ล่าสุดข้อความ ใด บน ฉลาก โภชนาการ ให้ ข้อมูล แนะนำ ผู้ บริโภค เกี่ยว กับ...

ข้อความ ใด บน ฉลาก โภชนาการ ให้ ข้อมูล แนะนำ ผู้ บริโภค เกี่ยว กับ ปริมาณ การ กิน 1 ครั้ง

ต้องอ่าน

นี่จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามฉลากโภชนาการ การอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ จะทำให้เราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ต้องการได้…. ในปัจจุบันถึงแม้ว่าข้อมูลโภชนาการจะปรากฏบนฉลากอาหารมากขึ้น แต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกมากมายที่ยังไม่มีข้อมูลนี้ ผู้บริโภคจึงควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียด เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองในฐานะเป็นผู้บริโภคนะครับ. สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ฉบับผู้ประกอบการ, 2555. สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ฉบับ อสม. โรงพยาบาลนนทเวช มีความเพรียบพร้อมทางวิทยาการ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เฉพาะทาง ในสาขาต่างๆ มากกว่า 300 คน ที่พร้อมจะให้บริการและรักษา คนไข้อย่างเต็มความสามารถตลอด 24 ช.ม.

ข้อความ ใด บน ฉลาก โภชนาการ ให้ ข้อมูล แนะนำ ผู้ บริโภค เกี่ยว กับ ปริมาณ การ กิน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ฟ้าสวย โลกใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันจัดจ้าน สายน้ำใสจนเห็นถึงท้องน้ำ ยอดเขายังมีต้นไม …

บทความสุขภาพน่ารู้

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความซีรี่ส์ชุดรู้จักกับนักวิทย์-คณิต จากทุกมุมโลก ในส่วนบทความของตอนนี้จะกล … ลดหุ่นใน 1 เดือนด้วยอาหารทดแทน… ปวดตับ โรคร้ายที่ไม่ควรมอ… เทรนด์การใช้ชีวิตแนวใหม่กำลังมาแรง ที่กล่าวถึงนี้ คือแนว Slow Life เป็นการใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ และ … © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

ข้อความ ใด บน ฉลาก โภชนาการ ให้ ข้อมูล แนะนำ ผู้ บริโภค เกี่ยว กับ ปริมาณ การ กิน 1 ครั้ง

บทความล่าสุด