ล่าสุดประเทศไทย ต้อง ดำเนิน การ ใน ฐานะ สมาชิก ตาม อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย...

ประเทศไทย ต้อง ดำเนิน การ ใน ฐานะ สมาชิก ตาม อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ ใน เรื่อง ใด

ต้องอ่าน

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.คลองหลวง และสำนักงานสาธารณสุข อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี. แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการออนไลน์ อบก. Copyright © 2018 Thailand Plus + เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม. All rights reserved.

ประเทศไทย ต้อง ดำเนิน การ ใน ฐานะ สมาชิก ตาม อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ ใน เรื่อง ใด

หารือความร่วมมือและเยี่ยมชม อพวช.

ข้อเสนอจากภาคประชาสังคม

พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญา COP26 และ ดร. บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มาร่วมพูดคุย ดำเนินรายการโดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. จากเป้าหมาย ข้อตัดสินใจของการประชุมในระดับโลกครั้งนี้ บทความต่อไป สอวช.

จะพาเจาะลึกไปถึงเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ที่คนไทย 67 ล้านคนต้องร่วมกันขับเคลื่อน เป้าหมายเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง รอติดตามได้ทาง Facebook Fanpage สอวช. 10 October 2017 ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงานต่อที… ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Paris Ruleboo… การกำกับดูแลกิจการที่ดีประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการ และพนักงาน ของ สอวช.

บทความล่าสุด