ล่าสุดตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม...

ตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ กี่ ด้าน

ต้องอ่าน

พัฒนาคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. 1) การพัฒนาคุณภาพโครงการเครือข่ายแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ SEA… ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประก… นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้… นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

ตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ กี่ ด้าน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสา… แผนรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กพร.สป.สธ. กสิกรฯ มองหุ้นสัปดาห์หน้า 1,635-1,705 ติดตามสถานการณ์โควิด-ยูเครน-Fund Flow-ตัวเลขศก. การประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber s… แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรี… สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม…

คำแนะนำกรมอนามัย สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

ธ.ก.ส.จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วกว่า 1.5 พันลบ. การประเมินผลสัมฤทธึ๋คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขฺาติ ที… ครูกัลยา เปิดวิสัยทัศน์ ปี sixty five เร่งปฏิรูปการศึกษา “สร้างเด็กไ…

ตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ กี่ ด้าน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่… นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ… ระบบรายงานและฐานข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจของ สป.สธ. เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การ…

กรอบแนวคิด

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษ… เบื้องหลังความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแ… “ตรีนุช เทียนทอง” ชื่นชมโมเดลแก้ปัญหาหนี้ครู ของสหกร… “รมว.ตรีนุช” ลงนามความร่วมมือกับ ออท.ฟินแลนด์ แลกเปลี่ยนการพ… รมว.ศธ.ตรีนุช มอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาว…

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปร… กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน อกท. ”เกษตรชายแดนแฟร์ 42“ ที่อรั… น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน … คุณหญิงกัลยา ตอบกระทู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสถา…

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Performance Agreement:pa ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

จับมือ 8 กระทรวง-2 หน่วยงานใหญ่ จัดทำ… นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติด… กระทรวงศึกษาธิการ พาไปพูดคุยกับ น.ส.เบญจวรรณ แสงเลื่อน นักเร… รร.ชุมชนบ้านพบพระ โรงเรียนดีข้างชายขอบ จ.ตาก กับการพัฒนานวัต… ครูโอ๊ะ บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจ…

  • การประเมินผลสัมฤทธึ๋คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขฺาติ ที…
  • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2564คำสั่งแต่งตั้ง CIO สธ.
  • ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประก…
  • 1) การพัฒนาคุณภาพโครงการเครือข่ายแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.

วานนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ… คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถ… คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอ…

ตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ กี่ ด้าน

รมว.ตรีนุช ชูสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี ต้นแบบในการนำมาตรการ… คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2564คำสั่งแต่งตั้ง CIO สธ. คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2565คำสั่งแต่งตั้ง CIO สธ.

ตาม โครงการ ส ส ส ของ กระทรวง สาธารณสุข ได้ จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ กี่ ด้าน

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  พ่อ แม่ แตงโม ทํา ไม เลิก กัน

บทความล่าสุด