อิริยาบถ หลัก ใน การ ทำ สมาธิ คือ อะไร

Loga บัตรสมาชิก สถาบันพลังจิตตานุภาพ ประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 จากการค้นหาคำว่า Lorem หลักสูตรครูสมาธิ

  • แต่นี่เพราะมันเป็นประโยชน์ สื่อนี้จะเป็นประโยชน์ เราพูดเพื่อประโยชน์กับสังคม เพื่อประโยชน์กับโลกเนาะ เอวัง
  • ชีวประวัติบุคคล
  • ประวัติพระสงฆ์ไทย
  • พูดค่อยๆ หรือนึกในใจว่า “ขยับ จับ ดึง ปล่อย” พร้อมกับทำกิริยาอาการขยับตัว จัดดึงเสื้อผ้าให้อยู่ในท่าที่สบายเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดอิริยาบถวางมือขวา-ซ้ายไว้บนเข่าเหมือนเดิม
  • โดยการกำหนด “พอง…..ยุบ” ที่ท้องมากำหนดที่เปลี่ยนท่าการขยับขา ตามความเป็นจริงให้ทันปัจจุบัน
  • 1.ทางกาย เรียกว่า กายสุจริต หมายถึง ความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย ได้แก่ การเว้นจากการฆ่าสัตว์

การนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? การนั่งสมาธิในมุมมองของตะวันตก มักใช้คำว่า “Concentration” และ “Meditation” ที่สื่อความหมายถึงการทำสมาธิให้จิตใจสงบ เพื่อเคลียร์หัวให้โล่ง จะได้มีสติจดจ่อมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการทำงาน โดยในปัจจุบัน ยังนิยมนำมาปรับใช้กับการเล่นโยคะ ซึ่งการกำหนดลมหายใจให้ร่างกายสัมพันธ์กับจิตใจก็ถือเป็นท่าโยคะ ที่ช่วยเสริมให้ปอด และกะบังลมแข็งแรง ส่วนวัฒนธรรมตะวันออกก็มี “ชี่กง” และ “ไทชิ” ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้ และฝึกสร้างสมดุลให้ร่างกายผ่านลมหายใจเข้า-ออก สำหรับการนั่งสมาธิในทางพระพุทธศาสนา นอกจากต้องการความสงบ ทำให้มีสติและเกิดปัญญาแล้ว ยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสสนา เช่น อานาปานสติ ที่สอนให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออก และตระหนักรู้ปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเมื่อฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ ก็จะมีการแบ่งขั้นกรรมฐานต่างๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ จุดร่วมของการนั่งสมาธิก็คือ การทำจิตใจให้สงบ และจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้น การตั้งใจทำงาน ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเช่นกัน

การบริหารจิต และการเจริญปัญญา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ช้อปคุ้มกว่าเดิมบนแอป โหลดแอปเพื่อประสบการณ์การช้อปที่ดีที่สุด

อิริยาบถ หลัก ใน การ ทำ สมาธิ คือ อะไร

สิ่งที่สำคัญของผู้ปฏิบัติ คือ หากขาดความเข้าใจเสียอย่างเดียว การกำหนดพิจารณาก็จะไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเลย การขาดความเข้าใจก็คือ ขาดความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลในการวางใจนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติที่ได้ศึกษามาแล้ว รู้ว่าเขาให้มาดูรูปนั่ง รูปยืน รูปเดิน รูปนอน คืออิริยาบทใหญ่ทั้ง ๔ เขาก็ดู เพราะมีความเข้าใจแล้วว่าให้ดู เขาจึงดู เขาก็บอกว่า เอาใจดู เขาก็เข้าใจอีกว่าเอาใจดู

การนั่งสมาธิมีกี่แบบ และท่านั่งพื้นฐานที่ควรรู้

พอสัญญาอารมณ์นี่มันแยกออกไป มันเหลือจิตล้วนๆ อย่างนี้ต่างหาก มันถึงนึกไม่ได้ มันนึกไม่ได้โดยที่ว่า เราพยายามนึก แล้วสายตามันชัดเจนมาก สติพร้อมมาก อื๊อ ! นึกไม่ได้ อย่างนี้คือที่บอกว่า พุทโธ พุทโธ จนพุทโธนึกไม่ได้ เป้าหมายเขาอยู่ตรงนี้ ! ไม่ใช่พุทโธก็ยังได้อยู่ ถ้าจะให้นึกพุทโธ ยังนึกพุทโธได้ไหม… ได้ แต่ทำไม…

