สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

กรกฎาคม 15, 2019กรกฎาคม 15, 2019 62-M ด.ญ.รุ่งนภา แกมรัมย์ คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ สัตว์ชั้นต่ำบางชนิด เช่น ฟองน้ำไม่มีระบบประสาท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเริ่มมีระบบประสาท สัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจีโครงสร้างของระบบประสาทซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง

สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

คลินิกบ้านหมอ ผลิตภัณฑ์ของเรา การทำงานของระบบประสาท

สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

ภูเก็ต..โมเดล เที่ยวแสนล้าน “ท็อปเทน” จุดหมายปลายทางปี 64 เกาะหมาก สุดยอด ‘แนวปะการังไทย’ เหนือกว่าความภูมิใจของคนรักทะเล โอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่เด่นชัดในยามวิกฤต ของ จ.จันทบุรี จากมุมมอง ‘ชายพงษ์ นิยมกิจ’ ผู้เขียนประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 2): Frida Kahlo ศิลปินหญิงมือหนึ่ง Self-Portrait ต้นแบบ Selfie ตัวจริง

Parietal lobe ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส Hypothalamus ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัติ” และสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ซึ่งจะควบคุมสมดุลของปริมาณน้ำ และสารละลายในเลือด และยังเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก วงจรการตื่นและการหลับ การหิว การอิ่ม และความรู้สึกทางเพศ Thalamus อยู่เหนือ Hypothalamus ทำหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาทเพื่อส่งไปจุดต่างๆ ในสมอง รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจ็บปวด ทำให้มีการสั่งการแสดงออกพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด “สมองส่วนกลาง” Midbrain เป็นสถานีรับส่งประสาท ระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้าย และสมองส่วนหน้ากับนัยน์ตาทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตา และม่านตา สมองส่วนนี้จะเจริญไปเป็น Corpora Quadrigermia ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน

สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

แผนผังเว็บ ลิขสิทธิ์ © OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สงวนลิขสิทธิ์

สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วนกลาง ทํา หน้าที่ อะไร

close
Scroll to Top