที่อาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด (Genetic/Familial) หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจากโรคบางอย่างของลำไส้ใหญ่ ได้แก่ Inflammatory Bowel Diseases1,5 มะเร็งลำไส้ใหญ่จะเกิดขึ้นที่ผิวเยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่ก่อน โดยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากรอยโรคก่อนมะเร็ง ที่เรียกว่า Polyp แล้วจึงเปลี่ยนเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด การแพร่กระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเกิดขึ้นได้ four วิธี7,eight ดังต่อไปนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่จะเจริญเติบโตภายในผนังลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดการอุดตันของลำไส้ได้ หรืออาจลุกลามทะลุผนังลำไส้ใหญ่ไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียงภายในช่องท้องเกิดภาวะ Peritoneal Carcinomatosis ประมาณ 50% ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปสู่ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงและจาก Regional Nodes ไปสู่ Mesenteric Nodes และ Aortic Nodes ตามลำดับ มะเร็งส่วน Rectum อาจแพร่กระจายด้วยวิธีนี้ไปสู่ Inguinal Nodes, Obturator, หรือ Iliac Nodes ตามลำดับ การแพร่กระจายของมะเร็งด้วยวิธีนี้พบได้บ่อย อัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อมะเร็งลุกลามไปถึงเส้นเลือดดำนอกชั้น Muscularis Propria เกิดจากการที่มะเร็งหลุดกระจายออกจากก้อนมะเร็งโดยตรง และไปเจริญเติบโตที่อวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นระหว่างทำการผ่าตัด ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปตามเยื่อบุช่องท้องหรือบริเวณแผลเย็บ

Scroll to Top