ล่าสุดสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด...

สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด ที่สุด

ต้องอ่าน

ส่วนหัวเมืองเล็กน้อยทั้งปวง ก็โปรดให้ขุนนางผู้น้อยไปครองทุก ๆ เมือง สำหรับเจ้าพระยาจักรีแขก (หมุด) หรือเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์9 นั้น มิได้ทแกล้วกล้าในการสงคราม โปรดตั้งให้พระยาอภัยรณฤทธิ์ บุตรชาย เป็นที่พระยายมราช (หมัด) บัญชาการกระทรวงมหาดไทย ว่าราชการที่สมุหนายกแทน. มีอาณาเขตเมืองพิชัย – เมืองนครสวรรค์ – (สรุป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นก๊กแรก แต่กระสุนปืนต้องถูกพระองค์ จึงต้องยกทัพกลับและรักษาพระองค์ยังพระนคร ชุมนุมพิษณุโลกนี้ภายหลังอ่อนแอลง จนกระทั่งถูกชุมนุมเจ้าพระฝางผนวกไป ). กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘). เลขที่ ๑๖๒ ร่างตราเจ้าพระยาจักรีตอบเรื่องทำการวัดสว่างคบุรี พระวิหารหลวงเมืองทุ่งยั้ง.กจช. ร.๔ จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘).

เลขที่ ๒๐๐ คัดบอก ๑๓ หัวเมือง เกณฑ์เลกข้าพระโยมสงฆ์วัดต่างๆ ทำวัดพระมหาธาตุเมืองทุ่งยั้ง.กหช. ร.๔ จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐). เลขที่ ๑๔ คัดบอก พระยาอุตรดิต. พระเจ้ากรุงธนบุรีน่าจะเป็นพ่อค้าเกวียนลูกจีนแต้จิ๋ว แถบคลองสวนพลู กรุงศรีอยูธยา มีมารดาเป็นไทยซึ่งมีญาติพี่น้องแถบบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ท่านระเหเร่ร่อนไปอย่างกว้างขวางเพื่อธุรกิจ พระองค์น่าจะตรัสภาษาจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยนและกวางตุ้งได้ รวมทั้งภาษาลาว (คำเมือง-ใช้ในแถบล้านนา เลย พิชัย อุตรดิตถ์และตาก). “ประวัติศาสตร์กรุงธน ผิดเพี้ยนไปจากความจริงมากไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากเรากับสหายร่วมสาบาน….เราไม่อยากให้มีการเข้าใจราชวงศ์จักรีผิดๆ ทุกวันนี้มีคนจีนจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษโดยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการ.. เมื่อวันเสาร์ เดือนแปด แรม 14 ค่ำ พร้อมรี้พลสกลไกร 12,000 นาย พระยายมราช (พระยาอนุชิตราชา ได้เลื่อนแทนพระยายมราชท่านเดิมซึ่งถึงแก่อสัญกรรม) คุมกองทัพที่สอง จำนวน 5,000 นาย เดินทัพทางตะวันออกของลำน้ำแควใหญ่ และพระยาพิชัยราชา คุมกองทัพที่สาม จำนวน 5,000 นาย เดินทัพทางตะวันตกของลำน้ำ.

มรรค Eight ประการ เป็นที่รู้จักกันดี

ทั้งนี้ ​ศิลป์ พีระศรี อดีตคณบดีคณะประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งทางราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2497 และในวันที่ 28 ธ.ค. 2497 จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อมาทางราชการกำหนดให้วันที่ 28 ธ.ค. เป็นวันถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั่นคือความเป็นมาของการถวายสมัญญาพระมหากษัตริย์ไทย เช่นเดียวกับรัชกาลที่ 9 รัฐบาลปัจจุบันสามารถดำเนินการได้เหมือนสมัยจอมพล ป.

  • การบรรยาย “ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง” ของ รศ.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2561.
  • Th.wikipedia.org/wiki/กรมหมื่นเทพพิพิธ, วันที่สืบค้น 10 กรกฎาคม 2557.
  • พระราชสาสน์อีกฉบับหนึ่งกราบทูลว่าเรือที่บรรทุกสิ่งของเครื่องบรรณาการ มี ๔ ลำ เรือสินค้า ๗ ลำ นอกจากนั้น ได้นำฝางและงาช้าง เป็นสิ่งของนอกบรรณาการ ……….
  • “ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์)”.
  • นายวิเชียร แสงสิน อายุ ๕๑ ปี, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์, สัมภาษณ์วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗.

