ล่าสุดการ วินิจฉัย คุณสมบัติ ของ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ทาง การเมือง เป็น หน้าที่ ของ...

การ วินิจฉัย คุณสมบัติ ของ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ทาง การเมือง เป็น หน้าที่ ของ ศาล ใด

ต้องอ่าน

Home/ข่าว/“ศาลปกครองสูงสุด” ยกคำขอรื้อคดี “คลองด่าน” สั่งยึดตามชี้ขาดอนุญาโตฯ ชดใช้เอกชน 9 พันลบ. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. นี้ หมายถึง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา”. นับแต่วันที่จำเลยได้รับสำเนาฟ้องให้จำเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสำเนาเอกสารในสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.

การ วินิจฉัย คุณสมบัติ ของ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ทาง การเมือง เป็น หน้าที่ ของ ศาล ใด

21.ประพันธ์ ทรัพย์แสง, เรื่องเดียวกัน, หน้า 34-35. 12.ประพันธ์ ทรัพย์แสง, เรื่องเดียวกัน, หน้า 18-19. เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฉบับเต็มเชือด”สิระ”ตกเก้าอี้ส.ส. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. ครม.ลดภาษีสรรพสามิต “ดีเซล-น้ำมันเตา” 6 เดือน หวังบรรเทาภาระค่าไฟปชช. RAM จับมือ THG-VIBHA ร่วมทุนสร้าง “รพ.เอกชน” ปทุมธานี มูลค่า 2.7 พันลบ.

มาตรา 235

มาตรา 66ในกรณีที่มีผู้เสียหายกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา 34ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว แล้วแต่กรณี และห้ามมิให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ในการนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ ศาลฎีกาฯได้อ่านคำพิพากษาเมื่อ 24 ก.ย.2563 ตัดสินจำคุกจำเลยในคดีดังกล่าว อาทิ นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 รวมความผิด eleven กระทง กระทงละ 9 ปี รวม ninety nine ปี แต่คงจำคุกจริง 50 ปี โดยนายวัฒนา ได้ประกันตัวและยื่นอุทธรณ์. พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี ส่วนความผิดฐานอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒. มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

22.บทคัดย่อในงานวิจัยตามหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ของนายประพันธ์ ทรัพย์แสง, เรื่องเดียวกัน, หน้า . ภายในระยะเวลาดังกล่าวอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าเรื่องที่ส่งมานั้นยังมีข้อไม่สมบูรณ์ และได้แจ้งข้อไม่สมบูรณ์นั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่วนกรณีนายณัฏฐพลได้ลาออกจากเป็น ส.ส. และสำนักงานเลขาธิการสภาได้เลื่อนนายยุทธนา โพธสุธน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พปชร. แทนแล้ว ตามประกาศสภาเมื่อ 31 พ.ค. “ศาลปกครองสูงสุด” ยกคำขอรื้อคดี “คลองด่าน” สั่งยึดตามชี้ขาดอนุญาโตฯ ชดใช้เอกชน 9 พันลบ.

รวบผู้ต้องหา ก่อเหตุอุกอาจ ยิงสารวัตรกำนันกับพวกเสียชีวิตกลาง “งานเลี้ยง”

“ศาลปกครองสูงสุด” สั่งรับคำฟ้อง “คมนาคม-รฟท.” รื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.four หมื่นล. แห่ให้กำลังใจ “นายก อบจ.สมุทรสาคร” หลังศาลอุทธรณ์รับคำร้อง กกต. [๑๑]รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคท้าย. [๙]รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๖-๒๘๐. ปัญหาในตัวเองของมาตรานี้ ที่มาตรา 210 วรรคสอง โยนรายละเอียดไปอยู่ที่ พรป.วิ.ศร. อนุฯ ป.ป.ช.ตีตกปม ‘ประวิตร’ รับนาฬิกาหรูเกิน3พัน-กรมศุลฯ ขายของคืนลูกสาว’ปัฐวาท’19 ล.

การ วินิจฉัย คุณสมบัติ ของ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ทาง การเมือง เป็น หน้าที่ ของ ศาล ใด

ดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. “ศาลปกครองสูงสุด” ยกคำขอรื้อคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน หลังพิจารณาเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานใหม่ตามที่กล่าวอ้าง จึงสั่งยึดตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้ “กรมควบคุมมลพิษ” จ่ายเงินชดใช้เอกชนพร้อมดอกเบี้ย 9 พันลบ. ทนายความจำเลย กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ต้องยอมรับว่านายวัฒนาเป็นมนุษย์ประหลาดมีจิตใจที่เข้มเเข็งไม่กระทบกระเทือนเเละไม่พูดจาก้าวล่วงต่อศาลเเต่ขอให้นายวัฒนาได้ตั้งหลักนิดนึง วันนี้เขาก็ป่วยอยู่ก็มียาลดความดัน ยาโรคหัวใจ เเละโรคเกี่ยวกับตับ หลังจากนี้ก็จะประสานความเป็นอยู่ของการรับการรักษาพยาบาลตามกระบวนการของราชทัณฑ์ ในกรณีผู้ต้องขังสูงอายุ ส่วนเรื่องจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้นค่อยพิจารณากัน. ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ กกต. ไว้พิจารณา และสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย แต่ไม่ได้รับพิจารณาปมขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศว่าทั้ง three คนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ตั้งแต่ 22 มี.ค.

บทความล่าสุด