ล่าสุดตรา วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

ตรา วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

ต้องอ่าน

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใ… แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC สอศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึก… 2530 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.

ตรา วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

และ ระดับปวส. 2548 เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ ปวส. • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส.

พ ศ  2562  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการตลาด

/กศน. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

ตรา วิทยาลัย อาชีวศึกษา เชียงราย

Hurry Up!

บทความล่าสุด