อิริยาบถ หลัก ใน การ ทำ สมาธิ คือ อะไร

เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงกลับไปกำหนด “พอง…..ยุบ” ตามเดิม การออกจากสมาธิ เมื่อนั่งมาได้เวลาพอสมควรแล้ว ให้กำหนดออกจากสมาธิ อาจจะกำหนดอิริยาบถกายบริหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการรักษาโรคโดยวิธีการธรรมชาติ

ไม่ใช่ดูเอา ๆ ไม่ใช่จะก้าวที ดูที เช่นนี้ไม่ได้ อิริยาบถย่อยนี้ ไม่ใช่การเดิน การก้าวไปข้างหน้า หมายถึง จะสืบไปข้างหน้าก้าวเดียวเท่านั้น หรือจะถอยหลังไป ก็ก้าวเดียวเท่านั้น วิธีดูอิริยาบถย่อย จะต่างจากการดูอิริยาบถใหญ่นิดเดียว คือ รู้สึกเท่านั้น เช่น รู้สึกว่า จะก้าวไปข้างหน้า เพราะยืนตรงนี้ตากแดด หรือจะแลไปข้างหน้า เหลียวไปข้างหลัง จะต้องมีเหตุว่า ทำไมต้องแลไปข้างหน้า หรือจะเหลียวไปข้างหลัง

เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า เราปฏิบัติเพื่อดูให้เห็นว่า การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นรูป ไม่ใช่เรา เป็นการแก้ความเห็นผิด ประการแรก และดูเพื่อให้เห็นว่า การยืน เดิน นั่ง นอน นั้นไม่ได้สบาย เป็นทุกข์ เป็นการแก้ความเห็นผิด ประการที่สอง เมื่อปฏิบัติเป็นเวลานานจะเห็นว่า ตั้งแต่ตื่นนอนเช้า มีแต่ทุกข์ตลอด เพราะต้องแก้ไขปัญหาให้ตนเองอยู่เสมอ ๆ ก็จะเห็น ทุกขเวทนา เกิดกับตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อปฏิบัตินาน ๆ เข้า จากการที่เห็นทุกขเวทนาตลอดเวลา ก็จะเปลี่ยนไปให้เห็น สังขารทุกข์ คือ การเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งนี้เป็นทุกข์ เช่น เมื่อนั่งเมื่อย เราก็เป็นทุกข์ นี่เรียกว่า ทุกขเวทนา แต่เมื่อเปลี่ยนจากการนั่งเมื่อยไปเป็นยืน เรานึกว่ายืนสบาย

ถึงตาย เปิบเมนู’ไข่แมงดาทะเล’ ลิ้น-มือชา หัวใจล้มเหลวดับ 1 โคม่าอีก 1 ‘ลูกศึกษานารี’ ชู three นิ้ว ขอรัฐบาลลาออก ร่ายกลอน นี่ประชา…ธิปไตย…ของใครหรือ? สติและสัมปชัญญะ

อิริยาบถ หลัก ใน การ ทำ สมาธิ คือ อะไร

“ท่าเดินจงกรม ท่านั่งสมาธิ ท่ายืนและท่านอนนี้เป็น อิริยาบถ” คำว่าอิริยาบถ คือ มันบริหารร่างกายของเราใช่ไหม อิริยาบถของเรานี้ คือเราทำงานต่างๆ เกิดจากอิริยาบถของเราทำงาน แล้วได้ผลงานนั้นขึ้นมา ฉะนั้น “ยืน เดิน นั่ง นอน มันเป็นอิริยาบถสี่” อิริยาบถสี่นี้ ถ้าทำแล้วได้ประโยชน์ มันจะได้ประโยชน์กับเราขึ้นมา

อิริยาบถ หลัก ใน การ ทำ สมาธิ คือ อะไร

คือการทำสมาธินั่นเอง สมาธิ หมายถึง ภาวะของจิตที่ตั้งมั่น กำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ไม่ฟุ้งซ่านไปหาสิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นจากสิ่งที่กำหนด ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรืออารมณ์เดียวและจิตตั้งมั่นนั้นจะต้องเป็น กุศล ลักษณะของสมาธิ คือ จิตจะเกิดความสงบ เยือกเย็น สบายใจ มีความผ่อนคลาย เอิบอิ่มใจ

บางทีเราคิดจะนั่ง คิดนิดเดียวเท่านั้น แล้วก็คิดไปอย่างอื่นเสียหมด เพราะฉะนั้น การที่เราคิดจะนั่ง เราจึงไม่ได้สังเกต แต่ความจริงจิตต้องคิดจะนั่งก่อน ถ้าจิตไม่คิดจะนั่ง ไม่มีทางจะนั่งได้ นั่งท่าไหนไม่ได้

close
Scroll to Top