ล่าสุดการ ขับ ร้องเพลง เรียก อีก อย่าง หนึ่ง ว่า อะไร

การ ขับ ร้องเพลง เรียก อีก อย่าง หนึ่ง ว่า อะไร

ต้องอ่าน

“เสียง” เป็นเครื่องมือสำคัญใช้ในการระบาย หรือปล่อยวางทางอารมณ์ได้เร็วอย่างเหลือเชื่อ หากรู้จักใช้และนำมาจัดระเบียบร่างกาย จิตใจ…. จากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แสดงถึงความสามารถในเชิงเพลงบอกดังเช่นตัวอย่างตอนหนึ่งจากการประชันเพลงบอก….. มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นขึ้นเพลงเรือแหลมโพธิ์ก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยกลอนแรกหรือกลอนหลังก็ได้ เช่น ขึ้นต้นด้วยกลอนแรก จากเพลง “ชมเรือพระ” ของนายสังข์ ไชยพูล….

การ ขับ ร้องเพลง เรียก อีก อย่าง หนึ่ง ว่า อะไร

บทความล่าสุด