ล่าสุดดาวหาง มี หาง ที่ ยาว มาก ที่สุด เมื่อ โคจร อยู่ บริเวณ ใด

ดาวหาง มี หาง ที่ ยาว มาก ที่สุด เมื่อ โคจร อยู่ บริเวณ ใด

ต้องอ่าน

ภาพดาวหางนีโอไวส์ ถ่ายโดยนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อ 5 ก.ค. คณะกรรมการว่าด้วยการกำหนดชื่อวัตถุอวกาศขนาดเล็ก . ดาวหางนีโอไวส์ เหนือเทือกเขามอนต์เซอร์รัต ในสเปน เมื่อ 9 ก.ค. ชิ้นส่วนที่ทุงกัสกา – เศษเสี้ยวของดาวหางเองเคอ. สถาบันดาราศาสตร์แห่งเชโกสโลวะเกีย.

ยานอวกาศของนาซาพบว่าพื้นผิวดาวหางร้อนและแห้ง. คดี“แตงโม”ต้องใช้“เครื่องจับเท็จ”หรือไม่ ใครเป็นผู้ตัดสิน…

บทความล่าสุด