ล่าสุดการ ช่วย ฟื้น คืนชีพ ผู้ ป่วย ด้วย การ กด หน้าอก สิ่ง ที่...

การ ช่วย ฟื้น คืนชีพ ผู้ ป่วย ด้วย การ กด หน้าอก สิ่ง ที่ ต้อง ระวัง มาก ที่สุด คือ อะไร

ต้องอ่าน

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงโรงพยาบาล. ผู้ช่วยเหลือกำหมัดข้างหนึ่งวางบริเวณเหนือสะดือผู้ป่วยเล็กน้อยใต้ต่อกระดูกอ่อน “ลิ้นปี่” (ดังรูป ก.). “ วินาทีที่ใครซักคนหนึ่ง เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คนที่จะช่วยให้เขามีปลอดภัย ไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุด ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด แต่คือ…

การ ช่วย ฟื้น คืนชีพ ผู้ ป่วย ด้วย การ กด หน้าอก สิ่ง ที่ ต้อง ระวัง มาก ที่สุด คือ อะไร

ใช้ฝ่ามือตบลงตรงกลางหลังของทารก (ระหว่างกลางของสะบัก 2 ข้าง) เร็วๆ 5 ครั้ง (ดังรูป ง.). อัดหมัดเข้าท้องซ้ำๆ กัน หลายๆ ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา หรือจนกว่าผู้ป่วยจะหมดสติ. ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังผู้ป่วย ใช้แขน 2 ข้างโอบรอบเอวผู้ป่วย. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

รู้วิธี Cpr การช่วยชีวิตเบื้องต้น ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก ลดการเสียชีวิตได้

เมื่อพบเด็กหรือผู้ใหญ่มีอาการสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอ. ถ้ายังไอ แรงๆ ได้ พูดได้ และหายใจเป็นปกติ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น แต่ควรรีบนำ ผู้ป่วยไปหาหมอทันที อย่าพยายามให้ความช่วยเหลือใดๆ เช่น ใช้นิ้วล้วงคอ เพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออก เพราะอาจดันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจจนเกิดอันตรายได้. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่หายใจและไม่กระดุกกระดิกเลยให้เป่าปากและนวดหัวใจแทน จนกว่าจะถึงโรงพยาบาล (การนวดหัวใจโดยการ กดหน้าอก อาจช่วยให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาได้ อย่าลืมคอยตรวจเชค ช่องปากตามข้อ 3. เป็นระยะ. ทำการอัดท้อง 6-10 ครั้ง ในท่านอนหงาย สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ มากกว่า 1 ปี (ดังรูป ฌ.) หรือทำการตบหลัง 5 ครั้ง สลับกับกดหน้าอก 5 ครั้ง สำหรับทารกอายุตํ่ากว่า 1 ปี ทำจนสิ่งแปลกปลอมหลุด หรือผู้ป่วยหายใจเองได้.

การ ช่วย ฟื้น คืนชีพ ผู้ ป่วย ด้วย การ กด หน้าอก สิ่ง ที่ ต้อง ระวัง มาก ที่สุด คือ อะไร

ถ้าไม่ได้ผล ให้ทำการ “ตบหลัง” 5 ครั้ง สลับกับ “กดหน้าอก” 5 ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดหรือทารกหมดสติ. ก้มตัวลงแรงๆ เพื่อกระแทกหมัดอัดเข้าท้องในลักษณะดันขึ้นข้างบน ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมหลุด. เรียนรู้วิธีการทำ CPR แล้ว รู้จักกับเครื่อง AED และวิธีใช้แล้ว คราวนี้ก็เอา 2 อย่างมาใช้ด้วยกัน… ตรวจดูช่องปาก ทำการเขี่ยและเกี่ยวสิ่งแปลกปลอมออก ตามข้อ three.

เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์ของหมวด Sanook ผู้ชาย

การกดหน้าอกโดยกดให้ยุบลงอย่างน้อย 1/3 ของความหนาของทรวงอก หรือ 5 ซม. ทำ “CPR” ในยุคนิวนอร์มอล ช่วยเซฟชีวิตคนในยามฉุกเฉิ… อบรมความปลอดภัยหลักสูตรตามกฎหมายจป.หัวหน้างาน, บริหาร, คปอ.

  • ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่หายใจและไม่กระดุกกระดิกเลยให้เป่าปากและนวดหัวใจแทน จนกว่าจะถึงโรงพยาบาล (การนวดหัวใจโดยการ กดหน้าอก อาจช่วยให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาได้ อย่าลืมคอยตรวจเชค ช่องปากตามข้อ three. เป็นระยะ.
  • ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังผู้ป่วย ใช้แขน 2 ข้างโอบรอบเอวผู้ป่วย.
  • ก้มตัวลงแรงๆ เพื่อกระแทกหมัดอัดเข้าท้องในลักษณะดันขึ้นข้างบน ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมหลุด.
  • ทำการอัดท้อง 6-10 ครั้ง ในท่านอนหงาย สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ มากกว่า 1 ปี (ดังรูป ฌ.) หรือทำการตบหลัง 5 ครั้ง สลับกับกดหน้าอก 5 ครั้ง สำหรับทารกอายุตํ่ากว่า 1 ปี ทำจนสิ่งแปลกปลอมหลุด หรือผู้ป่วยหายใจเองได้.
  • เมื่อจะใช้จริงต้องเตรียมขนาดที่เล็กกว่าและขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่คะเนไว้อย่างน้อยอย่างละ 1 ขนาด แพทย์สามารถตรวจสอบตำแหน่งของท่อโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โดยดูให้ปลายท่ออยู่กึ่งกลางระหว่างกล่องเสียง และ carina หรืออยู่สูงจาก carina 5-6 ซม.
  • “ วินาทีที่ใครซักคนหนึ่ง เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คนที่จะช่วยให้เขามีปลอดภัย ไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุด ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด แต่คือ…

ถ้าไม่ได้ผล จับทารกนอนหงายบนแขนให้ศีรษะตํ่า แล้วใช้นิ้วชี้กับ นิ้วกลางวางบนกระดูกหน้าอกเหนือกระดูกลิ้นปี่ แล้วกดอกลง (สักครึ่งถึง 1 นิ้ว) เร็วๆ 5 ครั้ง (ดังรูป จ.). ลองช่วยหายใจโดยการเป่าปาก 2 ครั้ง ครั้งละ 1-1.5 วินาที (ดัง รูป ซ.) ถ้าเป่าแล้ว หน้าอกผู้ป่วยยกขึ้น ให้เป่าลมหายใจให้ ผู้ป่วย ครั้ง/นาทีในผู้ใหญ่ ครั้ง/นาทีในเด็กโต หรือ ครั้ง/นาทีในเด็กเล็ก) ถ้าหน้าอกไม่ยกขึ้นให้ทำข้อ 5. เปิดทางหายใจให้โล่ง โดยใช้มือยกปลายคางขึ้น (นิ้วแตะที่กระดูกปลายคางไม่ใช่ที่เนื้อที่นุ่มๆ ใต้คาง) และกดศีรษะลง (ดังรูป ฉ.) นี่คือวิธี “เงยหน้า เชยคาง” (head tilt-chin lift). เมื่อจะใช้จริงต้องเตรียมขนาดที่เล็กกว่าและขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่คะเนไว้อย่างน้อยอย่างละ 1 ขนาด แพทย์สามารถตรวจสอบตำแหน่งของท่อโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โดยดูให้ปลายท่ออยู่กึ่งกลางระหว่างกล่องเสียง และ carina หรืออยู่สูงจาก carina 5-6 ซม. ผู้ช่วยเหลือใช้มืออีกข้างจับมือที่กำหมัดไว้แล้ว (ดังรูป ก.2) ทำการอัดเข้าท้องแรงๆ เร็วๆ ขึ้นไปข้างบน (ทำคล้ายกับจะพยายามยกผู้ป่วยขึ้น). ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมาหรือผู้ป่วยยังหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ ให้ทำตามข้อ four.-6.

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  พฤติกรรม ใด ที่ เสี่ยง ต่อ การ เป็น โรค ความ ดัน เลือด สูง

บทความล่าสุด