ล่าสุดดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค ขอนแก่น

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค ขอนแก่น

ต้องอ่าน

มกราคม thirteen, 2022 ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่… ธันวาคม 20, 2021 การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ่… มีนาคม 22, 2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร… • เพิ่มระบบคำนวณผลการเรียน สำหรับคำนวณผลการเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น zero, 1, 1.5 ,ม.ส.,ข.ร.

โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ก.พ.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน และทักษะงานคอนกรีต ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรียนฟรีไม่มีเกี่ยวเนื่อง ปีการศึกษ … ตุลาคม 29, 2021 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ… (อัพเดทวันที่ 19 เมษายน 2564) รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรีย …

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค ขอนแก่น

บทความล่าสุด