วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20
วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

ภูมิภาคต่างประเทศปริทรรศน์โลก การศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ดวง-โหราศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของภาคใต้เรา ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

พระสังฆราชองค์ที่ 20 ชาวราชบุรี ประวัติสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) และแม่กองงานพระธรรมทูต เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัณยวาสี” สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ หรือ สมเด็จขาว กรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูต สิริอายุ 89 พรรษา sixty eight มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จุลศักราช 1289 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย ๐ บรรพชาที่วัดสัตตนารถฯ

อื่นๆ เพิ่มเติม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษา ส่วนต่างๆ ของหน้านี้

มาตรการเชิงรุกที่ยังทำได้เพิ่ม ในสถานการณ์การระบาดที่หนักขึ้น

นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทย ที่มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดสถาปนาให้ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ขึ้นเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่ ซึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีพิธีสถาปนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ขณะที่ทางวัดราชบพิธฯ ได้ตระเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 โดยในส่วนตำหนักอรุณ ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ทางวัดได้บูรณะด้วยการขัดทำความสะอาดและทาสีใหม่ ซึ่งใช้สีเปลือกไข่ ตัดขอบบานประตูหน้าต่างด้วยสีเขียวอ่อนและเข้มอย่างสวยงาม มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ก.พ. นอกจากนี้ยังเตรียมจัดสถานที่บริเวณชั้น 1 ของตำหนักอรุณ ใช้เป็นสำนักงานของสมเด็จพระสังฆราชเช่นกัน

วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20
วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

สนพ.โพสต์บุ๊ค 40+ วัยว้าวุ่น © บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) 2021 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน นโยบายการเผยแพร่ซํ้า

มาแล้วเลขธูป”แม่น้ำหนึ่ง”ที่รอคอย รีบจด

8 ธ.ค.

  • เทสโก้โลตัสมอบทุนการศึกษา200ทุน
  • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารสำนักงานใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หน้าที่เข้าชม22,305 ครั้งเปิดร้าน18 ธ.ค.
  • ผังรายการ Gallery 36 Influencers สถานีสุขภาพ กิจกรรมพิเศษ

ในหลวง – พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ให้รพ.ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 วัดราชบพิธฯ เปิดให้ลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันประสูติ ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นำพวงมาลัยเข้าถวายสักการะ ที่หน้าพระรูป เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมลงนามถวายสักการะ

undefined

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เดินทางมาตรวจพื้นที่ภายในวัดราชบพิธฯ เพื่อเตรียม ความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนยันรุ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และเตรียมพร้อมจัดแสดงมุทิตาจิตและ ถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เผยให้จัดงานแบบเรียบง่าย นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ตนเดินทางมาดูสถานที่จัดงานวันมาฆบูชา ทางวัดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำวัตรเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากนั้นเวลา thirteen.30 น. พระสงฆ์สวดพระปาติโมกข์ และประธานสงฆ์เริ่มเข้าสู่พระอุโบสถ เวลา 19.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเดินเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ก่อนเข้าสู่อุโบสถ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกข์เนื่องในวันมาฆบูชา สลับการสวดคาถาแปลทำนองสรภัญญะ ตลอดคืนยันรุ่ง รวม thirteen กัณฑ์

วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20
วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

E-service ระบบขอรับบริการออนไลน์ แบบสำรวจความพึงพอใจ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

undefined

สั่ง50เขตเข้มแคมป์ก่อสร้าง งดเคลื่อนย้ายแรงงาน15วัน กทม. สั่ง 50 เขตคุมเข้มแคมป์ก่อสร้างพร้อมงดเคลื่อนย้ายแรงงาน 15 วัน ยานยนต์-ไอที ยอดขายรถเดือนพ.ค.

วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20
วัน เกิด สังฆราช องค์ ที่ 20

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวุฒาจารย์ ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564 สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน มอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สมเด็จพระสังฆราชฯ บำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ninety four ปี

Scroll to Top