วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

ข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หมายถึง ข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดข้อมูลแบบ Real-time มากมาย อย่างเช่นข้อมูลการจราจร ซึ่ง Google Map ก็ได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึง GPS ของผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเส้นทางที่การจราจรคล่องตัวที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ข้อมูลที่สร้างประโยชน์นำไปใช้ในทางธุรกิจได้ หมายถึง ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้งาน สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลผ่าน Google ที่ทำให้สามารถทราบถึงความสนใจของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆ ได้

Aware Group ตั้งใจที่จะส่งมอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย แม้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาก่อนก็สามารถศึกษาร่วมกันได้ ยินดีที่จะนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจด้านเทคโนโลยี มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะ

  • เพื่อใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตหรือเพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

โดยจะให้ความสำคัญที่ความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร การสอบบัญชีผ่านระบบสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นบุคคลที่ three ที่มีความเป็นกลางมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารโดย

ใหญ่แค่ไหนถึงเรียกว่า Massive Data

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น ประเภทของความรู้ ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร การจัดการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ที่น่าสนใจ คือ การจัดการความรู้ ที่ทำให้คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอื่น เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับความชำนาญที่ต่างกัน เคารพความรู้ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในตำราวิชาการอย่างเดียวนั้น ก็เท่ากับว่าเป็นการมองว่า คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้ ระดับของความรู้

วิธี การ จัด ทํา big data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้
วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

ตัวอย่างแบรนด์ที่ทำ Personalization Spotify เป็นแบรนด์ที่ให้บริการสตรีมเพลงดิจิทัล และ พอดแคสต์ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกฟังเพลงใหม่ ๆ จากทั่วมุมโลกได้ และสามารถสร้าง Playlist เองได้ในแอปฯ ซึ่ง Spoify ได้นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ด้วยการเก็บข้อมูลจากประวัติการฟังของลูกค้า ว่าชอบเพลงแนวไหนเป็นพิเศษ หรือหัวข้อพอดแคสต์ประเภทไหนที่ผู้ใช้ฟังเป็นประจำ เพื่อนำไปสร้างคอนเทนต์ในการนำเสนอให้ถูกใจผู้ใช้งานมากขึ้น ตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้ข้อมูลในการมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า Mint เป็นแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานสามารถทำากรบันทึกรายรับรายจ่าย และมีระบบแจ้งเตือนการชำระบิลต่าง ๆ ซึ่งความน่าสนใจของ Mint คือการนำเสนอรายรับรายจ่ายในรูปแบบของ Infographic ตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ เมื่อเวลาผู้ใช้งานมีการบันทึกแผนรายรับ รายจ่าย Mint ก็จะทำการแสดงผลออกมาในรูปแบบของรูปภาพ ให้เห็นแบบ Data Visualization ทำให้ดูน่าสนใจ และเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความคล่องตัว และเพิ่มความสามารถให้คุณแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์ ด้วย 7 วิธีดังนี้ค่ะ พบกันใหม่บทความหน้าจะนำความรู้อะไรฝากกัน

คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Huge Knowledge มาใช้งาน

เหมาะกับไทย – “คอนกรีตมีชีวิต” (จากแบคทีเรีย) สามารถเติบโตและซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อเสียหาย ติวเข้มบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เติมความรู้ 5 หลักสูตรยุค New Normal เพิ่มช่องทางบริการเงินกู้ใหม่ด้วยระบบ e-Service อำนวยความสะดวก รวดเร็วเพื่อผู้ใช้แรงงาน Big Data คืออะไร นำมาใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้าง? Big Data เป็นคำที่ถูกเรียกใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมีความก้าวหน้าถึงขีดสุดในปัจจุบัน ข้อมูลสำคัญต่างๆ ก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมหาศาล รอการนำไปต่อยอดเพื่อโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาทำความรู้จักกับ Big Data แหล่งข้อมูลเหล่านี้สำคัญอย่างไร และนำไปพัฒนาต่อยอดในธุรกิจอย่างไรได้บ้าง สามารถหาคำตอบได้ที่บทความนี้

วิธี การ จัด ทํา big data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้
วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

อังคาร 29 มิถุนายน 2564 ดูบทความทั้งหมด รวมคอลัมนิสต์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน จากแบงก์ชาติ Big Data กับการวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันที่ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอีกตัวหนึ่งมิใช่ “น้ำมัน” หรือ “ทอง” แต่กลับกลายเป็น “ข้อมูล” ที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์

Podcast Ep 7 : อัปเดตเทรนด์สร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปี 2020

