ล่าสุดการ แสดง ชุด ฟ้อน เทียน เหมือนกับ การ แสดง ชุด ใด

การ แสดง ชุด ฟ้อน เทียน เหมือนกับ การ แสดง ชุด ใด

ต้องอ่าน

กราบกรานทุกวันเย็นค่ำ เพราะเป็นผู้นำกาฬสินธุ์ถิ่นงาม….. แม่นผู้ไปเที่ยวชม สิบ่ลืมเมืองน้อง สิบ่ลืมเมืองน้อง….. บทประพันธ์ของ ฯพลฯพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งได้ประพันธ์ไว้ในปี พ.ศ. ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage.

บทความล่าสุด