(๒๔๖๕). “ประกาศโอนอำเภอท่าปลาจากจังหวัดน่านมาขึ้นจังหวัดอุตรดิฐ”. เล่ม ๓๙. ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๕. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศอัมรินทร์, วันที่สืบค้น sixteen มิถุนายน 2557. Th.wikipedia.org/wiki/เจ้าพระยาจักรี_(หมุด), วันที่สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557.

พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(๒๕๔๐). “ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์)”. เล่ม ๑๑๔. พิเศษ ๘๗ ง, ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐.

สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด ที่สุด

ในห้อง ‘พุทธภูมิ – พระโพธิสัตว์’ ตั้งกระทู้โดย สร้อยฟ้ามาลา, 28 ธันวาคม 2008. มีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์จริงเพียงแต่คนที่ถูกสำเร็จโทษเป็นสหายอีกคนหนึ่งซึ่งมีความจงรักภักดีต่อเราถึงขนาดยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้ บังเอิญว่าเขารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเรามาก ทั้งที่มิได้เป็นญาติสืบสายโลหิตกัน.. ในห้อง ‘พุทธศาสนา และ ธรรมะ’ ตั้งกระทู้โดย บุญญสิกขา, 23 ธันวาคม 2009. ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล อายุ ๔๐ ปี, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, สัมภาษณ์วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.

สิ่งที่รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิก เพื่อความก้าวหน้าของสยาม

“ทวงคืนพระฝางกลับสวางคบุรี”. ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๖ เมษายน.

สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด ที่สุด

(หลวงนายศักดิ์ครั้งกรุงเก่า) เป็นแม่ทัพใหญ่ พระยายมราช พระยาศรีพิพัฒน์ พระยาเพชรบุรี เป็นนายกอง นำกองทัพ จำนวน 5,000 นาย ยกไปในเดือน 5 ปีฉลู พ.ศ.2312. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ . กรุงธนบุรี ในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตรโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปรับปรุงจาก.

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  สมุด ภาพ ไตรภูมิ เป็น เรื่องราว เกี่ยว กับ สิ่ง ใด

“พิพิธภัณฑ์วัดพระฝาง วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จังหวัดอุตรดิตถ์”. ใน จุลสารก้าวไปด้วยกัน. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม.

สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด ที่สุด

ขวัญเมือง จันทโรจนี. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. (๒๕๑๐).

นายสมชาย สำเภาทอง อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๕๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สัมภาษณ์วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. พระฝ้าย เตชพโล (ปานวน) อายุ ๗๘ ปี, วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สัมภาษณ์วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓. นางมะลิ กลิ่นลอย อายุ ๑๐๓ ปี, บ้านเลขที่ ๒๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สัมภาษณ์วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘. ไปยังอุโบสถให้นั่งลงท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ แล้วพระภิกษุทั้งหลายสวดพระพุทธมนต์ด้วยชัยมงคลคาถาเป็นการรับขวัญ.

สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช มี พระ ปรีชา สามารถ ใน ด้าน ใด เด่น ชัด ที่สุด

บ้านมือสองทะลัก Q4 ปีที่แล้ว ปชช.ประกาศขายทั่วประเทศมูลค่าเกือบ 1 ล้านล. พ.ย.มากสุดกว่า 1 ล้านล. หลวงพ่ออัมพร โชติธมฺโม อายุ ๘๓ ปี, วัดผาเลือด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, สัมภาษณ์วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓. มีใบบอกขึ้นไปว่าเมืองตานีเข้ามาถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง และพวกวิลาศวิลันดาที่เมืองจาร์กาต้าได้ส่งปืนใหญ่มาถวาย (ขาย) หนึ่งร้อยกระบอก. โอนเงินบุญ และแจ้งที่อยู่ของผู้ที่ประมูลได้ ภายใน 09.09 น.

บทความล่าสุด