สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด

สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด

แหล่งเรียนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย “สุนทรภู่” ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังและที่วัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม) ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวน แต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกลอนซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่ม เพราะตั้งแต่เยาว์วัยสุนทรภู่มีนิสัยรักแต่งกลอนยิ่งกว่างานอื่น ครั้งรุ่นหนุ่มก็ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามในคลองบางกอกน้อย ได้แต่งกลอนสุภาษิตและกลอนนิทานขึ้นไว้ เมื่ออายุราว 20 ปี 2359 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอาลักษณ์ และเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนแต่งตั้งให้เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิด เนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงแต่งกลอนบทละครในเรื่อง”รามเกียรติ์” ติดขัดไม่มีผู้ใดต่อกลอนได้ต้องพระราชหฤทัย จึงโปรดให้สุนทรภู่ทดลองแต่ง ปรากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาฯ เลื่อนให้เป็น “ขุนสุนทรโวหาร” ทั้งนี้ ระหว่างที่ออกเดินทางธุดงค์ ภิกษุภู่ได้รับการอุปการะจากพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ จนพระองค์ประชวรสิ้นพระชนม์ สุนทรภู่จึงลาสิกขา รวมอายุพรรษาที่บวชได้ประมาณ 10 พรรษา สุนทรภู่ออกมาตกระกำลำบากอยู่พักหนึ่งจึงกลับเข้าไปบวชอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ได้เพียง 2 พรรษา ก็ลาสิกขา และถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้าน้อย หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระราชวังเดิม รวมทั้งได้รับอุปการะจากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพอีกด้วย

ก็เตี้ยต่ำตายฝอยกรองกร๋อยโกร๋น ที่ชื่นเชยเคยรักเหมือนหลักประโคน ก็หักโค่นขาดสูญประยูรวงศ์

บทเห่เรื่องกากี บทเห่เรื่องพระอภัยมณี บทเห่เรื่องโคบุตร

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ ประวัติสุนทรภู่

“จำจะปลูกฝังเสียยังแล้ว ให้ลูกแก้วสมมาดปรารถนา” “ครั้นถึงเวลาอ่านถวาย สุนทรภู่ถามขึ้นว่า ‘ลูกปรารถนาอะไร’ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องแก้ว่า “จำจะปลูกฝังเสียยังแล้ว ให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หา”

สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด
สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด

และ “พระสุนทรโวหาร” ที่ท่านได้รับพระราชทานในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๔ มารวมกับคำว่า ภู่ ซึ่งเป็นชื่อเดิม และเรียกมาแต่ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ คงมีที่มาจากการที่ท่านมักเรียกตัวเองว่า “สุนทร” ดังปรากฏในวรรณกรรมของท่านหลายเรื่อง เช่น โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น นิราศภูเขาทอง

นิราศอิเหนา

ทรงติว่าบทเก่าตรงนี้ กว่าหนุมานจะเข้าไปแก้ไขนางสีดา นางสีดาก็คงตายไปแล้ว จึงทรงพระราชนิพนธ์ตอนนี้ใหม่ หวังจะให้หนุมานเข้าไปช่วยนางสีดาได้โดยเร็ว ทรงแต่งบทนางสีดาว่า “จึงเอาผ้าผูกพันกระสันรัด เกี่ยวกระหวัดกับกิ่งโศกใหญ่” แล้วก็เกิดขัดข้องว่า จะแต่งบทหนุมานอย่างไรให้แก้นางสีดาโดยเร็ว เหล่ากวีที่ปรึกษาไม่มีใครสามารถแต่งบทให้พอพระราชหฤทัยได้ จึงโปรดให้สุนทรภู่ที่หมอบเฝ้าอยู่ด้วยลองแต่งดู สุนทรภู่แต่งต่อว่า

ซึ่งผลงานของสุนทรภู่ทุกเรื่องได้ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลงานของท่านสุนทรภู่ ได้แก่ นิราศ – นิราศเมืองแกลง, นิราศพระบาท, นิราศภูเขาทอง, นิราศวัดเจ้าฟ้า, นิราศอิเหนา, นิราศสุพรรณ, นิราศพระประธม, นิราศเมืองเพชร, รำพันพิราป นิทาน – โคบุตร, พระอภัยมณี, พระไชยสุริยา, ลักษณวงศ์, สิงหไตรภพ สุภาษิต – สวัสดิรักษา, เพลงยาวถวายโอวาท, สุภาษิตสอนหญิง

สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนงาน/โครงการสำคัญ แผนยุทธศาสตร์

  • จากหลวงสุนทรโวหาร สู่ “พระสุนทรโวหาร”
  • วันสืบ นาคะเสถียร
  • การสร้างวรรณกรรม
  • พระโอรส ธิดา ในรัชกาล
  • เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

พอสิ้นดง ตรงบาก ออกปากช่อง ถึงระยอง เหย้าเรือน ดูไสว แวะเข้าย่าน บ้านเก่า ค่อยเบาใจ เขาจุดไต้ ต้อนรับ ให้หลับนอน และต่อมารับความร่วมมือจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ตามเส้นทางที่สุนทรภู่เดินผ่าน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างหมุดกวีไว้ ดังจะได้กล่าวต่อไป หมุดกวี จุดที่ ๑ บางไผ่

เทศบาลเมืองน่าน ประกาศปิดสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป จังหวัดน่าน เตรียมพร้อมขยายโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เป็นทางเลือกให้กับประชาชน หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน ตรวจความความเรียบร้อยโรงพยาบาลสนาม ก่อนย้ายผู้ป่วยบ่ายวันนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ออกให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วงสถานการณ์โควิด

สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด
สุนทร ภู่ มี ชีวิต รุ่งเรือง ที่สุด ใน รัชกาล ใด

ท็อปเชียงใหม่

วันสุนทรภู่26 มิถุนายนประวัติสุนทรภู่ ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ครม.เคาะ’เยียวยา’ four.2 หมื่นล้าน ชดเชยค่าจ้างเพิ่ม 5 กลุ่มอาชีพ 10จว.’ล็อกดาวน์ ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ สูงต่อเนื่อง! พบติดเชื้อเพิ่ม eight,685 ราย เสียชีวิต 56 ราย

Scroll to Top