เรื่องเล่าจากภาพถ่าย Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไร ทำงานอย่างไร และนำไปใช้อะไรได้บ้าง ณัฏฐา กาญจนขุนดี ในยุคสมัยนี้ ในนาทีนี้ จะมีคำเท่ๆคำหนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรไม่ว่ารัฐหรือเอกชนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก มักจะกล่าวกันอยู่เสมอๆว่าเราจะนำมาใช้เพื่อทำให้องค์เราได้เปรียบ ทันสมัย มีความก้าวหน้า คือ Big Data ว่าแต่ Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไร ทำงานอย่างไร และนำไปใช้อะไรได้บ้าง คำจำกัดความของ Big Data เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data มีมากขึ้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำจัดความของคำว่า Big Data กันก่อน ในราวๆปี 2001 Gartner ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า Big Data ไว้ว่า เป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย มีปริมาณมากๆ และมีความเร็วมากๆ ซึ่งรู้จักกันในนาม 3Vs (สามวี)

ใหญ่แค่ไหนถึงเรียกว่า Big Data เราต้องมีข้อมูลมากแค่ไหน ถึง เรียกว่าเรามี BD ผมอ่านมาหลาย Web แล้วก็ยังไม่มีนิยามคำนี้ที่ชัดเจน ครับ เราคงต้องรออีกซักพักถึงจะหาขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับคำนี้ได้ ขนาดของข้อมูล จะไม่เกี่ยวข้องกันนิยาม นักเนื่องจากความหมายจริง ๆ นั้น จะหมายถึง ข้อมูลที่มีความหลากหลายซะมากกว่า สรุปง่ายๆ ว่าเป็นระบบฐานข้อมูลที่รวมข้อมูลที่มี Structure and no Structure เข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลส่วนที่เป็น no structure ส่วนมากจะที่นำมารวมไว้ เช่น log การเข้าถึง web ขายของ on-line แบบนี้ครับ

การวิเคราะห์เชิงกำหนดใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยปกติจะใช้เพื่อให้มุมมองเพิ่มเติมในข้อมูลและให้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเมื่อดำเนินการตัวอย่างเช่น การตลาด เพื่อการวางแผนและปรับแต่งแคมเปญ การดูแลสุขภาพ สำหรับการวางแผนการรักษาและการจัดการ E-commerce / Retail ในการจัดการสินค้าคงคลังและความสัมพันธ์กับลูกค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง เพื่อจำลองสถานการณ์และการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น

วิธี การ จัด ทํา big data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้
วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

หมายถึง มีปริมาณข้อมูลอยู่มาก มีขนาดใหญ่ สามารถนับรวมได้ทั้งข้อมูลแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยข้อมูลต้องมีขนาดใหญ่เกินกว่า Terabyte ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรทั่วโลกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งแต่ละคนมีพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้ปริมาณของข้อมูลที่เกิดขึ้นมีจำนวนมหาศาล ข้อมูลที่มีความหลากหลาย หมายถึง ข้อมูลแต่ละชนิดนั้นมีความหลากหลาย รวมกันทั้งรูปแบบมีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง และกึ่งโครงสร้าง ยกตัวอย่างผ่านพฤติกรรมของ Social Media User ที่ในแต่ละวันสามารถสร้างชุดข้อมูลได้หลากหลาย เช่น การคอมเมนต์ลงในโพสต์ทาง Facebook จัดเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เพราะไม่สามารถคาดเดาคำตอบและโพสต์ที่เขาสนใจจากคอมเมนต์ได้

แจกเอกสาร Infographic สรุปแนวโน้มการสำรองข้อมูลสำหรับ SaaS Application จาก Dell Technologies KFC จับมือ Oracle พลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ บริหารจัดการกว่า 200 สาขาทั่วไทยด้วย Cloud ERP แจกเอกสารสรุปโซลูชัน Hybrid Work จาก Dell Technologies ตอบโจทย์การทำงานจากทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ใช่ Veeam แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย 4 ปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Microsoft Azure ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ประกาศพร้อมให้บริการโซลูชั่นบริหารประสบการณ์ธุรกิจ ยกระดับ 4 ประสบการณ์หลัก ลูกค้า พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ บุกตลาดเชิงลึกจัดการข้อมูล suggestions และ inside ด้วย SAP Qualtrics

วิธี การ จัด ทํา big data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้
วิธี การ จัด ทํา Big Data มี ขั้น ตอน ใน การ ปฏิบัติ ดังนี้

Who (ID ผู้ใช้) สถานการณ์ (แหล่งที่มา – โดยตรงผู้อ้างอิงอินทรีย์) นานแค่ไหน (เวลาเซสชั่น) ข้อมูลเชิงลึกช่วยในการปรับแคมเปญและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องและมีการใช้งานมากขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์เชิงพรรณนายังใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ใน Ad Tech ในกรณีนี้การวิเคราะห์แสดงประสิทธิภาพของงบประมาณที่ใช้ไปและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายกับประสิทธิภาพของแคมเปญ ประสิทธิภาพจะคำนวณโดยใช้การกระทำเป้าหมายเช่นการแปลงการคลิกหรือมุมมอง การวิเคราะห์การวินิจฉัย วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การวินิจฉัยคือการเข้าใจ ทำไมบางสิ่งเกิดขึ้น สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ การวิเคราะห์การวินิจฉัยเป็นการตรวจสอบที่มุ่งศึกษาผลกระทบและการพัฒนาชนิดของปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การดำเนินการรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้

Scroll to Top