ล่าสุดหลวง ปู่ อํา คา วัด บ้าน กลาง

หลวง ปู่ อํา คา วัด บ้าน กลาง

ต้องอ่าน

โดย หลวงปู่ก้านเป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโน ท่านเป็นรัตตัญญู ผู้ใดได้ไปกราบสักการะและฟังธรรมท่าน แล้วล้วนซาบซึ้งใจ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ที่เป็นสงฆ์และฆราวาส หลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว หลวงปู่ก้านก็ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นใดอีกเลยจนกระทั่งมรณภาพ. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงปู่กรอง วัดสว่างอารมย์ เมืองกรุงเก่า เป็นรูปหล่อที่สร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้ว ในปี ๒๕๑๒ หล่อด้วยเนื้อทองผ… ๙๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. หลวงพ่อปุ๊ วัดแสงมณี รุ่น 2 จ. ปทุมธานี เหรียญรุ่นแรก ล.พ.ปุ๊ วัดแสงมณี สร้างปี2510 จำนวน 2000 เหรียญ มีเนื้อทองแดงรมดำอย่างเดียว … ๑๑๐ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาส ระฆังโฆสิตาราม กทม.

รูปภาพธีมโดย friztin. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ทำบุญ ใกล้กรุงเทพ

“ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดโบสถ์ ปทุมธานี”. คงกระพันชาตรีศาสตร์ลี้ลับที่ทำให้สังขารของท่านไม่อาจเผาให้ไหม้หมดอย่างคนธรรมดาทั่วไปได้… พระสมุห์ราตรี สร้างเหรียญหลวงปู่เทียน พ.ศ.2514 งานหล่อพระประธานหลัง ภ.ป.ร. ๑๓๙ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(โฮ้) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. ๑๑๒ พระราชวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อแคล้ว) เจ้าอาวาส ดอนเมือง กทม.

หลวง ปู่ อํา คา วัด บ้าน กลาง

บทความล่าสุด